Gastrografin

Gastrografin (370mgJ/ml) är ett starkt hyperton (salthalt) vattenlösligt jodkontrastmedel som enbart ges att dricka (peroral), via ventrikelsond (magsond) eller genom rektalsond via ändtarmen.
Gastrografin (100ml) innehåller natrium (salt) som motsvarar ca. 19% av den högst rekommenderad dagliga intaget av salt.

Användningsområden

Får ej ges som injektion till blodet!

Denna vattenlöslighet är en förutsättning vid mag-tarmundersökningar där man misstänker befintliga eller hotande hål i tarmen (perforation), nyopererad i mage-tarm, tarmobstruktion (stopp), tarmvred (ileus) eller annan patologisk passage ut i fri bukhålan där Barium (ej vattenlösligt) är uteslutet och inte får användas.
Likt andra positiva kontrastsorter framträder mag-tarmkanalen bättre med Gastrografin från omgivande mjuk vävnad eller skelett på röntgenbilder.
Gastrografin ska inte användas outspädd.

Utsöndring

Gastrografin som ges oralt eller rektalt lämnar kroppen med avföringen.
Om Gastrografin kommer utanför magtarmkanalen absorberas detta av kroppen och utsöndras ur kroppen via urinen.

Undersökning

Kontraindikationer för användning av Gastrografin är:

 • Får ej ges outspädd till nyfödda, spädbarn och barn (<1år).
 • Dehydrerade (uttorkad) patient.
 • Vid fall där Gastrografin riskerar hamna i luftvägarna1Kan ge alvarliga och livshotande andningsproblem. (aspiration).

Försiktighet:

 • Vid tidigare reaktion av annan jodkontrast.
 • Vid svårare mat allergi, svår astma eller tidigare reagerat mot kontrast (illamående, kräkning, blekhet, yrsel, urticaria, mm.).
 • Gastrografin kan ge samma överkänslighetsreaktioner som jodkontrast men av lindrigare karaktär.
 • Om en patient är dehydrerad (uttorkad).
 • Vid pågående kolit eller maginfluensa.
 • Vid obehandlad manifest thyroidea-sjukdom.
 • Inför radiojod-behandling av sköldkörteln (ej gjort jodkontrastundersökning senaste 3 mån).
 • Vid användning på barn.
 • Finns få studier för användning till gravida mer bör användas med försiktighet.

Förberedelser

 • Inga.

Biverkningar

 • Gastrografin kan pga. sin höga salthalt ge tillfällig diarré efteråt.
 • Kräkning eller illamående (1/10).
 • Allergisk reaktion, urtikaria, rodnad, svullnad, mm. (<1/1000).
 • Huvudvärk, svindel (<1/1000).
 • Ökad hjärtrytm, hjärtstillestånd (<1/1000).
 • Lågt blodtryck, chock (<1/1000).
 • Feber, svettning (<1/1000).
 • Andningssvårigheter vid aspiration.

Gastrografin kan ha en fördröjda reaktioner (timmar, dagar).

Efter undersökningen

 • Riklig dryck för att motverka dehydrering.
 • Fås någon form av reaktion efter hemkomst, som inte behöver sjukhusvård, ska detta rapporteras till sin remitterande läkare så denna reaktion föres in i patientens journaler.

Läs mer

I [FASS] (Farmaceutiska Specialiteter i Sverige) kan man läsa mer om dessa läkemedel: