PICC-line kontroll

Viktigt inför undersökningen

[stextbox id=”alert” image=”null”]

 • Kontrollera anslutningarna noga så de inte är defekta eller läcker.
 • Punktera aldrig backventilerna med nål!
 • Man får inte använda trycksputa eller liknande högflödespumpar (>40psi, 275kPa eller 2,75bar).
 • Vid handinjektionen ska sprutor vara i storleken 10ml eller större samt ha luer-lock fattning.
 • Anväld aldrig stor kraft vid injektion. Katetern kan skadas!
 • Efter användning eller kontroll av PICC-line ska denna spolas med 20-30ml NaCl.
 • Man ska INTE lägga ett sk. Heparin-lås på PICC-line av Groshong-typ (Bard) med slits.
 • Var alltid aktsam på att systemet är stängt. Är kran etc. öppen så kan luft sugas in i systemet.

[/stextbox]

Varför kontroll?

All främmande material i blodkärl genererar påbyggnad av fibrinbeläggning eller trombmassa mer eller mindre. Denna beläggning kan då fästa över kateteränden vilket kan hindra aspiration i katetern vid kontroll eller provtagningar genom denna. Detta är också den vanligaste anledningen till kontroll på röntgen.
Behandlingen vid vid konstaterad beläggning (fibrinstrumpa/-täcke, trombos) blir då trombolysbehandling av katetern eller blodkärlet.

Det förekommer även att PICC-line kateter är svår att avveckla/lossna. Katetern får då avvecklas på röntgen.
Efter avveckling ska katetern kontrolleras noga att den är hel och att hela katetern följt med ut.

 

Diagnos

Oftast beror komplikationer med PICC-line på fibrinbeläggning av ändhålet på katetern. Man brukar ange två typer av fibrinbeläggning. Det ena anges som fibrintäcke och det andra anges fibrinstrumpa.
Om trombmassa (ocklusion) finns längs katetern återfinns detta troligen vid passagen mellan 1:a revbenet samt nyckelbenet. Dessa symtom kan då bestå då av svullen arm, venteckning samt ömhet och rådnad kring nyckelbenet. Aktuell diagnostisk metod av detta är då med armflebografi, CT eller enl. ansv. läkare.

Diagnos av PICC-line

[stextbox id=”info” image=”null”]

 • PICC-line av Groshong har [sidoslits] där kontrasten normalt sprutar åt sidan utan att det är beläggning.
 • Om kontrast sprutar [rakt ut] från kateteränden finns ingen fibrinbeläggning här.
 • Om kontrasten sprutar bakåt samt att det inte går att aspirera finns troligen en [fibrinstrumpa].
 • Om kontraststrålen ser konstig ut eller det finns ojämnheter finns [fibrinbeläggning].
 • Katetern klämd mellan nyckelbenet och 1:a revbenet sk. pinch-off.
  (Detta kan kontrolleras genom att lyfta ut aktuell arm vid injektion/aspiration)
 • Katetern letat sig [fel väg].
 • Kärlväggstrombos som minskar flödet genom katetern.

[/stextbox]

Relaterade undersökningar

 121107