Om vår Metodbok Om vår Metodbok

Metodboken för Röntgen Helsingborg är ett projekt för att kvalitétssäkra en röntgenavdelnings metoder före, under samt efter undersökningar.

Flertalet undersökningsmetoder är så pass komplexa att en omfattande dokumentation kring förfarandet krävs för att upprätthålla patientsäkerhet och erhålla tänkt resultat...

Läs mer
Undersökningar
Undersökningar
Undersökningar visar alla "vanliga" undersökningar och behandlingar vi och andra röntgenkliniker gör...
Metod
Metod
Låt oss visa metoder för ett urval undersökningar mer ingående om hur, varför och vilka fel man kan och ska undvika...
Material
Material
Att kunna materialet man arbetar med är A och O i undersökningen.
Utbildning
Utbildning
Utbildning är idag förutsättning för en kvalitativ vård.
Se ultraljudsmetoder av Catherine Olsson...

'Låt oss visa dig hur man kan göra några undersökningar...'

UA-11228927-2