MR Bukorgan

MR bukOm bukorganen

Bukorganen lämpar sig väl för undersökning med MR då bilderna kan fås i valfria projektionssnitt. MR-bilden uppvisar också en hög kontrast varför man enkelt kan särskilja de olika strukturerna i bukens olika organ.
Framför allt har utredningar av olika tumörformer berörande de manliga och kvinnliga genitalierna ett stort diagnostiskt värde.

Vid undersökning av mannens testiklar är ultraljudet fortfarande förstahandsval medan man med prostatan kan stadieindela en ev. tumörutbredning liksom förekomst av spridning till intilligande organ med MR.

MR nedre bukVid missbildningar eller cancer i kvinnans livmoder och äggstockar har MR visat sig ha ett stort diagnostiskt värde.
Då man också samtidigt här har möjlighet att bedöma utbredning och spridning till intilliggande organ som har stor betydelse inför ev operation.

Andra lämpliga organ för undersökning i den här regionen är urinblåsan och då utredning av tumörbildning häri.
Ändtarmen utreds vid kartläggning av utbredd rektalcancer. Komplicerade bäcken- eller höftfrakturer kan också utredas med hjälp av MR-tekniken.

Före

Om kontrastmedel ska sprutas in i blodet innan bildtagningen behöver då en sk. venflon (nål med plasthylsa) sättas in i något blodkärl för denna injektion av kontrastmedel.
Det finns även några kontraindikationer för MR. Inopererade metallclips i hjärna eller blodkärl, pacemaker, hjärnshunt, mm. kan utgöra hinder för denna undersökning.

Metod

Undersökningen göres liggande på en brits. Denna brits skjuts in i magnetutrymmet vid undersökningen. Själva magnetfältet alstras av den stora magnetspole (tunnel) som omger hela kroppen och den brits som patienten ligger på. Den del av kroppen som ska undersökas måste vara placerad mitt i tunneln.

Vid undersökning av buken åker patienten in i ”tunneln” med fotändan först. Viss andningsuppehåll göres sedan vid bildtagningen vilket då sker på kommando från personalen.

Människor med klaustrofobi kan ha svårt för denna undersökning. Likaså brukar små barn behöva sövas (narkos) inför denna typ av undersökning då dom inte klarar av att ligga stilla.

En ”standardundersöknin” tar ca. 30 minuter. Om kontrast skall användas eller kompletterande bildtagning krävs tar detta ca. 40 minuter. Inga förberedelser krävs för denna undersökning.

Relaterad information