Helsingborgs ultraljudsmetod – Teknik 1

Helsingborgs Ultraljudsmetoden, 2011
catherine.olsson@skane.se

Helsingborgs ultraljudsmetoden
Helsingborgs ultraljudsmetoden

Denna beskrivning av ultraljudsteknik är utförd av Catherine Olsson, diagnostic medical sonographer, med många års erfarenhet av ultraljudsundersökning.

Metoden syftar till att ge struktur och stöd för nybörjare vid bukdiagnostik. Efter några veckors kurs med handledare i ultraljudsteknik,-fysik, och Helsingborgsmetoden är det meningen att undersökaren själv ska kunna generera de standardbilder som metoden omfattar.

Presentationen är uppdelad i 2 delar:

Del 1

 • Helsingborgs 20 standardbilder
  (njurarna inkluderas/exkluderas beroende på frågeställningen och undersökaren, ytterligare bilder tas vid patologi)

Del 2

 • De 20 beskrivna bilderna med korrelerande patologi, transducerplacering och teknik.

Undersökningen utförs i samma systematiska ordning. Därmed blir det lättare för undersökaren att känna igen de normala och lättare att upptäcka, bevisa och dokumentera patologiska fynd.

Bilddokumention vid ultraljud är lika viktigt som vid andra modaliteter.

[stextbox id=”alert”]Dokumentet är i PDF-format och går att öppna på de flesta datorer, plattor, etc.
Filen är 25Mb stor och kan vid sämre/långsam Internetanslutning ta några minuter på att ladda ner.
Kan även öppnas som [Power Point] (Obs! 52Mb).[/stextbox]

Lämna gärna era synpunkter om denna metodbeskrivning under [diskussion]

Läs mer:

 • [ Grunder i dopplerteknik ]
  • Doppler, patientfallen och bilderna är utförda av Catherine Olsson, Sonograf.
 • [ Posterutställning om ultraljud ]
  • Posterutställning om ultraljud Röntgenveckan Malmö 2005, Nordisk Kongress Malmö 2007.
   Av Catherine Olsson, Sonograf.
 • [ Teknik i praktiken ]
  • Presentationen och bilderna är utförda av Catherine Olsson, Sonograf.