Buköversikt

Om buköversikt 

Den mest förekommande indikationen för att göra en buköversikt är ileus (tarmvred) eller fri gas (tarmperforation). Vid dessa indikationer görs idag generellt en undersökning med datortomografi (CT). Man gör då en sk. ”låg-dos CT” som räcker mycket väl till för dessa frågeställningar. Stråldosen är då lägre än för en ”normal” CT-undersökning av buken som ger en högre röntgenbestrålning.

En konventionell [buköversikt] görs idag för en mängd andra indikationer. Denna undersökning är enkel och snabb att göra samt så ger den mindre röntgenbetsrålning än en CT-undersökning.
Buköversikt görs oftast som en akut röntgenundersökning.

[Förstoppning] (coprostas) är en vanlig åkomma hos äldre. För denna diagnos behövs normalt ingen röntgenundersökning utan ställs genom klinisk undersökning. Däremot kan de bakomliggande orsakerna till detta behöva utredas.

[Volvulus] är ett tillstånd där tjocktarmen, mestadels inom de distala delarna men även inom tunntarmen, vridit sig så ett mekanisktstopp uppstår för passage av såväl tarminnehåll och luft. Orsak till detta fenomen är okänt men drabbar mest äldre och kan ev.bero på att individen har en lång tjocktarm. Denna vridning av tjocktarmens distala del brukar behandlas i samband med röntgenundersökning eller vid rektoskopi. I samband med att kontrastslangen vid röntgen eller rektoskopet passerar den vridna tamdelen brukar denna lägga sig normalt igen. Löser man inte volvulus på detta sätt kan en operation bli nödvändig.

En annan frekvent förekommande indikation för en buköversikt är misstanke på sk. [främmande kropp]. Denna frågeställning är mestadels för barn som har en tendens att stoppa saker i munnen. Främmande kropp frågeställning gäller även saker som stoppats in via ändtarmen.
En ibland förekommande orsak till en röntgen av buken är vid misstänkt [smuggling] av diverse missbrukspreparat som då oftast svalts men även förts in i ändtarmen. Denna undersökning görs idag mestadels med CT.

Andra fynd som kan ev. kan åskådliggöras på konventionella bukbilder är ascites, stenar i urinvägarna, konkrement i gallblåsan, mm.

Förberedelser

Inga förberedelser behövs normalt för en buköversikt.

Metod

Undersökningen göres liggande antingen på ett konventionellt ”röntgenbord” eller i sängen där det då placeras en röntgenfilm under patienten.

Undersökningen tar normalt 5 minuter.