Val av sond

Val av sond

Val av sond beror på patientens tillstånd, indikation för sond samt vad som ska distribueras via sonden.
Patienter som enbart behöver nutritionshjälp och inte har retentionsproblem bör få en tunn och flexibel sond.
Vid val av tunnare sond för nutrition bör denna vara [röntgentät] vid genomlysning. Detta underlättar och ger en säkrare bedömning av sondläget vid en röntgenundersökning. Vissa fabrikat [syns sämre] vid röntgen trots uppgiven som röntgentät.

Sond för enteral nutrition

ENLock

ENFIT

Alla nya nutritions sonder har idag speciell fattning sk. ENFIT.
Denna industristandard för kopplingsystem är enbart för enteral nutrition. Inga andra sprut- eller slangkopplingar passar till denna fattning. Det finns fortfarande äldre fattningar på marknaden som Luerlock, EnLock, Nutrisafe2, etc. som inte passar ihop med någon annan fattning.
Denna ENFIT-standarden kom till för att elliminera risken för att ge enteral nutrition (sondmat) intravenöst (i blodet).

ENFIT-systemet består av sonder där kopplingarna som ej är avtagbara samt där enbart material (adaptrar, sprutor, uppdrag, etc) inom ENFIT-systemet passar ihop.
Det är därför viktigt att inför nutriering via sonder, etc. att se till att kopplingar, sondmat, mm. finns att tillgå och att de passar med varandra innan man sätter igång med vad man nu ska göra.

Sonder och adaptrar som ingår i ENFIT-systemet har kopplingar och sprutor med en mörklila färg.

 • Compat Soft (Clini-feeding): Nasogastrisk/duodenal sond av mjuk polyuretan.
  • Enbart för enteral nutrition!
  • 1 lumen sond med 3 sidohål.
  • Röntgentät.
  • Kan ligga kvar ca. 30 dagar.
  • Finns i storlek 5, 7, 8, 10F.
  • Finns i längder 50, 80, 100, 120cm.
  • Ledare medföljer (ej med 5F sond).
  • Enkel sond som i lång variant kan läggas ut i duodenum/jejunum.
  • Sonden har stängd ände
 • Vygon Nutrisafe(2): Enteral sond av polyuretan.
  • Enbart för enteral nutrition!
  • 1 lumen sond med 2 sidohål.
  • Röntgentät.
  • Kan ligga kvar 2-4 veckor.
  • Finns i storlek 8, 10,12F.
  • Finns i längder 50, 75, 125cm.
  • Ledare medföljer.
  • Finns fortfarande äldre sonder på marknaden som har egen speciell fattning som kräver särskild ENLock fattning.
  • 125cm sond har öppen ände.

Sond för dekompression

 • Salem sond (Argyle): Nasogastrisk av PVC för dekompression av ventrikeln.
  • 2 lumensond med 11 sidohål.
  • 1 lumen för dekompression/nutriering
  • 1 lumen (blå kanal) för luftning.
  • Kan ligga kvar ca. 1 vecka.
  • Finns i storlek 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18F.
  • Finns i längder 61, 122cm.
  • Grov och styv sond i första hand för dekompression av ventrikeln.
  • Kan även användas för nutrition.
 • Ventrikel sond ”V-sond” (Vygon): Nasogastrisk sond av PVC för dekompression av ventrikeln.
  • 1 lumen sond med 4 laterala hål (2 vardera sida) med metallmarkör i spetsen.
  • Röntgentät ände.
  • Kan ligga kvar en vecka.
  • Finns i storlek 10, 12, 14, 16, 18, 20F.
  • Alla storlekar har en längd på 125cm.
  • Grov och styv sond som i första hand för dekompression av ventrikeln.
  • Om enbart indikation för sondmatning bör Compat Soft sond eller liknande väljas i första hand.
  • Sonden har stängd ände.
 •  Mag-, duodenalsond(Mediplast). Sond av PVC för nutrition samt dekompression.
  • 1 lumen sond med 4 laterala hål (2 vardera sida).
  • Röntgentät tråd.
  • Kan ligga kvar en vecka.
  • Finns i storlek 8,-30F.
  • Finns i längder 80, 125cm.
  • 12-30 i första hand för dekompression av ventrikeln.
  • Om enbart indikation för sondmatning bör 8, 10F väljas.
  • Färgkodade storlekar.
  • Sonden har öppen ände.

Sond med kombinerad funktion (nutrition och dekompression)

 • FREKA-sond (Fresenius Kabi):  Nasojejunal sond av polyuretan för dekompression av ventrikeln och jejunal nutriering.
  • 3 lumen sond.
   • 1 lumen för dekompression av ventrikeln med 5 sidohål (11cm mellan första och sista hålet).
   • 1 lumen för luftning av ventrikeln.
   • 1 lumen för jejunal nutritiering med [2 distala sidohål].
  • Kan ligga kvar upp till 6 veckor (vid noggrann skötsel).
  • Röntgentät (siffermarkeringar).
  • 150cm lång med proximal lumen på 16F (gastral del 91cm).
   Distala intestinala delen, som ska ligga i tarmen, är 41cm och 9F.
  • Ledare medföljer.
  • Sonden ska appliceras med röntgengenomlysning eller endoskopisk teknik.
  • Viktigt att lumen för ventrikeln inte hamnar i duodenum och vice versa.
 • Stay-put-sond (Compat): Nasojejunal sond av polyuretan för för dekompression av ventrikeln och jejunal nutriering.
  • 2 lumen sond.
   • 1 lumen för dekompression av ventrikeln med laterala hål.
   • 1 lumen för jejunal nutriering.
  • Röntgentät (lägesmarkering var 10cm).
  • 165cm lång med proximal lumen på 18F, distal lumen på 9F.
  • Ledare medföljer.
  • Sonden ska appliceras med röntgengenomlysning eller endoskopisk teknik.
  • Viktigt att lumen för ventrikeln inte hamnar i duodenum och vice versa.

Comments are closed.

UA-11228927-2