Sialografi (salivgångar)

SialografiOm salivgångarna

Sialografi är en undersökning där spottkörtlarna och dess utförsgångar för saliven (salivgångarna) bildmässigt framställs med hjälp av kontrastmedel.

I hela munhålan har man ett stort antal små spottkörtlar. Dessa körtlar tillhör matspjälkningsorganen och tömmer saliv i munhålan.
Inom ansiktsregionen finns tre stora spottkörtelpar. Dessa är öronspottkörteln (glandula parotis), som ligger strax nedom och framför örat. Underkäksspottkörteln (gl. submandibularis), finner man under underkäkens vinkel. De minsta av dessa, undertung-spottkörtlarna (gl. sublingualis), är belägen under tungan och har ingen samlad utförsgång.

Besvär från någon spottkörtel visar sig oftast i samband med måltider då man får en svullnad av spottkörteln. Detta ofta då pga. en spottsten.

SialonålEtt stopp i underkäksspottkörteln ger i de flesta fall upphov till en blåfärgad slemhinna under tungan som uppkommer av salivansamlingen här. Infektioner inom spottkörtelsystemet kan orsakas av stopp eller förträngningar i salivgångarna. Förstorade öronspottkörtlar kan ses vid förgiftningstillstånd med tungmetaller eller sarkoidos. Förstorade lymfkörtlar kan även uppträda inom öronspottkörtlarna vid tuberkulos, lymfom eller HIV-infektion.

Metod

Undersökningen genomföres med patienten liggande på rygg med huvudet vilande på en kudde.
En tunn trubbig ”kanyl” föres in ytligt i den aktuella spottkörtelns salivgångsmynning varpå man försiktigt sprutar in ett kontrastmedel.
Själva injiceringen av kontrast känns knappt.
Bildtagningen sker sedan med två sidoprojektioner och två frontala projektioner.

Undersökningen tar 20-30 minuter.
Denna undersökning göres i regel av en övertandläkare med assistans av tandsköterska.

Inga förberedelser krävs för denna undersökning.