Stereotaktisk punktion

Uppdatering pågår…

Stereotaktisk punktion

Vid sk. stereotaktisk punktion kan man med utgång från två bilder, tagna från olika vinklar, exakt lägesbestämma punktions-målet i bröstet. Med denna teknik finns möjligheter att med stor exakthet sticka med en finnål i en förändring i bröstet för att suga ut material (celler) för cytologisk analys.
Vid en sk. biopsi erhålls en hel vävnadsbit från misstänkt förändring. Denna biopsi sker då med en grövre nål (2mm).

Alla nya kännbara förändringar i bröstet bör punkteras för ett cytologiskt prov.
Flertalet punktioner, för indikering och biopsier av en förändring i bröstet, görs med hjälp av ultraljud som idag oftast är förstahandsval av metod.

Flertalet förändringar inom brösten är så pass små att de ej känns då man känner efter på utsidan. Oftast syns de då heller inte med blotta ögat då det rör sig om mikroskopiska förändringar.

Inför en operation kan en ej kännbar förändring utifrån markeras (indikeras) med en krokförsedd tråd eller genom infärgning av det aktuella området eller i huden där en förändring är lokaliserad. Detta gör man inför operation som vägledning för den opererande kirurgen som kan följa tråden in mot tumörområdet.

Vid en sk. sentinel nod (”portvaktskörtel”) injiceras en isotop (radioaktivt ämne; Teknekium) samt senare ett färgämne in i tumören som ska avlägsnas. Efter isoptop injektionen kan man med gammakamera kontrollera var första tömmande lymfkörtlar närmast tumörområdet ligger som sedan ligger i en lång kedja upp mot armhålan som avleder lymfan från tumörområdet. Dvs. den lymfkörtel där lymfan från tumörområdet dränerar sig. Det är till denna lymfknuta de ev. första metastaserna från tumören sprider sig.
Likaså kan man genom färgning av tumören lättare lokalisera lymfkörtlarna vid en operation och därmed avlägsna de som gav positivt utslag vid isotopinjektionen. Infärgningen sker oftast strax innan operationstillfället.

I samband med borttagning av tumörvävnad i bröstet skickas denna bröstvävnad till röntgen för omedelbar kontroll att all tumörspecifik vävnad är borttaget. Om all tumörvävnad inte anses helt borta tas ytterligare bröstvävnad bort vid samma operativa seans.
Likaså gäller för ”portvaktskörtel” som kontrolleras för tumörspecifika celler i samband med operationen.  Vid en sentinel nod biopsi (SLNB) tas den första lymfkörteln (portvaktskörteln) efter tumörområdet ut för diagnostik om ev. spridning. Om tumörceller passerat vidare förbi upp mot armhålan tas ett större parti lymfkörtlar i armhålan bort vid den aktuella operationen.

Metod

En stereotaktisk punktion görs antingen med den vanliga mammografen (bröströntgen med kompressionsplatta) där en punktionstillsats kopplas på eller ultraljud. Någon enstaka mammografienhet i Sverige har även en speciell bänk som innehåller både röntgenapparat och nål där patienten då ligger på magen med det aktuella bröstet över ett hål i britsen.
Om punktionen görs ultraljudsledd kan patienten antingen sitta upp eller ligga ner på en brits.
Om en biopsi med grövre nål ska göras ges lokalbedövning i huden kring  punktionsområdet först.
Punktioner med grövre nålar kan ge blånader i huden efteråt.

Inga förberedelser krävs för dessa ingrepp.