Port-a-cath kontroll

Viktigt inför undersökningen

[stextbox id=”alert” image=”null”]

 • Injektionsnålen bör vara minst 20G (0.9mm). Mindre nål ger lägre hastighet av kontrastinjektion.
 • Vid kopplingen av förlängningslang måste minst en kran/backventil vara monterad då i den distala änden.
 • Kontrollera anslutningarna noga så de inte är defekta eller för löst påmonterade.
 • Man får inte använda trycksputa eller liknande högflödespumpar (>40psi, 275kPa eller 2,75bar) vid en funktionell diagnostik av venporten.
  Normalt räcker handinjektion för diagnos av PAC.
 • Vid handinjektion ska sprutor vara i storleken 10ml eller större.
 • Använd aldrig stor kraft vid injektion. Katetern kan då lossna från dosan!
 • Efter användning eller kontroll av venporten ska denna spolas med 20-30ml NaCl.
 • Ska inte venporten användas samma dag (<24h) ska ett sk. Heparin-lås (100IE) läggas.
 • Man får endast sticka med [speciellt anpassade nålar] (Huberspets) genom silikonmembranet.
  Risk finns annars att annan nålslipning skär ut bitar ur membranet!
 • Var alltid aktsam på att systemet är slutet när nål sitter i porten! Är kran etc. öppen så kan luft sugas in i systemet.

[/stextbox]

Varför kontroll?

All främmande material i blodkärl genererar påbyggnad av fibrinbeläggning eller trombmassa mer eller mindre. Denna koaguleringsprocess kan ses redan efter ca. 1 vecka och bildar efter en tid en fibrinbeläggning som kan fästa över kateteränden vilket då kan hindra aspiration i katetern vid kontroll eller provtagningar genom denna.
Detta är också den vanligaste anledningen till att venporten ibland kontrolleras på röntgen.
Behandlingen vid konstaterad beläggning (fibrinstrumpa/-täcke, trombos) kan bli trombolysbehandling (Actilyse) av katetern eller blodkärlet.

Undersökning av port-a-cath

PaC med nål
Pac med nål

Undersökningen göres med röntgengenomlysning.
Denna undersökning kräver oftast mycket liten kontrastmängd (5-15ml). Ett högt kreatininvärde behöver därför inte vara en kontraindikationför undersökningen.
Dessa patienter har oftast nålen redan satt i venporten vid ankomst till röntgen. Om inte kan detta redan är ombesörjd av remitterande mottagning eller annan avdelning. Se denna procedur [här].
Om nål och förband är påsatt bör undersökningen göras utan att avlägsna eller ändra detta.

Lågprofil Port-a-cath hus av plast på små barn kan vara mycket [ svåra att se ] med röntgengenomlysningen.
Vid nålsättningen får man då känna sig fram.
Nål i PaC på barn bör sättas av mycket van personal.

 

Diagnos

Oftast beror komplikationer med Port-a-cath på fibrinbeläggning av ändhålet på katetern. Man brukar ange två typer av fibrinbeläggning. Det ena anges som fibrintäcke och det andra anges fibrinstrumpa.
Om trombmassa (ocklusion) finns i kärlet längs katetern återfinns detta troligen vid passagen mellan 1:a revbenet samt nyckelbenet pga. pinch-off fenomenet.. Dessa symtom kan då bestå då av svullen arm, venteckning på övre thoraxhalva samt ömhet och rådnad kring nyckelbenet.
Aktuell diagnostisk metod av detta är då med armflebografi, CT eller enl. ansv. läkare.

Diagnos av Port-a-cath

[stextbox id=”info” image=”null”]

 • Om kontrast sprutar [rakt ut] från kateteränden finns ingen fibrinbeläggning här.
 • Om kontrasten sprutar snett samt att det inte går att aspirera finns troligen en [fibrinstrumpa].
 • Om kontrasten backar upp längs med katetern en bit för att sedan flöda fritt är det ett [fibrintäcke].
 • Porten eller kateterns lumen är partiellt eller totalt [ockluderad] av blodkoagler.
 • Porten sitter så djupt att [nålen inte når ner] till dosans botten.
 • Nålen har inte gått igenom silikonmembranet helt (se ovan).
 • Nålspetsen är [utanför] dosan.
 • Porten har [vält] mot muskeln så ingen nål kan sättas.
 • Katetern är [bockad].
 • Katetern klämd mellan nyckelbenet och 1:a revbenet sk. pinch-off.
  • Detta kan kontrolleras genom att lyfta ut aktuell arm vid injektion/aspiration.
 • Katetern har ett [läckage]på vägen.
  • Kat. kan ha lossnat vid fästet till dosan eller oavsiktligt punkterats med nål.
  • Viktigt att avbilda hela katteterns längd!
 • Kateteränden  [ligger mot kärlväggen].
 • Katetern letat sig [fel väg].
 • Kärlväggstrombos som minskar flödet genom katetern.
 • Katetern [snörps åt av suturtråden] vid kärlinträdet.
 • Katetern kar lossnat från dosan (kan ske vid stor kraft under injektion).

[/stextbox]

Relaterade undersökningar