Om FREKA sond

Om  FREKA Trelumina-sond (3-lumen/trippellumen)

FREKA sond
FREKA sond

Grov (150cm) multifunktions nasojejunal sond som används då man vill enteral nutrition (sondmat) eller avlasta (dekompression) magsäcken och minska risken för regurgitation samt aspiration av magsäcksinnehåll.
Patienten måste ha en fungerande mag-tarmfunktion.
Denna grova sond används till medvetandesänkta patienter eller patienter med ineffektiv magsäckstömning, stenos eller striktur inom pylorus/duodenum.

Sonden är uppbyggd av ”3 separata lumen (sonder)” integrerade i en gemensam sond (16F) där resp. lumen är avsedd för ett specifikt ändamål. Sondens 3 separata lumen mynnar ut i magsäcken resp. duodenum.

Sonden består av 3 delar:

  1. Lumen 1 (95cm, 16F) med placering i magsäcken med 5 sidohål för avlastning/dränage (dekompression) av maginnehåll.
  2. Lumen 2 (95cm) med placering i magsäcken för luftning av magsäcken (minskar risken för sonden att ”suga fast” i ventrikelslemhinnan vid kopplad sug).
  3. Lumen 3 (150cm, 9FR) med placering i duodenum för nutrition.

Varför på röntgen

Med röntgengenomlysning minskar risken för felplacering samt riske för sondnedlägg i trachea och huvudbronk vilket upplevs mycket obehagligt för patienten.
Sondens jejunala (nutrition) del kan med genomlysning placeras ut i tunntarmen (jejunum) för att få den funktion som denna sond är byggd för.
Denna procedur går bara med hjälp av röntgengenomlysning eller med hjälp av endoskopi.

Vid sårig eller risk för perforation av esophagus bör sonden sättas med hjälp av endoskopi!

Det är mycket viktigt att nutritions- och avlastningslumen inte ligger gemensamt i magsäcken eller duodenum.
Det riskerar att tillförd sondmat, medicinering, etc. avyttras igen via avlastningsdelen.

Om stopp i någondera lumen ska försök till ”sotning” av lumen ske på röntgen med genomlysning och speciella ledare.

[stextbox id=”alert” image=”null”]Viktigt inför undersökningen

  • Har patienten en befintlig sond (oavsett typ/modell) avlägsna inte denna då den kan underlätta vid placeringen av ny sond.
  • Denna FREKA-sond är grov (ca. 16F) och kan upplevas mycket obehaglig av fullt medvetna patienter.
    • Patienten kan vb. (ordination) få någon lugnande medicinering innan denna sond sätts på röntgen.
  • Vid misstänkt upphävd tarmpassage (ilius) eller annan mistanke på tarmpassage ska sondmatning ej ske.
  • Sondmatning/sättning ska starta efter läkares ordination samt ev. svar från röntgen.

[/stextbox]