Ultraljudsteknik i labbet

Ultraljudsteknik i labbet catherine.olsson@skane.se Denna beskrivning av ultraljudsteknik är utförd av Catherine Olsson, diagnostic medical sonographer, med många års erfarenhet av ultraljudsundersökning. Innehåll: Gainknapp och

Ultraljud dopplerteknik

Doppler, patientfallen och bilderna är utförda av Catherine Olsson, diagnostic medical sonographer med 22 års erfarenhet av ultraljudsundersökning.

Catherine Olsson, Sonograf
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Helsingborgs ultraljudsmetod – Teknik 1

Den här metoden har utvecklats av en Canadian diagnostic medical sonographer med 22 års erfarenhet av ultraljudsundersökningar.

Metoden syftar till att ge struktur och stöd för nybörjare vid bukdiagnostik. Efter några veckors kurs med handledare i ultraljudsteknik,-fysik, och Helsingborgsmetoden är det meningen att undersökaren själv ska kunna generera de standardbilder som metoden omfattar.

Undersökningen utförs i samma systematiska ordning. Därmed blir det lättare för undersökaren att känna igen de normala och lättare att upptäcka, bevisa och dokumentera patologiska fynd.

Om undersökning

Om undersökningen Idag är ultraljud förstahandsval för trombdiagnostik i extremiteterna på de flesta sjukhus. Flebografi har dock alltid tidigare varit sk. ”golden standard” då ultraljudstekniken tidigare varit dåligt

Om venösa tromber

Om tromber i vener Vener är de blodkärl som för tillbaka syrefattigt blod från kroppen till lungor och hjärta för ny syresättning. Venerna har [

Att fixera dränage

Om fixering av dränage Oberoende om dränet har intern trådfixering eller inte så bör man bandagera dränaget omsorgsfull mot huden innan patienten går iväg. Fixeringsmaterialet

Inför CT

Val av venös infart för CT Att använda en tryckspruta vid en CT-undersökning i centrala venportar kräver att port, kateter och nål är avsedd för

Val av drän

Typ av dränage Val av drän beror på vad, var och hur länge de avses fylla sin funktion. Generellt kan ett drän ligga kvar upp

.Om dränage

Om dränage Dränage är vad det heter…. en oftast grov kateter för att tömma ut vätska, var, luft, etc. från kroppen. Dränage används framför allt som

Val av sond

Val av sond Val av sond beror på patientens tillstånd, indikation för sond samt vad som ska distribueras via sonden. Patienter som enbart behöver nutritionshjälp