Sätta nål i PAC

Om undersökningen

Om patienten kommer till röntgenavdelningen utan att det redan sitter en [PAC-injektionskanyl] (nål) i injektionsporten (PAC) kan denna sättas på röntgen.
För funktionskontroll av venporten går det bra att sätta en konventionell Pac-nål (ej för högtrycksinjektioner).

Att tänka på innan

 •  Denna procedur ska göras under aseptiska förhållanden.
 • Val av nål avgöres hur djupt PAC sitter (fråga patienten hur lång nål som brukar användas), till vad den ska användas och hur länge den ska sitta kvar.
  (Nål kan sitta i upp till 1 vecka)
 • Endast avsedda Port-a-cath nålar får användas.
  (Dessa är [ slipade vertikalt ] för att minimera påverkav av silikonet i porten)
 • Om högflödes-tryckspruta ska användas (CT) ska port och nål vara avsedd för detta (sk. Power-port).
  • Nål avsedd för högflödesinjektion ska vara [märkt] med max injektionsflöde.
 • Normalt för denna kontroll är 20G (0.9mm).

  • Grövre nål (19G) gör enbart ont på patienten och sliter på kuppens silikonmembran.
  • Tunnare nål är svår att få tillräcklig flush med kontrast genom.
  • Nål kan vara vinklad eller rak, 20-40mm lång beroende på hur länge nålen ska sitta.
   (Rak nål endast vid bolus/kort access <24h)
  • Säkerhetsnål (stickskydd) tex. [Surecan Safety], [Gripper Plus], bör användas trots ett högre pris.
 • Kontrollera ev. svullnad, ömhet samt hudrodnad över porten. Vid oklarheter kontakta läkare.
 • Använd EMLA etc. innan nålsättning om patienten önskar så (kräver längre tids förberedelse).

 121115

Comments are closed.

UA-11228927-2