Bilder

Pyelo tumör

Njursten

Njurbäckendilatation

Urografi njurdilatation

Urografi dubbla njurbäcken

Urinvägar scintigrafi

JJ-splint

Pyelografi tumör

Njurar tomografi

Urografi

UA-11228927-2