Ultraljud njurteknik i labbet

Ultraljud njurteknik i labbet catherine.olsson@skane.se Denna beskrivning av ultraljudsteknik är utförd av Catherine Olsson, diagnostic medical sonographer, med många års erfarenhet av ultraljudsundersökning. Innehåll: Njurcysta/pyramid

Ultraljudsteknik i labbet

Ultraljudsteknik i labbet catherine.olsson@skane.se Denna beskrivning av ultraljudsteknik är utförd av Catherine Olsson, diagnostic medical sonographer, med många års erfarenhet av ultraljudsundersökning. Innehåll: Gainknapp och

Ultraljud dopplerteknik

Doppler, patientfallen och bilderna är utförda av Catherine Olsson, diagnostic medical sonographer med 22 års erfarenhet av ultraljudsundersökning.

Catherine Olsson, Sonograf
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Posterutställning om ultraljud

Posterutställning om ultraljud Röntgenveckan Malmö 2005, Nordisk Kongress Malmö 2007.

catherine.olsson@skane.se R.D.M. Sonograf

Helsingborgs ultraljudsmetod – Teknik 1

Den här metoden har utvecklats av en Canadian diagnostic medical sonographer med 22 års erfarenhet av ultraljudsundersökningar.

Metoden syftar till att ge struktur och stöd för nybörjare vid bukdiagnostik. Efter några veckors kurs med handledare i ultraljudsteknik,-fysik, och Helsingborgsmetoden är det meningen att undersökaren själv ska kunna generera de standardbilder som metoden omfattar.

Undersökningen utförs i samma systematiska ordning. Därmed blir det lättare för undersökaren att känna igen de normala och lättare att upptäcka, bevisa och dokumentera patologiska fynd.