Tandimplantat

TandimplantatOm tandimplantat

Tandimplantat med fäste på benskruv i under- eller överkäkens ben kräver en noggrann mätning av käkens bentjocklek. Vid borrning av stift i någondera käke är det ytterst viktigt att veta hur långt in tandkirurgen kan skruva rotstiftet som stifttanden sedan i sin tur skruvas på. Idag anser man att implantatet mycket väl kan skruvas in i håligheter inom ansiktsskelettet som tx. käkbihålan.
Vad som är viktigast är att benet är kraftigt nog att stödja implantatet utan att fraktureras. Därför måste en speciell, mycket noggrann, röntgenundersökning göras med en sk. datortomografi (CT).

Metod

En datortomografiundersökning av käken för mätningar inför tandimplantat gör man liggande på en brits med huvudet vilande i ett särskilt avsett huvudstöd. Hakan fixeras här med ett hakband för att undvika ofrivilliga rörelser eller skakningar.

Kan man av någon anledning inte ligga ner och ligga alldeles stilla går denna undersökning inte att genomföra. Vid rörelse av huvud eller käke kommer dessa mycket tunna bildsnitt (1mm) inte att hamna ”kloss-i-kloss” med varandra. Det går då inte att i dator bearbeta bilder som sedan ligger som grund för mätningen av käkbenets tjocklek. Dvs. hur långt upp i käkbenet det går att skruva tandimplantatet.

Det är således av största betydelse att patienten ligger still under bildtagningen. Under själva bildtagningen (ca. 15-30s.) får man inte heller svälja saliv.

Undersökningen tar som allt ca. 5 minuter. Denna undersökning kompletteras alltid med bla. en [panoramabild] (OPG) över käkarna med konventionell röntgenteknik.