Röntgen Världen Metodbok

Metodboken för Röntgen Helsingborg är en informationsplats för patienter och allmänhet om hur de olika röntgenundersökningarna genomföres, vad man tittar på, förberedelser, mm. Till de olika undersökningarna finns även de bilder som tages i samband med undersökningen. Till de olika undersökningarna ges även exempel på vad man kan finna för patologi i samband med denna bildtagning.

Denna metodbok kan även användas av vårdpersonal på vårdavdelningar, primärvården, mfl. vårdspecialiteter som introduktion eller information om hur en röntgenundersökning går till, vad vi tittar på samt vad vi hittar för fynd på de bilder vi tar.

Vi uppdaterar denna webbplats just nu från gammal information så den befintliga informationen kan vara inaktuell för nutida undersökningar, metoder och förberedelser.
Det finns enbart ett fåtal bilder, än så länge….. vi jobbar på det.

Välkommen åter eller besök vår huvudsajt Röntgen Världen under tiden…