Utbildning

Flertalet som arbetar inom radiologisk verksamhet har en lång teknisk kvalificerad utbildning bakom sig.

Att arbeta med medicinsk diagnostisk radiologi innebär oftast ett mycket självständigt arbete med patienten och undersökningar. Egna beslut påverkar resultatet starkt och därmed undersökningens trovärdighet och kvalité. Beslut som oftast krävs snabbt medan undersökning pågår.

Även kontakten med patienterna skiljer sig gentemot patientkontakt inom andra vårdenheter.

Patientkontakten på röntgenavdelningenär i regel korta men intensiva. Kontakten med patienten sker under den, oftast korta, stund undersökningen tar. Då patienttillströmningen på en röntgenavdelning oftast är relativt hög innebär dessa korta möten att antalet patienter, man som personal här möter, vida överstiger vad som vore fallet vid arbete inom flertalet andra vårdenheter.

Att arbeta på en röntgenavdelning idag innebär även, i mycket stor omfattning, ett handhavande med högteknologisk utrustning. Ett intresse för teknisk apparatur och framför allt datorer krävs nästan för att arbeta med denna egna specialité inom sjukvården.
Dagens röntgenavdelningar brukar inte sällan vara den klinik på sjukhuset som kommit längst i datoriseringen.
Idag sker, i stort, all registrering, undersökningar och efterföljande bildbehandling med hjälp av datorer. Röntgenpersonal uppvisar därför oftast också väldigt goda kunskaper i vad avser datoranvändande pga. den långa datortradition som finns inom röntgen.

Den undersökande personalen på röntgenavdelningen ansvarar själv för att undersökningen sker kvalitativt och där patientens välbefinnande kommer i första hand. Oftast genomföres undersökningar under starkt stress med flertalet extern vårdpersonal inblandad. Detta samtidigt som den bildmaterial, man producerar, skall säkerställa en önskad diagnos för fortsatt behandling.

Ett stort flexibelt handhavande av undersökningar präglar därför gemene röntgepersonal.

De personalgrupper som främst kommer i kontakt med den diagnostiska verksamheten på röntgenavdelningen är läkare (radiolog), röntgensjuksköterska och undersköterska. Av dessa är röntgensjuksköterskan den personalkategori där en speciell yrkesinriktad utbildning/specialisering krävs för att överhuvudtaget få arbeta med röntgen.
Andra personalkategorier som gör att röntgenkliniken och patientvården fungerar på ett säkert sätt är sjukhusfysiker, sekreterare, IT-tekniker, transportpersonal, lokalvårdare, vaktmästare, personal från andra avdelningar som ofta medverkar vid röntgenundersökningarna, mfl…

Välj utbildning i menyn till höger…

  • Läs mer om ultraljudsmetoder, teknik, bilder och patientfall.
    Av Catherine Olsson, sonograf.

Comments are closed.

UA-11228927-2