Om oss

För vem
Aorta rekonstruktion

Vi anser att denna sajt utgör ett viktigt verktyg i ett vårdarbete där patienten hela tiden befinner sig i centrum och ska må så bra som möjligt efter dennes egna förutsättningar.
En lugn patient tror vi utgörs av en patient som vet vad som förväntas, vad det är för undersökning, hur den går till samt vad är det vi ser på bilderna. En välinformerad patient ger oftast en bra genomförd undersökning både för patienten själv och för vår egen del.

Vi vill här ge information om samt förklara olika moment i en idag oftast mycket komplicerad vårdprocess. Vi försöker presentera informationen på ett sätt där du som mottagare av informationen enkelt uppfattar vad vi vill förmedla.
Vi hoppas vi här gör ett bra jobb till gagn för dig som just nu läser detta…. och kanske är på väg till en röntgenavdelning någonstans i Sverige för en undersökning.
Om oss

Vi som ansvarar för dessa sidor arbetar alla inom en röntgenavdelning.
I vår funktion som personal på en röntgenavdelning samt interventionell enhet sedan lång tid tillbaka anser vi oss ha bra kompetens för att kunna dela med oss av vår kunskap till dig här och nu.

Om metoderna

Flertalet diagnostiska utredningar inom sjukvården idag kräver också inledningsvis en radiologisk undersökning.
Förutom en radiologisk bilddiagnostik som utgör en viktig del av en komplett medicinsk eller kirurgisk behandling av patienten genomföres även ett flertal ingrepp och interventioner på en röntgenavdelning som ett led i behandlingen. Dessa ingrepp och interventioner kan vara biopsier,  dränage, endovaskulära intervention (kärlingrepp), mm.

På dessa sidor har vi beskrivit de mest vanligt förekommande undersökningarna och ingrepp som genomföres på en röntgenavdelning sorterade under sina subspecialitéter.
Röntgenundersökningar utgör idag en omfattande samling där varje subspecialitét (CT, MR, angiografi, skelett, ultraljud) utgörs av en stor mängd undersökningar var för sig. Varje undersökning är i sig komplex med ett stort antal moment, bildtagning, förberedelser, metod, eftervård, mm. För varje röntgenundersökning finns även en fortsättning för patienten som grundar sig på resultatet av besöket på röntgenavdelningen.

Skillnader i metoder

De olika metoderna för en röntgenundersökning, som vi beskriver här, kan skilja sig mellan olika röntgenavdelningar och regionala sjukvårdsdistrikt. De av oss här beskrivna röntgenundersökningar ska därför endast ses som en generell beskrivning av utförande av olika röntgenundersökningar då det kan förekomma märkbara skillnader mellan olika sjukhus, kliniker och de läkare som ansvarar för en undersökning.

Du kan därför inte förvänta dig att den röntgenundersökning som just du är kallad till helt överensstämmer med de metoder vi här beskriver och visar bilder på. Det finns flertalet undersökningsmetoder som skiljer sig åt markant mellan olika röntgenavdelningar beroende på tillgång till såväl röntgenutrustning som personal.

Om bilder

I stort alla röntgenbilder som publiceras här på denna webbplats är äldre än 2002, avidentifierade samt manipulerade så de inte kan kopplas till någon fysisk person eller tidpunkt för undersökning. Därav vissa bilder med något sämre kvalitet. Röntgenbilder publicerade på denna webbplats (www.rontgen.com) är godkända för publicering av dåvarande verksamhetsledning (2000-2002).
Nyare bilder (2002-2022) är hämtade från webbplatser på Internet med bilder godkända för publicering på annan webbplats enl. Creative Commons (NC) eller godkända av annan behörig.

Bilder och text publicerade på denna webbplats (Röntgen Världen Metod) får ej återges på annan webbplats, i tryck, i media som presentationer för allmän visning eller liknande.
Läs mer under vår sida om [Upphovsrätt] (länk).

Litteraturlista

Akut radiologi. Seppo K., Robertod B. S. Liber 2017.
Anatomisk bildordbok. Heinz F., Wolfgang D. Liber 2011, (uppl:5).
Diagnostisk Radiologi. Poul A., Erik B., Sam B., Olle O. Almqvist & Wiksell Förlag 1983.
Medicinsk terminologi. Bengt L. Nordiska Bokhandelns förlag 1997.
Människans fysiologi och anatomi. Walter N. Osmo H., Antti A., mfl. Esselte studium 1988.
Nordisk lärobok i radiologi. Holger P., Niels E., Baldur S., mfl. Studentlitteratur 1993.
Ortopedisk vård och rehabilitering. Ami H., Carina B., Studentlitteratur 2013.
Radiologi. Lennart B., Sophia Z., Studentlitteratur 2022.
Skellett Fakta i närbild. Sophis M, mfl. Bonniers 1991.
Skelettröntgenundersökningar. Anders M., Ulf K. Esselte studium 1979.

… samt befintlig text från den tidigare versionen (2012-2017) av denna webbplats.

2022-2024