Godartade njurcystor

Hur kan man se på röntgen att 2 cystor på ena njuren är godartade? Fick besked idag?

Benigna njurcystor är mycket vanliga och ses oftast som bifynd vid annan röntgenundersökning. Dessa fynd följs inte upp om de inte ger några symtom pga. sin storlek eller påverkar njuren.

Godartade cystor har en rundad slät kontur med en tunn vägg vars innehåll utgörs av klar vätska. Denna vätskas attenueringsvärde (dämpning av röntgenstrålen) kan mätas på bilderna efter en datortomografi där man då får ett värde på nära 0 HU (Hounsfield unit) både före samt efter en kontrastinjektion. Detta värde fås då det inte finns någon inväxt av blodkärl i en godartad cysta så som det ofta finns i mer maligna solida förändringar. Cystor vars innehåll har högre attenuering eller tjocka väggar bör utredas vidare med exv. ultraljud eller MR.
Ibland kan man få ett felaktigt attenueringsvärde på innehållet vid små cystor där omgivande njurvävnad stör mätningen eller om cystan brustit och fått en inflammation, blodinnehåll, mm.
Maligna förändringar med inväxt har ofta en mer spretig kontur.

K.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Småcystor i lever

Hur gör man vid besked om småcystor i levern om det inte står något mer i brevet. ?? Kan de bli cancer?

Levercystor är mycket vanliga fynd och innehåller enbart vätska.
Bedömning av levercysta göres utifrån utseendet på cystan. Vanliga benigna cystor har en sfärisk hålrum med släta tunna väggar runt cystan.
Små cystor kan med ultraljud vara svårare att skilja från andra lever-förändringar än vad är fallet med större cysta. Vid oklar diagnostik får utredningen troligen kompletteras med datortomografi (CT).

En mindre cysta ger sällan symtom men stora cystor (>8cm) kan genom sin storlek påverka omkringliggande organ eller hindra flödet av galla.
Har patienten obehag av en stor enrummig cysta kan man behandla denna genom att punktera den med tunn nål och tömma den på vätska för att sedan sklerosera (skrumpna ihop) med ren alkohol.

Echinococcystor är cystbildning som skapas av en parasitmask som smittar från hund, räv, varg, mm. Dessa cystor är ger inga symtom förrän de genom sin tillväxt, likt vanliga levercystor, påverkar omkringliggande organ.
Skillnaden mellan cystorna på ultraljudet är att ecinococcystan har innehåll (parasiten) som ofta ses röra på sig i cystan samt en ev. förkalkad cystvägg.

Vanliga cystor ombildas inte till cancer.
Det finns en ovanlig variant på cysta (cystadenom) som kan finnas i levern vilken räknas som förstadie till annan tumörform (adenocarcinom) men denna finner man mestadels ikörtelvävnad som äggstockar.
Levertumörer innehåller patologisk vävnadstillväxt med kärlbildning och inte enbart vätska som en vanlig cysta.

Har man frågor ska man alltid ta upp dessa med sin läkare som har en skyldighet att ge dig en förklaring på dina frågor. Ring din doktor!

K.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Bencysta med fraktur

FrågaJag har ett barnbarn som ramlade illa vid idrottsdagen. Han landade med armen bakom sig. Hade ont hela dagen kunde inte röra armen. Var hos doktorn, men blev inte bättre. Fick uppsöka läkare igen och blev då röntgad, det var en spricka i överarmen. Men nu 3 veckor senare får de ett brev att han har en skelett cysta, och ska tillbaka om 6 mån.
Nu undrar en orolig mormor vad är detta. Är det farligt och kan han fortsätta att spela innebandy. Är han skör på det stället, kan det gå av?

SvarEn benign bencysta utgörs vanligen av ett ”hålrum” med mindre benceller än omgivande ben. Denna bencysta innehåller då även mer vätska än omgivningen. Ser ut som ett hålrum på konventionell röntgen.
Enkla benigna bencystor har typiskt rundad utseende på röntgenbilden som därför oftast kan härleda till just denna diagnos. Vidare utredningar behövs generellt inte såvida cystans storlek inte anses utgöra ett hot mot benets hållfasthet. Uppkomst av bencystor är inte kartlagd utan man tror det kan rör sig om genetiskt betingad bendefekt.

Vad beträffar innebandy och andra sporter ska givetvis den befintliga skadan läka ut först. Sedan bör ni nog vänta in den fortsatta utredningen och ta ett samtal med ansvarig läkare. Man kan, som sagt, inte komma ifrån att en bencysta kan påverkar benets hållfasthet.

Svarat avK.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Tjockflytande cystinnehåll på sköldkörteln

FrågaJag har en cysta i min sköldkörtel som är fylld med en tjockflytande blodig vätska. Idag tog de prover på den. Vätskan var så tjockflytande att det var svårt att få ut det . Kan det betyda att cystan är malign?

SvarCystor på sköldkörteln är inte ovanlig. De flesta ses som vätskefyllda benigna blåsor. Ett problem med en cysta, oavsett lokalisation, kan dock vara att på grund av cystans storlek eller lokalisation utgör den ett tryck på omgivande strukturer. Dom kan då påverka tex. andning, sväljning, rösten, ge nackvärk, mm. om man har en stor cysta på sköldkörteln.

De flesta cystor har ett tunnflytande innehåll och får då ses som helt benigna. En sk. kolloid cysta har ett innehåll som är mer av trögflytande (typ slem) karaktär.  Likaså kan en cysta innehålla mer fast material/komponenter. Även struma kan vara av kolloid typ med fyllda celler. Cystor med ”trögt” innehåll kan vara cancerogena.

