Skalle- och ansiktsskelett

Idag röntgas skalle och ansiktsskelett med [datortomografi] (länk) då skador här ofta är i kombination med annat våld mot övriga huvudet och med ev. intrakraniella skador (hjärnskada). Studier har visat att en tredjedel av de personer som haft trauma mot huvudet och uppvisar någon form av hjärnskada men har inte någon skallfraktur.
Elektiv konventionell röntgen av underkäke och tänder (OPG) ingår ofta fortfarande i en odontologisk röntgenundersökning med en sk. [ortopantomograf] (bild)1Så kallad OPG tas med en speciell cirkulerande röntgenkamera som ger en panoramabild över båda käkarna och käklederna på en och samma bild. som avbildar hela käkpartiet.

Indikation

Spik i skallen

Röntgen av ansiktet med konventionell röntgenteknik göres idag mestadels vid frågeställning om främmande (röntgentäta) föremål i skallens mjukdelar.
Vid trauma med metallföremål kan man ibland göre denna konventionella röntgen för bedömning av ett föremålets utseende, hur många delar, mm. som befinner sin intrakraniellt2Innanför skallbenet. innan en CT-undersökning företas där metall i regel ger omfattande artefakter3Störningar i bilden..
Detta göres ibland inför en undersökning med MR-kamera då man vet sedan tidigare att patienten kan ha metalliska fragment i ansikte/skalle som kan påverkas av ett starkt magnetfält. Misstanke om svetsloppa i ögat är en indikation för kontroll med konventionell röntgen av ögonhålorna innan man företar en MR-undersökning.

Översikt av benlesioner som komplement till datortomografi (CT) eller magnetkamera (MR).
Frakturer i skallen oavsett typ ska undersökas med CT samt i de flesta fallen därefter övervakas på sjukhus något 1/2-1 dygn innan patienten får åka hem.
De flesta skallskadorna med hjärnskada kommer efter trauma som trafikolycka, fall och misshandel. Rent statistiskt förekommer dessa huvudskador i ca. 75% hos män därav 24-54% av fallen är alkoholpåverkade4ref: Internetmedicin.se, Hjärnskador 201211.
Hjärnskakning kan uppstå efter slag mot huvudet. Akut vård bör sökas för bedömning. Röntgen göres oftast inte med enbart lättare symtom5Till lättare symtom  räknas huvudvärk, yrsel, enstaka kräkning, ljud och ljuskänslig, lättirriterad, sömnsvårigheter, mm. Lättare symtom bör gå över inom 2 veckor annars bör man rådgöra med sjukvården.. Mer allvarliga symtom6Till allvarliga symtom räknas förvirring, tilltagande huvudvärk, upprepade kräkningar, slöhet och svårigheter att väckas, medvetandeförlust, kramper och ryckningar, svaghet och känselbortfall, synrubbningar, olika storlekar på pupillerna, andningssvårtigheter, mm. föranleder en röntgen av skallen och hjärnan med då CT.

Patologi

Skelle konventionell röntgen

En konventionell röntgen av skallen kan komma i fråga vid utredning av defekter i skallbenet som vid osteolytiska7Sjuklig upplösning av benvävnad. lesioner i skallens ben som orsakas av maligna bentumörer, metastaser, myelomatos8Malign blodsjukdom som infiltrerar skelettet., kordom9Tumör från celler från ryggradssträngen som sätter sig i skallbasen och bäckenets ben. och cellistiocytos10Langerhans cellhistiocytos (LCH) är en mycket ovanlig sjukdom som drabbar ca. 5 barn på miljonen per år. Langerhans celler utgör en del av immunförsvaret.
Vid sjukdomen (LCH) ansamlas härder av onormala Langerhanska celler skelett eller organ som destruerar (bryta ner) värdorganet genom inflammatoriska processer. LCH kan gå i skov under större delen av livet med diverse komplikationer.
.
Även benigna osteolytiska lesioner så som osteom11Benign benvävstumör som kan skilja i utseende så som svampliknande benstruktur (osteoma spongiosum) eller som hård och kraftigt förtätat ben (osteoma durum)., mm.

Frakturer i skallens ben ses bäst med datortomografi (CT) som även utgör förstahandsvalet vid denna typ av skador. En skallfraktur kan dock döljas vid CT-undersökning då frakturen kan ha en riktning som bildsnittet.
Skallfrakturer delas in i olika typer samt efter i vilken riktning de löper med hänseende till tinningbenet. Frakturtyperna är linjära frakturer, nedpressade frakturer, krossfrakturer och skallbasfrakturer.

Samtliga frakturer har oftast komplikationer av olika slag och mer eller mindre allvarliga.

  • Linjär skallfraktur: hematom utanpå skallbenet, epiduralhematom12Blödning mellan skallbenet och hårda hjärnhinnan. Tillståndet kan vara livshotande då denna blödning är en arteriell blödning som kräver snabb diagnos.,
  • Nedpressad fraktur (impressionsfraktur): skada på hjärnvävnaden, venösa kärlskador, kosmetiskt (framför allt i skallens framdel).
  • Krossfrakturer: utgöres av flera [benfragment] av skallbenet.
  • Skallbasfraktur: beroende på frakturens riktning kan komplikationer som hörselnedsättning (påverkan på hörselbenen) samt likvorläckage uppstå.
    Andra komplikationer är Brillenhematom13Vid främre skallbasfraktur. Ger symtom som svullnad och symtom runt ögonen., facialispares14Är en svaghet eller förlamning i ansiktsmusklerna., nacksmärta, likvorläckage15Kan förekomma vid skallbasfrakturer som inkluderar bihålor, mellanöra eller mastoidcellerna (öroncellerna)., synnedsättning16Vid frakturer som påverkar ögonhålan och utgången för synnerven kan synen påverkas., mm.
Konventionell röntgen skallsida

Skador i ansiktet ser man oftast på näsbenet (os nasale), underkäken (mandibel) eller bihålornas ben (sinus). Okbågarna kan fraktureras efter slag mot kinden.
Vid enbart misstänkt näsfraktur behövs det ingen röntgen av denna. Denna diagnos ställs oftast enbart på de kliniska symtomen. Röntgen av näsbenet för att bekräfta fraktur göres enbart vid svårare näsfrakturer med symtom vid andning genom näsan, utredning av polis eller försäkringsbolag, inför estetisk korrigering, etc. vilket då göres med datortomografi (CT).
Fraktur på käkleden och underkäken (mandibel) sker oftast på två ställen. Detta beroende på att underkäken bildar en ”stum” och sluten ring med skallbasen. Skador på överkäken (maxillaris) ses oftast bara vid omfattande trauma mot ansiktet.
Vid misstänkt fraktur på bihålorna göres en CT-undersökning.

Metod

Normal konventionell bildtagning av skallen är en frontal bild samt en sidobild. Gäller det misstanke på främmande kropp centreras bildtagningen över enbart det aktuella området. Vid frakturer i skalltaket kan det behövas en vinklad frontal bild.

Brott på underkäken och käklederna röntgas vid en specialenhet för tandröntgen (odontologisk sektion).