Nålens slipning

Olika nålspetsar Beroende på hur slipningen ser ut penetrerar olika nålar ett organiskt material mer eller mindre enkelt. [ Uppdragskanyler ] har en trubbig slipvinkel

Om punktionsnålar

Utövarens vana avgör ofta nålval oavsett typ av punktion. Tjocklek, längd, slipning, med eller utan mandrin, avgör nålens tänkta funktion. Flertalet nålar kan dock användas