Att fixera dränage

Om fixering av dränage

Oberoende om dränet har intern trådfixering eller inte så bör man bandagera dränaget omsorgsfull mot huden innan patienten går iväg. Fixeringsmaterialet bör också kunna avlägnas enkelt för återkommande byte samt inspektion av huden runt dränaget.
En vettig hudfixeringen är extra viktigt vid ”otrådade dränage” som lätt glider ut vid minsta manipulering eller drag i dränet.

Målet med fixeringen är att dränet ska sitta rent, säkert och tåla visst drag/belastning samt att platta och förband ska frekvent kunna bytas enkelt utan att påverka dränagets läge.
Vald fixeringsplatta appliceras mot väl rengjord hud och dränagets ingång i huden enligt bruksanvisningar nedan.

Det finns fixeringsplattor av olika fabrikat och utförande som man bör använda då man fixerar dränet utvändigt. Om patienten är känslig mot dessa plattors häfta så får man packa in dränet så gott det går med kompresser och vanlig hudtejp. Likaså om patienten inte tål häfta av något slag bör dränaget ha en intern trådfixering.
Med en bra extern fixering behöver man då inte någon suturering av dränage och hud.
En nackdel är att dessa plattor kostar mer….

Om fixeringsplattan

Dessa plattor finns i lite olika utförande. Gemensamt är att perforeringen (hålet) för dränkatetern är i mitten samt att de oftast har en upphöjd del som dränaget ska löpa över för att minska risken för knickbildning.
Plattan består ofta av någon hudvänlig häfta eller en kombination av olika häftor.

Om patienten visar sig få irriterad hud mot en fixeringsplatta får man prova sig fram med andra material på plattor, fixeringshäfta, etc. Det kan i några få fall bli aktuellt att fixera dränaget med enbart kompresser och extra hudvänlig tejp. Dränet är då väldigt utsatt för all yttre påverkan.

De flesta modeller av anpassad dränagefixation kan sitta på 4-7 dagar innan byte behöver göras.
Om läckage av kroppsvätska, irriterad hud, förbandet lossnat, behov av erforderlig rengöring under plattan, mm. ska dessa byten givetvis ske vid behov med tätare intervaller.

  • [ Drain-Fix ] (Unomedical) är en platta med kombinerat absorberande hydrokolloidhudplattahud och vänlig nonwovven hudhäfta.
   • Finns med dyna av combihesivematerial eller polyeten (skumplast).
   • Finns i 2 storlekar (5-14F, 12-22F).
   • Kan sitta i upp till 1 vecka.
   • [ Bruksanvisning ] (PDF 93Kb).
  • [ Drain-guard ] (Copenhagen Medlab) är en mindre (lågprofil) platta av transparent hudvänlig hydrokolloid hudhäfta med med skumdyna av polyetensamt nonwovven fixeringshäfta.
   • Plattan klarar alla dränage-storlekar upp tll ca. 18-20F.
   • Kan sitta i upp till 1 vecka.
   • [ Bruksanvisning ] (PDF 67Kb).
  • [ Revolution Catheter Securement device ] (MeritMedical) är en fixeringsplatta för grova drän. Betår av hydrokolloidplatta och hudvänlig nonwovven häfta.
   • Denna platta fixerar grova drän där en kraftig böjning/vinkling  av dränaget, pga. dess tjocklek, inte är möjlig.
    Man kan även välja att inte dra åt sidotråden om dränet inte går att böja av (typ sumpdrän, etc. >20F…).
   • Ingen begränsning på dränagets lumenstorlek (6 till ≈24F)!
   • Kan sitta i upp till 1 vecka.
   • [ Bruksanvisning ] (PDF 870Kb).
   • (MPEG-4, 11Mb).


Procedur

[stextbox id=”alert” image=”null”]

 • Kontrollera att dränaget inte har en ”knick” [ över dynan ] på plattan om sådan finnes.
  Används ingen fixeringsplatta, med rundad dyna, lägg en kudde av kompresser i stället.
 • Klistra inget (Tegaderm)  direkt över dränaget mot plattan!
 • Det går att skära/klippa [ bort häftan ] som utgör locket på några av plattorna så denna inte klistras över/mot dränaget.
  Dessa befintliga ”häftlock” brukar vara mycket besvärliga att lossa vid byten av plattan. Risk finns att man då påverkar läget av dränaget.
  Om häfta sitter hårt klistrad över dränage som ska avlägsnas kan man ev. använda [ häftbortagningsmedel ].
 • Täck platta, dränage och kompress med exv. vattentät [ Tegaderm-film ].
  Lägg [ kompressen ] mellan platta/dränage och övertäckande häfta.
 • Sätt en dragavlastning, tex. [ Flexi-Track ] (bruksanvisning) som ytterligare [ skyddar dränaget ] mot oavsiklig påverkan genom drag i dränaget.
 • Patienten ska nu kunna röra sig, duscha, etc. bekvämt men samtidigt utan risk att bandageringen lossnar.
 • Glöm inte kontrollera att ev. kranar är öppna ut mot påse om så ska vara fallet!

[/stextbox]

Relaterade undersökningar

  • [ ]