Röntgen Världen Metodbok

Metodboken för Röntgen Helsingborg är en informationsplats för patienter och allmänhet om hur de olika röntgenundersökningarna genomföres, vad man tittar på, förberedelser, mm. Till de olika undersökningarna finns även de bilder som tages i samband med undersökningen.
Till de olika undersökningarna ges även exempel på vad man kan finna en kortare redogörelse för olika patologier som föranleder bilddiagnostik med konventionell röntgen, datortomografi (CT), magnetkamera (MR) eller ultraljud.

Denna metodbok kan även användas av vårdpersonal på vårdavdelningar, primärvården, mfl. vårdspecialiteter som introduktion till röntgen, hur vi gör, vad vi tittar på samt vad vi kan hitta för fynd på de bilder vi tar.

Vi uppdaterar denna webbplats just nu från gammal information där vissa delar av den nuvarande informationen kan vara inaktuell för nutida undersökningar, metoder och förberedelser. Det saknas även text och bilder till visst innehåll, än så länge….. men vi jobbar på det och är snart klar.

Välkommen åter… eller besök vår webbplats Röntgen Världen under tiden.