Tänder

TänderOm röntgen av tänder

Röntgen av tänderna ingår nästan alltid som ett inslag i en kartläggning av tändernas status. Denna röntgen genomförs oftast då hos den egna tandläkaren.
Ett besök på en röntgenavdelning för undersökning kan bero på behov av speciell bildtagning inför kommande behandling hos läkare eller specialisttandläkare.

Det kan då gälla [tandreglering], tandlossningsbehandling eller käkkirurgi. Svårbehandlade eller oroliga patienter kommer också av denna anledning liksom i en del fall barn.

Tändernas emalj är är det absolut hårdaste materialet i människokroppen. Man har som vuxen normalt 32 tänder. Dessa är i vardera käke 4 framtänder, 2 hörntänder (i överkäken) och 10 kindtänder. Längst bakom sista paren kindtänder sitter i käkbenet de sk. ”visdomständerna”. Dessa växer oftast inte ut.

[Karies] i tänderna är vanliga skador. Karies medför en mineralförlust av tandens hårda vävnader. Kariesskador kan delas in i olika typer beroende var tanden är angripen. Vanligast är kariesskador i emalj som sedan kan sprida sig in i dentinet (tandbenet).

Tandlossning innebär ett minskat fäste för tandens rothinna mot käkens ben. Denna förändring börjar med gingivit (inflammation i tandköttet) som beror på inflammatorisk process runt tandhalsen som kan vara resultatet av dålig munhygien, rökning eller ändrad bakterieflora i munnen och som till slut ger upphov till tandlossning (parodontit).

Andra skador på tänderna kan vara rena [tandbrott] efter trauma.

TanfröntgenMetod

Vid röntgen av tänderna tar man bilder för ett sk. tandstatus. Vid denna undersökning tittar man då på tänderna och tandfästet i käkbenet. En detektorplatta (2×3,5 cm, 3×4 cm, 5×7 cm) placeras då i munnen eller genom att man biter ihop över plattan.
Röntgeröret vinklas därefter så man projicerar parallellt eller axialt mot tanden beroende om undersökningen gäller en speciell tand, flera tänder eller alla tänderna.

Röntgenundersökes alla tänderna gör man en sk. helstatusundersökning. Denna omfattar då i regel 22 små bilder.

OPGBildtagning med en sk. [orthopantomograf ] (OPG) ger en panorama-bild över båda käkarna, käklederna och samtliga tänder på en och samma bild.
Denna röntgen sker med speciell röntgenutrustning där röntgenrör och en digital filmkassett roterar runt patientens huvud under själva exponeringen.

Specialutbildade tandsköterskor genomför de flesta av dessa undersökningar.
Bilderna från röntgensökningen granskas sedan av en övertandläkare.