Om PICC-line kateter

Om PICC-line kateter

En k. Picc-line kateter är en central venkateter som läggs in via vena basilica , v.cephalica, mediala v.cephalica eller vv.brachiales där kateterspetsen sedan ska vara lokaliserad till nedre delen av övre hålvenen (v.cava superior).
Genom denna kateter kan patienten nutrieras, vätskas, medicineras, samt ta blodprover.
Proceduren för inläggning av denna venösa infart är relativt enkel för patienten.

PICC-line katetrar läggs på flertalet sjukhus idag av sjuksköterskor utbildade speciellt för detta.
Denna procedur har ett sterilt förfarande vid appliceringen.

Efter nyinläggningen av en PICC-line ska en röntgen av lungor göras för kontroll av kateterläget i v.cava sup.

Kontraindikationer för PICC-line kateter

Det finns patienter vars tillstånd gör att annan lösning för den intravasala infarten än PICC-line bör övervägas.
Dessa kan vara….

  • Om patienten är allergisk mot material i katetern.
  • Om patienten har tromber i någon av de vener som ska kateteriseras.
  • Om patienten genomgått mastektomi eller har armsvullnad efter axillutrymning.
  • Venösa skador.
  • Neurologiska tillstånd som påverkar armen.
  • mm.

Kateter

Groshong (Bard)

4F PICC-line kat.
4F PICC-line

Denna venösa kateter är blå av silicon och finns med singel (4-5F) eller dubbel lumen (5-6F).
Längden av katetern anpassas vid implanteringen.
Katetern ses på röntgen och har en röntgentät tip.
Katetern behöver inget sk. Heparin-lås utan ska enbart spolas med NaCl.

En Groshong-kateter har inget ändhål utan några mm från kateterspetsen finns längs sidan en ”backventil” som är formad som en slits. Denna ventil ”öppnar” sig vid tryck mellan -7 och +80mmHg. Då trycket i övre hålvenen (v.cava sup.) brukar ligga på ca. 0 till +5mmHg hålls denna ventil stängd. Vid aspiration eller injektion där trycket då överstiger 80mmHg öppnar sig däremot ventilen.

[stextbox id=”alert” image=”null”]Groshgong är INTE AVSEDD FÖR TRYCKSPRUTA eller liknande högflödespumpar (>25psi, 172kPa).[/stextbox]

Xcela Power Injectable PICC (Navilyst/Boston Scientific)

Denna kateter är vit av polyuretan och finns med singel (4-5F) samt dubbel lumen (5-6F).
Kateter finns i längd 45-55cm.
Katetern ses på röntgen.
Katetern har en slits proximalt framför Luer-lock hubben för sprutan. Denna öppnar sig vid flusch eller aspiration.
Katetern har ändhål och ska efter användade spolas igenom med ca. 1ml 100IE Heparin, NaCl eller enlig PM.

Katetern från Navilyst är avsedd för högtrycksinjektioner typ CT-undersökningar.

Om så är fallet är detta angivet på adaptern till katetern samt hur hög injektionshastighet (ml/s) den då klarar.
Katetern klarar 3,5-5ml/s, beroende på storlek på lumen och längd, vilket står specificerat på adaptern.
Denna kateter får ej injiceras med ett högre tryck än vad som anges av fabrikanten för resp. kateterstorlek (177-247psi).
Katetern ska alltid kontrolleras visuellt för skador samt genom aspiration av blod innan injektion med högtryckspruta kan ske genom denna kateter.

Vid minsta osäkerhet vad gäller PICC-line kateter typ, kondition eller i det egna handhavandet bör man inte använda denna för injektion med högtryckspruta.