Ultraljud bukspottkörteln

BukspottkörtelnOm ultraljud av bukspottkörteln

Bukspottkörteln (pancreas) undersökes ofta i samband med undersökning av lever och gallvägar. Detta benämns då ofta som en förkortning LGP (lever-galla-pancreas).
Bukspottkörtelns bukspott har en gemensam utförsgång med gallan från gallblåsan ut i tolvfingertarmen.

Den vanligaste orsaken ultraljudsundersökning av bukspottkörteln är misstanke på tumörer. Tumörer i bukspottkörteln är endokrina tumörer som producerar hormoner (enzymer) kraftigt utöver de vanliga nivåer i blodet. Om den ökade hormonproduktionen ger symtom kallas dessa tumörer för functioning medan tumör som vars hormonnivåer inte ger symtom kallas non-functioning. Tumör i bukspottkörteln kan förväxlas med symtom som vid, gastrit, leversvikt, pancreatit, mm.

Biopsi av misstänkta förändringar kan utföras ultraljudsledd.

Pancreatit (inflammation i bukspottkörteln) kan också föranleda en ultraljudsundersökning om då misstankar finns på att ett hinder pga. konkrement eller tumör som kan vara den bakomliggande orsaken till pågående pancreatit. Även hög alkoholbruk kan ge pancreatit. Alkohol och gallstenar står för 90% av alla fall av pancreatiter. Alkohol kan ha en påverka på den sfinkter (Oddi) som sitter ut mot tolvfingertarmen och påverkar gallflödet ut i tarmen.
Akut pancreatit kan ge svåra och dramatiska symtom som starkt påverkar patienten. Detta kräver sjukhusvård som desutom kan bli långvarig.

Flertalet sjukdomar inom bukspottkörteln undersöks även med datortomografi (CT).

Före

Inför undersökningen krävs i regel förberedelser i form av fasta 6 timmar innan.

Metod

Ultraljud är en bra, enkel och smärtfri metod för att påvisa sjukdomar inom bukspottkörteln.
Vid ultraljudsundersökning av bukspottkörteln undersökes oftast gallvägar och lever samtidigt. Detta benämns då ofta som en förkortning LGP (lever-galla-pancreas).

Undersökningen tar  omkring 10-20 minuter.
Undersökningen utförs av läkare, sonograf eller specialist-sjuksköterska.