Patologi

CT buk tumör

CT buk metastaser

CT buk ascites

CT ländrygg metastaser

CT myelografi

CT kotfraktur

CT densfraktur

CT thorax aortadissektion

CT lungor pneumothorax

CT lungor subcutan emfysem

UA-11228927-2