Koldioxid

Koldioxid-gas (CO2) används vid datortomografi av tjocktarmen (CT-kolon) eller vid kärlröntgen (angiografi) då man inte vill eller kan använda sig av intravaskulär jod-kontrast beroende på bla. dåliga njurvärden, tidigare kraftiga reationer mot andra kontrastmedelssorter, mm.
Koldioxid ger en kontrasteffekt på röntgenbilden som med vanlig rumsluft som är ett sk. ”negativ kontrast”.

Användningsområden

När koldioxid används vid CT-undersökning av tjocktarmen pumpas denna in via en pip insatt i ändtarmen. Koldioxiden anses ge mindre knipsmärtor än med vanligt rumsluft då tarmen spänns ut vid ”uppblåsningen”. Detta genom att gasen har en förmåga att snabbt diffunderar ut genom tarmväggen och tas upp av blodet vilket inte vanligt rumsluft gör.

Utsöndring

Koldioxid lämnar kroppen till stor del via utandningsluften.

Undersökning

Försiktighet:

  • Vid användning på patienter med nedsatt lungfunktion som kan få en fördröjd utandning av koldioxiden.

Många kan uppleva kolikliknande knipsmärtor i samband med infunderingen av gasen via pip i ändtarmen vid CT-kolon.
Vid användning av koldioxid vid angiografier (endovaskulär intervention) kan en snabbt övergående ischemi-liknande smärta kännas då denna gas för om än för bara ett mycket kort ögonblick ersätter blodflödet till organ och vävnader.

Förberedelser

  • För att enbart använda denna koldioxid-gas krävs inga specifika förberedelse.
  • Vid CT-undersökning av tjocktarmen dock krävs andra förberedelser så som fasta, laxering, blodprover, mm.

Biverkningar

  • Denna gas medför ingen risk för någon allergisk reaktion.
  • Denna gas har ingen påverkan på njurarna, blodet eller andra organ.

Efter undersökningen

  • Inga speciella åtgärder krävs.