Ultraljud gallvägarna

Uppdatering pågår…

Gallvägarna innefattar gallblåsa (vesica fellea) och de större gallgångarna. Dessa undersökes oftast tillsammans med lever och bukspottkörtel.

Gallan som bildas i levern rinner ner i gallblåsan som fungerar som en förvaringsplats tills ett födointag sker. Gallan portioneras då ut i tarmen och blandar sig med födan.

Den vanligaste orsaken för en ultraljudsundersökning av gallblåsan är att påvisa förekomst av [gallsten]. Dessa kan kilas fast i gallblåsans utförsgång (ductus cysticus) och kan orsaka cholecystit. Fastnar dessa gallstenar längre distalt i gemensamma gallgången (ductus choledochus) eller gallflödet upphör här av andra orsaker så som tumör får patienten sk. gulsot (ikterus). Gallämnen går då ut i blodbanan som gör att patienten får gulfärgad hud och ögonvitor.
Gallblåsecancer räknas som extrahepatisk gallvägstumör. Många av dessa patienterna har även gallstenar.
Gallvägscancer utreds vidare med datortomografi (CT).

Före

Inför undersökningen krävs i regel förberedelser i form av fasta 6 timmar innan.

Metod

Ultraljud är en bra, enkel och smärtfri metod för att påvisa dilaterade (vidgade) gallgångar.
Vid ultraljudsundersökning av gallvägarna undersökes oftast levern och bukspottkörteln (pancreas) samtidigt. Detta benämns då ofta som en förkortning LGP (lever-galla-pancreas).
Undersökningen tar  omkring 10-20 minuter.
Undersökningen utförs av läkare, sonograf eller specialist-sjuksköterska.