Magsäck

Magsäcken (ventrikeln) är ”väntrum” för födan vi äter. Här passar kroppen också på att blanda upp födan med enzymer och saltsyra. Detta gör det lättare för kommande tarmsystem att hand om födan som fått en mera hanterbar konsistens. Saltsyran i magsäcken kan ge upphov till magsår (ulcus). Ju mera syra magsäcken producerar desto större är risken för magsår.

Indikation

Det är också ofta av denna anledning man oftast kommer för en röntgenundersökning av magsäcken. Små ytliga sår ses inte på röntgenbilden. Dessa små förändringar ser man bäst med ett sk. gastroskop. Detta är en kameraförsedd sond som föres ner i magsäcken där läkare visuellt kan se förändringar i slemhinnan.
Om sårytan är mera utspridd eller om man har haft sina magsår en längre tid kan detta ses. Magsäckens slemhinna har en tendens att skrumpna ihop sig runt sår. Sår kan även utveckla sig till cancer. Risken att såret utvecklar cancer beror till stor del på hur stort såret är och var i magsäcken såret är lokaliserat.

Metod

Vid röntgen av magsäcken får patienten sitta och dricka Bariumsulfat-kontrast oftast tillsammans med någon form av brustablett (Samarin). Brustabletten gör att magsäcken blåser upp sig.

Själva bildtagningen göres sedan liggande. Patienten får vrida sig runt på undersökningsbordet ett antal varv för att vi skall få bra bilder. Vid frågeställning om övre magmunsbråck, sk. hiatushernia, tar vi också bilder på övre magmunnen (cardia) och nedre delen av matstrupen. Patienten dricker kontrast samtidigt som denne spänner bukmuskulaturen.

Vid bråck pressas maginnehåll (i detta fall kontrastmedel) tillbaka upp i matstrupen (reflux).

Undersökningen tar 15-30 minuter.

Förberedelser

Patienten ska vid elektiv (tidbokad) undersökning normalt fasta 8 timmar innan undersökningen.