Sätta Salem sond

Sätta Salem sond

Sondläge i svalget
Sondläge

Vid sättande av sond till ventrikeln är förfarandet i stort det samma oavsett indikation, typ eller modell av sond.

Patienten måste ha en fungerande mag-tarmfunktion om sonden ska användas till nutrition.

Sonden längd  för placering i ventrikeln mäts genom att mäta avståndet mellan näsa och öra plus öra och processus xiphoideus (bröstbenets nedre spets).
Det går även att mäta från nästippen till patientens navel (huvudet rakt fram).

När detta mätts märks sonden med t.ex. spritpenna eller tejp vid punkten för nässpetsen. Det är till denna markering sonden sedan ska föras in.

 

Om sonden ska läggas ut i duodenum

Om sonden ska läggas ut i tarmen bör detta göras på röntgen.
Detta för att dels få bekräftelse på läge samt att det är svårt att få sonden ut i tarmslyngan utan röntgengenomlysning.

 

Vad kan gå fel

[stextbox id=”alert” image=”null”]

  • Sonden går ner i trachea eller bronkträdet.
   • medvetande pat. klöks då oftast våldsamt.
   • böj ledaren något och vinkla sonden mot esophagus bakre vägg vid passagenen av epiglottis under genomlysning.
  • [ Trång esophagus ], strikturerad, [ hernia ], etc.
   • [angiokateter] kan övervägas. Placera därigenom ledare (Obs! 200-260cm) som sedan sonden kan löpa över.
   • om pat. har [ stent ] i esophagus eller duodenum bör man passera denna med själva sonden som då inte riskerar att ev. gå igenom stentmaskor eller utom stentet. Därefter kan man byta till angioledare/-kateter om sådan fortfarande behövs.
  • Sonden passerar inte förbi en striktur/trängsel inom esophagusIpylorus.
   • gå före med [angiokateter] för att få ledare på plats. För sedan sonden över ledaren genom sidohålen på plats.
   • om sonden inte passerar på detta sätt gör hål i sondens spets med hålgörare, nål, etc.  Ledaren kan då löpa härigenom vilket gör att sonden ej viker sig under den trånga passagen.
  • Det har hänt att sond perforerat genom esophagus slemhinna och [ löper ut i mediastinum ](centralt mellan lungorna).
   • kontrollera sondens väg vid nedförandet genom esophagus.
   • vid oklarheter eller onormalt läge/väg ner kontrollera med kontrast.
  • Det har hänt att sond perforerat genom esophagus och [ löper ut i mediastinum ](centralt mellan lungorna).
   • kontrollera sondens väg vid nedförandet genom esophagus.
   • vid oklarheter eller onormalt läge/väg ner kontrollera med kontrast.

[/stextbox]

Relaterade undersökningar

121115