Sätta Clini-feeding

Patienten

Sondläge i svalget
Sondläge

Val av placering av sondens ände beror på patientens tillstånd, vad som ska distribueras via sonden (mat, medicin…) och till viss del hur orolig patienten är.

 • Patient, där enbart födodistribution eller sväljningsproblematik ligger till grund för sonden, kan ha sondens ände placerad i ventrikeln (6-10F, 80cm sond).
  Denna sond kan då sättas på vårdavdelning, vårdboende, mm. och behöver oftast inte kontrolleras med röntgen vad avser läge.
 • Om sondens ände avses ligga ut i duodenum/jejunom bör denna läggas på röntgen.
  Alternativ läggning på vårdavdelning bör röntgenkontrolleras efteråt vad avser läget.
 • Om det rör sig om ett byte av redan befintlig sond göres detta enklast över ny ledare ner i den gamla sonden vilken sedan dras ut. Detta underlättar såväl proceduren som för patienten.

Sätta Clini-feeding-sond

Sonden längd  för placering i ventrikeln mäts genom att mäta avståndet mellan näsa och öra plus öra och processus xiphoideus (bröstbenets nedre spets).
Det går även att mäta från nästippen till patientens navel (huvudet rakt fram).
När detta mätts märks sonden med t.ex. spritpenna eller tejp vid punkten för nässpetsen. Det är till denna markering sonden sedan ska föras in.

Vid svåra förhållanden där proceduren starkt påverkar patienten eller vid anatomiska eller patologiskt svåra förhållanden (strikturer, hernia, etc.) kan man gå före med en [angiokateter och ledare] (2,9Mb) för att sedan föra ner sonden över den preplacerade ledaren.

Ledare bör smörjas in med silikon eller liknande innan den förs ner i sond/kateter. Många sonders material ger ofta en kraftigt ökad friktion av ledaren i sonden. Det kan därför vara svårt att senare föra på resp. dra ut ledare om den inte smörjes in före.

 

Om sonden ska läggas ut i duodenum

Om sonden ska läggas ut i tarmen bör detta göras på röntgen.
Detta för att dels få bekräftelse på läge samt att det är svårt att få sonden ut i tarmslyngan utan röntgengenomlysning.

 

Vad kan gå fel

[stextbox id=”alert” image=”null”]

 • Sonden går ner i trachea eller bronkträdet.
  • medvetande pat. klöks då oftast våldsamt.
  • böj ledaren något och vinkla sonden mot esophagus bakre vägg vid passagenen av epiglottis under genomlysning.
 • [ Trång esophagus ], [ hernia ], strikturerad. etc.
  • [angiokateter] kan övervägas. Placera därigenom ledare (Obs! 200-260cm) som sedan sonden kan löpa över. [video] (2,9Mb).
  • om pat. har [ stent ] i esophagus eller duodenum bör man passera denna med själva sonden som då inte riskerar att ev. gå igenom stentmaskor eller utom stentet. Därefter kan man byta till angioledare/-kateter om sådan fortfarande behövs.
  • vid väldigt trånga förhållanden, där sonden viker av om ledare löper ut via sidohål, kan sondens ände klippas av så att ledaren kan löpa rakt fram igenom sondens spets.
 • Sonden ligger [snurrad] i svalget eller matstrupen.
  • kontrollera patientens munhåla samt sondens längd utanför pat.
  • backa sonden utan ledare i samt utan att ev. ”tappa läget” av sonden i ventrikeln/duodenum .
  • om sonden backar upp vid manipulation bör ledare användas i sonden för stabilisera och föra sonden på plats igen.
 • Svårt att spruta ner vätska i sonden.
  • sonden ligger vikt i svalg eller magsäck.
  • om man använder en [ lång sond ] (100-120cm)  finns större risk för veck på sonden i ventrikeln, med  upphävd funktion som följd, då sidohålen ligger distalt om ev. veck.

[/stextbox]

Relaterade undersökningar

121128