Bröstben

BröstbenOm bröstbenet

Mot bröstbenet (sternum) fäster vanligtvis sju av de översta paren revben med brosk framtill. Revbenen ledar baktill mot bröstryggradens kotor. Nyckelbenet fäster också mot bröstbenets övre del via en ledskiva.
Denna kontakt är den enda mellan de övre extremiteterna (armarna) och hela det övriga skelettet.

Vanligast skadas bröstbenet i samband med trafikolyckor.
Detta kan då ske när bilföraren får bilratten hårt tryckt mot bröstbenet och bröstkorgens främre del eller att bilbältet ryckts åt mot bröstkorg och nyckelben.
Vid stora thoraxoperationer (hjärta, lungor…) öppnas ofta bröstkorgen upp genom att såga upp bröstbenet. Vid återslutning av bröstbenet sätts då oftast ståltråd runt bröstbenet, sk. [cerklager], som håller ihop bröstbenet.

Metod

Vid röntgen av bröstbenet tages endast en sidobild. Ibland kan kompletterande undersökning med datortomografi (CT) vara av betydelse.