Ultraljud flödesmätning

FärgdopplerUppdatering pågår…

Flödesmätning (doppler) med ultraljudsteknik ger en möjlighet att kontrollera ett vätskeflöde och flödesriktningen inom ett rörformat organ som tex. blodflödet i ett blodkärl.
Artärer och vener följer i de flesta fallen varandra tät intill. Genom att konstatera om blodflödet går från ”sändaren” (transducern) eller emot sändaren, beroende på hur ultraljudet riktas in mot kärlen, kan man avgöra om blodkärlet är en artär eller ven. Likaså att det förekommer flöde i ett kärl.
Dessa två flödesriktningar registreras som skilda färger (röd, blå) på ultraljudsbilden.

Blodflödets hastighet inom ett kärlavsnitt kan mätas med dopplerteknik. Med hjälp av flödesmätningen kan man avgöra om en stenos (förträngning) som man visuellt med ultraljudet inte kan bekräfta trots allt finns inom ett kärlavsnitt. Detta då blodflödets hastighet sjunker betydligt efter hindret.
En angiografisk intervention, där patologiska blodkärl kan åtgärdas med ballongvidgning (PTA) eller stent, kan efter ljumspunktionen bilda ett sk. [pseudoaneurysm]. Detta är en utvidgning av kärlväggen i det område där punktionen (nålsticket) skett vid angiografin. Behandlingen av pseudoaneurysm kan göras med bla. Tisseelsom är ett syntetiskt vävnadslim som kan injiceras i aneurysmsäcken med hjälp av ultraljud.

Dopplertekniken används även för att påvisa reflux i benens vener pga. insufficienta venklaffar. Dvs. att blodflödet backar ner i benet igen då en eller flera klaffar inte sluter tätt.

En annan vanligt förekommande undersökning där flödesmätningen kan ingå som en del av undersökningen är vid misstanke på blodpropp i någon av benets vener då man även samtidigt kan göra en sk. flebografi.

Före

Är denna en undersökning av bukens blodkärl krävs viss förberedelse så som fasta i 6 timmar.

Metod

En enkel ultraljudsundersökning som tar omkring 15-20 minuter.