Ultraljud lever

Uppdatering pågår…

Levern (hepar) tillhör ett av de organ som med fördel undersöks med ultraljudsteknik.

Levern som är kroppens största enskilda organ är ett organ med hög vätskeinnehåll vilket gör det mycket lämpligt för undersökning med ultraljud. Flertalet av de större och viktiga blodkärlen och gallgångarna inom levern kan undersökas med denna teknik.

Ultraljud är idag ofta förstahandsval av metod för att undersöka lever och gallvägarna. Som komplement i vidare utredningar görs ofta undersökningar med magnetkamera (MR) och datortomografi (CT).
Orsak till att genomgå en ultraljudsundersökning av levern kan vara misstanke på levercancer eller metastaser inom detta organ. Levern utgör en vanligaste lokalisation för spridning av metastaser från primärtumörer i bla. tjocktarmen, lungorna, prostata, bröst, hud, mm.
Tumörer delas in i inom levern (intrahepatiska), utanför levern (extrahepatiska)samt primära eller sekundära (metatstaser) tumörer.

Tumörer som sitter i den sk. leverhilus (gemensam utgång av gallvägar från höger resp. vänsterleverlob) kallas för [Klatskintumör] och kan då ge bla. ikterus. Detta kan föranleda att med röntgen lägga ett dränage eller ”stent” förbi tumören så gallvägarna från levern har passage. Denna behandling kallas PTC.

Tumörer i levern upptäcks som ofta väldigt sent.  Vilket ger en sämre prognos för behandlingen. I många fall upptäcks tumören i levern som ett ”bifynd” vid undersökning av en helt annan orsak. Denna då förhoppningsvis tidiga upptäckt har då bättreprognos inför sin behandling.

Benigna tumörliknande förändringar är relativt vanliga inom levern. Oftast gör dessa benigna förändringar inget väsen av sig såvida de inte på grund av sin storlek eller lokalisation stör gallavflödet från levern. Benigna förändringar i levern kan vara [hemangiom], adenom, fokal nodulär hyperplasi, mm.

[Cystor] förekommer relativt frekvent inom levern. Oftast då av benign (godartad) natur.

Före

Inför undersökningen krävs i rege förberedelser i form av fasta 6 timmar innan.

Metod

Ultraljud är en bra, enkel och smärtfri metod för att påvisa sjukdomar inom levern.
Vid ultraljudsundersökning av levern undersökes oftast gallvägar och bukspottkörteln (pancreas) samtidigt. Detta benämns då ofta som en förkortning LGP (lever-galla-pancreas).
Ofta ges även kontrastmedel till blodet via en nål som ger en förstärkt bild av blodgenomströmningen (vaskulariseringen) i levern för en kort stund.
Ultraljudskontrast består av mikrobubblor i vätska som förstärker ultraljudseko i blodrika organ och blodkärl.

Undersökningen tar  omkring 10-20 minuter utan kontrast och 15-30 minuter med.
Undersökningen utförs av läkare eller sonograf.