Lungor

Pleural förtjockning

Kölbröst (kyckling-, duv-, fågelbröst)

Parenkyminfiltrat

Alveolit

Sarkoidos

Kontroll port-a-cath

Lungor scintigrafi

Papegojsjuka

Främmande kropp

Hjärtförstoring

UA-11228927-2