Om sonder

Om sonder

Enteral nutrition betyder att en patient får sondmat.

Sond för enteral nutrition ges till patienter med risk för sjukdomsrelaterad undernäring (svält) som inte på annat sätt tillgodogör sig ett tillräckligt näringsintag, vätska, medicinering, etc.
För sondmatning krävs att patienten har en fungerande mag-tarmfunktion.

Kontraindikationer för att erhålla sond för sondmatning kan vara:

 • störd/upphävd tarmpassage
 • pancreatit
 • chock
 • lättblödande esophagus eller ventrikel
 • mm.

Nutritionssonder benämns efter var sondens spets ligger där då sondmaten distribueras. Det finns således:

 • Nasogastrisk sond för placering i magsäcken.
 • Nasoduodenal(nasoenterisk) sond placeras så att sondspetsens ändhål är i duodenum.
  • Långsam tillförsel och noggrann  hygien! (avsaknad av magsyra för bakterier)
 • Nasojejunaldär sondens spets då ligger i jejunum.
  • Långsam tillförsel och noggrann hygien! (avsaknad av magsyra för bakterier)

Vanliga nutritionsonder kan även läggas ut i duodenum eller jejunum via en PEG eller ”knapp”

Material

 • PVC är för kortidsbruk (ca. 1 vecka).
 • Polyuretan kan ligga 4 till 6 veckor.

Avses sondmatningen enbart en kortare tid (dagar/veckor) utan passagestörningar i mag-tarmkanalen läggs lämpligen en nasogastrisk sond.
Vid längre tids nutrieringsbehov via sond kan det finnas anledning att överväga någon form av gastrostomi (PEG, knapp, etc.) som har en hållbarhet på 3-6 månader.

Sond för dekompression av ventrikeln ges till patienter med intermittenta kräkningar med aspirationsrisk, avlastning av ventrikel, mm.
Dessa sonder för detta ändamål är oftast av hårdare plastmaterial (polyuretan, PVC…) då lumen är större och sonden därför behöver vara mer stabil.
En kombination av nutrition- och ventrikelsond för dekompression är sk. 3-lumensonder (FREKA).

ENFit-standard

ENFit-standard är en kommplingssystem för material avsedd för enterar nutrition.

Denna standard ersätter alla tidigare kopplingar för sonder, mataggregat, etc. Även ENLock systemet utgår!

ENLock-standard (utgår)

ENLock

ENLock

Flertalet nya nutritions sonder har idag  speciella fattningar (lila färg). Detta för att minskar risken för att ge enteral nutrition (sondmat) intravenöst (i blodet) av misstag.

Denna ”kommande industristandard” för kopplingsystem, som är framtagen av initierad av branschorganisationen MNI [Medical Nutrition Industry group], är enbart för enteral nutrition kallas ENLock-fattning. Inga andra sprut- eller slangkopplingar passar till denna fattning. Själva adaptersystemet är framtaget sedan hösten 2012 av [Fresenius Kabi] i samarbete med [Nestlé HealthScience] och Nutricia Advanced Medical Nutrition.

ENLock-logga

ENLock-systemet består av sonder där kopplingarna som, så småningom, ej är avtagbara samt där enbart material (adaptrar, sprutor, uppdrag, etc) inom ENLock-systemet passar ihop.
Denna avvikande fattning gör än så länge att man kan komma i den sits att det ej går att koppla den befintliga sondmaten, sprutor, etc.
Det är därför viktigt att inför nutriering via dessa ENLock-sonder se till att kopplingar, sondmat, etc. finns att tillgå.

Sonder och adaptrar som ingår i ENLock-systemet är märkt med logga.

Att sätta sond

Trots mycket goda förutsätningar med en [ normal anatomi ], ingen patologi, etc. kan man ändå misslyckas med att sätta sonden så som önskat.

 Om en befintlig sond ska korrigeras eller bytas på röntgen låt då den befintliga sonden vara kvar! Man kan underslätta mycket för patienten och den som sätter sonden genom att ev. byta sonden över ledare. Detta speciellt viktigt vid svåra anatomiska eller trånga (patologiska strikturer) förhållanden i övre mag-tarmsystemet.

Comments are closed.

UA-11228927-2