Hand

Till handen räknar man 15 olika ben.
Övriga [8 småben] (bild anatomi) i handloven utgör en gråzon vad gäller om dessa tillhör handens ben eller ingår i handleden. Vid misstänkt skada av dessa ben röntgas oftast såväl handleden som handen.

Indikation

Skador på någon av handens ben är oftast resultatet av direkt våld. Frakturer eller luxation av fingrarnas ben är vanliga skador. 
Vid frågeställningar om artros och reumatoid artrit ser man detta tidigt i utvecklingen som sk. usurer (bengropar) på bilderna av fingrarnas ben.

Patologi

Fraktur av distala grundfallang (knogen) på finger 4-5 (ringfinger, lillfinger) är en (idag) vanlig skada då handen slagits knuten mot ett hårt föremål. Inom röntgenvärlden går denna frågeställning i remisstexten som ”slag mot vägg/dörr” där den riktiga orsaken oftast är relaterad till slagsmål vilket inte skrivs ut i klartext. Handranden på lillfingersidan är oftast rejält svullen vid dessa skador.

Röntgen scaphoideum fraktur (båtbenet)
Scaphoideum fraktur (båtbenet)

Scaphoideum fraktur (båtbenet) är den fraktur som är vanligast förekommande (50-80%) vid skada i handlovsbenen (carpalbenen). Vanligaste frakturtypen på båtbenet är mitt på längs midjan (midjefraktur). som förekommer i ca 70% av alla båtbensfrakturerna.
Fraktur av båtbenet kan vara svår att diagnostisera då båtbenet ofta kan se helt ut med en konventionell röntgen trots att kliniken talar för en fraktur.
Vid minsta misstanke på fraktur trots avsaknad av fynd på de konventionella bilderna gipsas oftast patienten i förebyggande syfte för att sedan göra en kontrollröntgen efter ca. 2 veckor.
Vid fortsatt osäker diagnos kan en undersökning med [datortomografi] (bild) eller magnetkamera (MR) vara indikerad.
Vid utebliven diagnos där patienten går omkring med en missad fraktur på båtbenet kan kompliceras av att det bildas en sk. pseudoartros 1Pseudoartros är en fraktur som inte läkt utan det bildas en fibrös vävnad längs frakturen mellan de båda benhinnefragmenten. Frakturen har ombildats till en ”led”. som är en falsk led genom båtbenet. Båtbenets blodförsörjning sker från ena änden av benet varför en fraktur mitt på benet kan skada denna enda blodförsörjning till ben på andra sidan frakturen med påverkad läkning samt risk för bennekros (avaskulär osteonekros).
Det är lätt att tolka en fraktur på båtbenet som en enkel stukning (differentialdiagnos) som då anses inte behöva röntgas.

Bennets fraktur kallas en 2-fragments fraktur i tummens mellanhandsfallang (metakarpalbenet) där frakturer utgör en intraartikulär fraktur mot handlovsbenen.

Rolandos fraktur är likt en Bennet fraktur men utgörs av flera benfragment. Denna frakturtyp förekommer i mindre utsträckning än vad gäller Bennet frakturen. Rolandos fraktur är mer komplicerad kan medföra mer läkningskomplikationer än Bennet.

[Fingerluxation] (bild) sker främst i dorsal riktning av den proximala leden (MCP-leden) av fingret i samband med axialt våld mot fingret som tex. handboll ,basket, mm. Uppkommer en skada av benet i samband med luxationen kallas denna skada Mallets fraktur.

Mallets fraktur (droppfinger) [1] [2] (bilder) är mer en senskada då fingrarna kläms i dörr, böjs kraftigt eller liknande med en senruptur samt en fraktur av fingerledens ben där senan fäster. Denna sena på ovansidan av fingret utgör en sträcksena (extensorsena) som vid avbrott medför att fingret per automatik kröker sig då böjsenan (flexorsena) på undersidan av fingret drar den distal delen av fingret mot sig. Denna böjning behåller fingret hela tiden då man inte själv kan sträcka ut fingret i avsaknad av sträckarsenan. Mallets fraktur behandlas med skena.

Patologiska frakturer på fingrarnas ben är mer ovanligt och utgörs nästan enbart av [enchondrom] som är en benign brosktumör. Vid fraktur av ett finger med enchondrom läker detta oftast ut helt då denna brosktumör då ersätts med normal benvävnad.

Hand reumatoid artrit med erosion och luxationer
Hand reumatoid artrit

Reumatoid artrit (RA) är den vanligaste av typen av artrit2RA finns i två former, seropositiv samt seronegativ form. Båda formerna startar med inflammation av ledhinnan. Skillnaderna i de två typerna är utvecklingen av sjukdomen där de mest aggressiva formen involverar brosk och underliggande ben i en led. Seropositiv atrit sätter sig främst i händerna och fötterna. Finns även i halsryggens och övriga ryggens små intervertebral-leder.
Den seronegativa artriten drabbar främst män och startar i de större lederna. Juvenil RA, sk. Stills sjukdom, är en seronegativ typ som startar efter en streptokockinfektion.
. Sjukdomen ställs med några kliniska tester samt röntgen av framför allt händerna och tårna där erosion (usurer) av skelettet oftast har ett karakteristiskt utseende. [RA] i handen drabbar i stort alla benen i handen utom de distala fingerlederna som oftast är helt opåverkade av sjukdomen.
En framskriden RA destruerar först ledbrosket i leden varefter skelettet under ledbrosket angrips och destrueras.
RA kan även drabba ligament och senor i handen/-leden som medför luxation (sk. ulnardrift) av påverkade ben.
Andra former av RA är infektiös artrit och tuberkulos utlöst artrit.

Metod

Vid röntgen av handen i samband med våld (trauma) tas 3 bilder. En frontal bild och två bilder med handen lätt vriden åt olika håll.
Röntgen av ett separat finger göres med 2 bilder, en frontal- samt en sidobild.

Vid artros– eller artritfrågeställning räcker det med en bild på den aktuella handen.