Ultraljud urinvägar

Uppdatering pågår…

Njurarnas (renalis) viktigaste funktion är filtreringen av slaggprodukter från blodet. Detta gör dem till vätskerika organ som med fördel kan undersökas med ultraljud.

Första metod för undersökning av njurproblem är idag datortomografi (CT) eller ev. en konventionell urografi.
Ultraljud används mer till utredning/kontroll av njuren och således som ett senare komplement till den redan genomförda urografin.
Andra förändringar som kan påvisas med en ultraljudsundersökning är bl.a. [njursten], hydronefros (vidgning av njurbäckenet), och [cystor]. Urinledarna går endast att se om en dilatation (vidgning) förekommer på grund av ett distalt sittande avflödeshinder.
Ultraljud är oftast förstaval av metod vid akuta njurproblem där man misstänker upphörd urinpassage till urinblåsan. Denna  åkomma ger då ett vidgat njurbäcken (pelvis) pga. ansamlingen av urin inom njuren. Njurarna kan då vid behov dräneras som avlastning (nefrostomi) med hjälp av ultraljudsledd punktion. Om njurfunktionen upphör kan detta inom kort tid skada njurfunktionen med njursvikt som blir bestående. Ett dåligt avflöde av urinen från njuren kan även ge njurbäckeninflammation (pyelonefrit) som kan ge alvarliga komplikationer som blodförgiftning (sepsis).

UrinblåsaUndersökning av urinblåsan göres oftast i samband med ultraljudsundersökningen av njurarna och vise versa då dessa liksom ”hör ihop”.
I urinblåsan letar man främst efter blåsstenar och [tumörer].

Om enbart urinblåsan önskas undersökas kan detta ske med ultraljudsmetod. Cystoskopi får dock anses som en bättre metod här. Vid cytoskopi går man in i urinblåsan med en kateter försedd med kamera. Denna undersökning göres ej på röntgenavdelningen.

Före

Inför tidbokad undersökning krävs i regel förberedelser i form av fasta 6 timmar innan undersökningen. Denna tid kan skilja mellan olika vårdenheter.

Metod

En undersökning av njurarna tar omkring 10 minuter.
Patienten bör då inte ha ”kissat” innan undersökningen. En fylld urinblåsa avbildas bättre än en nyligen tömd blåsa.

En undersökning av njurarna tar omkring 10 min.
Undersökningen utförs av läkare eller sonograf.