Bihålor (konv)

Om bihålor

Konventionell frontal gapande röntgenbild på bihålorna
Gapande frontal bil på bihålorna

Idag röntgas bihålorna och ansiktsskelett med [datortomografi] (länk) där vätska eller andra slemhinneförändringar i dessa luftförande håligheter ses mycket bra med datortomografi (CT). Vid trauma mot ansiktet sker detta ofta är i kombination med annat våld mot övriga huvudet som då röntgas samtidigt (CT-skalle).
En tidigare konventionell bilddiagnostik av bihålorna gav endast en grov bedömning av skelettskador eller destruktioner av skelettet runt bihålor och ansiktet. En mer noggranna diagnostik av små skelettstrukturer var svårt att få med förr med enbart konventionella röntgenbilder. Tidigare röntgen av bihålor och ansiktsskelettet gjordes med flertalet exponeringar från olika vinklar som medförde en röntgenbestrålning mot ögon och hjärna. Dagens CT-undersökning av ansiktet kan genomföras med mycket låg röntgenbestrålning.

Indikation

Röntgen (CT) av bihålorna sker oftast enbart vid långvariga besvär på vätska eller bihåleinflammation i någon av dessa hålrum i ansiktsskelettet.
CT-bilder visar även slemhinneförändringar samt att det enkelt går att avgöra mängden vätska i någondera bihåla eller andra håligheter som inneröra och öroncellerna.

Patologi

Sjukdomar som involverar bihålorna är inflammation, missbildningar, skelettskador, tumör, mm.
Bihåleinflammation1Inflammation i bihålan orsakas av virus, bakterie eller som en allergisk reaktion. Denna reaktion ger en svullnad av den mycket tunna slamhinna som kläder insidan av bihålan. Efterhand denna slemhinna svullnar ökas sekretionen i bihålan som dessutom får svårt att rinna ut spontant då svullnaden täpper till utförsgångarna från bihålan.
Infektioner i bihålor som gränsar till öronen, främre eller mellersta skallgropen kan ge mer allvarliga komplikationer om de ej behandlas i tid.
  (sinuit) är en svullnad av slemhinnan som följs av en ökad sekretion i bihålan pga. avflödeshinder. När vätskemängden (sekretionen) ökat ses en vätskenivå i bihålan med såväl dagens CT-metod som tidigare konventionell röntgenbild.
Missbildningar i bihålorna kan vara svåra att upptäcka om symtomen är lindriga. Upprepade
En allvarlig form av missbildning i näsans hålighet är sk. koanalatresi2Denna missbildning av bakre koanen (bakre näsöppningen mot svalget) kan vara ensidig eller involvera bilaterala sidor av koanen. Bilateral atresi medför att barnet inte kan andas vid tex. matning och kan ge barnet livshotande andnöd. Tillståndet upptäcks i regel vid födseln då nyfödda normalt andas via näsan vilket medför att munnen stängs och barnet får andnöd och uppvisar cyanos (blåaktig hud, läppar, mm.).som innebär att förbindelsen mellan näsa och svalg är trångt eller saknas helt.

Metod

Röntgen Orbix-kamera
Orbix-kamera

Bihålorna röntgades tidigare med konventionell röntgen eller en sk. Orbixkamera.
På grund av ansiktsskelettets mycket komplicerade uppbyggnad tog man som regel minst tre röntgenbilder över dessa områden, två frontal- och en sidobild.
Idag göres dessa undersökningar uteslutande med datortomografi (CT).