Prov från thyroideacystor/knölar görs på de flesta röntgenavdelningar med hjälp av ultraljud. För denna punktion i halsen behövs inga förberedelser. Om patienten medicinerar med blodförtunnande läkemedel ska detta uppges för röntgen innan punktionen görs.

Statistik visar att av alla ”knölar” man finner inom sköldkörteln utgörs ca. 5% (ca. 400pers/år) av någon form av cancer medan det stora flertalet (95%) är av godartad slag.

Svarat avK.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Påverkan av polycystisk lever

FrågaJag är mycket orolig, trots att jag läser om cystor i levern och att det i dom flesta fall är ofarliga. Min mage har blivit så stor att folk tror att jag snart ska föda, jag är 60+ och sen tre månader tillbaka blir magen större och större. Jag har gjort ultraljud och en bukröngen och går nu och väntar på en bukröntgen med förstärkt kontrast, men jag orkar inte gå så här längre.
Varje dag är en plåga och jag kan snart inte gå, klä på mig eller röra mig som en vanlig person. Kan magen spricka? Kan jag dö under tiden jag väntar på röngen. Min läkare har inga svar och mina anhöriga är rädda för denna stora mage. Jag dryper av svettattacker och kan inte äta för jag är proppmätt fast magen är tom, jag haft två urinvägsinfektioner på raken och höger sida vid midjan gör ont när jag går, det man sett på dom röngenbilder som är gjorda är att höger njure är aningen nedsatt och mycket mindre än vänster och så en massa cystor i levern. Ska jag dö nu? Jag blir tokig om jag inte får ett svar snart. Kan jag åka in till ett sjukhus och begära operation?

Ct lever cystor
CT cystor

SvarMan kan själv inte begära en operation som inte förordas av läkare. Det går ju inte heller att operera utan att först ha en klar diagnos som förklarar symtom som då motiverar en operativ åtgärd.
Man kan ha cystor både  inom levern som i gallvägarna utanför levern och i bukspottkörteln samt njurarna. Cystor har blivit mer vanliga fynd i samband med ultraljuds- och CT-undersökningar av annan orsak. Sk. bifynd.

Benigna cystor har ekofritt (ultraljud) vätskeinnehåll med välavgränsad jämn vägg. Enstaka cystor i levern på någon centimeter (<5) ger mkt. sällan några symtom. En polycystisk (multipla cystor) lever kan ge en förstorad lever. Själva leverns kapacitet påverkas oftast inte trots en stor eller flertalet cystor. Leverparenkymet blir inte mindre utan komprimeras och trycks undan. En cysta spricker inte spontant då övriga strukturer i buken anpassar sig till denna volymökning. Vad som kan påverkas är ett tryck från en större cysta eller stor mängd mot de centrala gallvägarna i sk. hilusområdet (leverporten) som hindrar avflödet av galla (cholestas) ut i gallgångarna mot tarmen och ger då ev. ikterusliknande (gul hud) sysmtom. Även en stor lever kan påverka din mättnadskänsla när du äter pga. den fyllnad den utgör i bukhålan.

En operation av godartad cysta görs troligen endast vid de tillfällen enstaka ”enrummig” cysta ger symtom som förordar en tömning. Att punktera en cysta är inte helt ofarligt. Det finns ju alltid en blödnings- och infektionsrisk vid operativa ingrepp.
Att tömma en cysta kan göras med ultraljud eller genom titthålsoperation. Ultraljudsmetoden är enklast där enbart lokalbedövning behövs innan man med en tunn nål ”prickar” cystan och tömmer ut denna. Efter tömning av en cysta kan ren alkohol sprutas in i hålrummet som skleroserar (förhårdnar) cystan väggar som då hindrar att den utvidgas igen. Uttömd vätska skickas alltid för kategorisering av cystinnehållet.

Svarat avK.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Röntgen av en cysta som ger symtom

Fick efter löptur brännande /tryckande huvudvärk på vänster främre hjässlob. Även illamående /ont i magen. Vid CT såg man ca. 1 cm stor cysta i vänster tinninglob . Tidigare bihåle röntgen (två år tidigare) visade då cysta men oförändrad storlek. Har nu konstant tryck och huvudvärk främst vänster. Blir trött att fokusera blicken. Synen kontrollerades men ingen synnedsättning som torde ge dessa symptom. Jag har ett ständigt ”sus” i huvudet samt ”lockkänsla” värst mornar och förmiddags tid. Inga motoriska bortfall eller nedsättningar. Blodprover normala. Besvären har tilltagit.

Min fråga är ; kan cystan orsaka mina besvär trots vad man bedömde oförändrad storlek?

Detta med neurala symtom är radiologer inte experter på utan det är mer en fråga för en neurolog eller liknande neurospecialist.

Vad cystor ger för besvär beror mycket på sort, storlek och läge av cystan. Neurocystor kan man ofta klacificera efter karakteristiskt läge, utseende, etc. och ger allmänt kända specifika symtom. Dessa behöver då oftast ingen vidare utredning av såvida inte symtombilden förändras (…beroende på sort av cysta). Så är det nytillkomna besvär där man konstaterat att cystan inte ändrat form eller karaktär kan symtomen bero på annat än cystan.

Nu är ju en tidigare CT-sinus (sinuit) inte en optimal undersökning för att kartläggning av en cysta i skallen då man bara får med främre delen av ansikte/skalle samt oftast gör denna utan kontrastmedel till blodet. Det verkar dock som du nu gjort en ny CT-skalle i samband med dessa nu aktuella symtom. Om man använt kontrast eller inte vet vi inte. Stora flertalet akuta CT’n av skallen görs initialt utan kontrast i blodet då frågeställningar oftast är infarkt eller blödning.

Om dessa nu aktuella symtom inte går över kan det finnas ett behov av en mer noggrann kartläggning av cysta och hjärna med CT inklusive kontrast eller magnetkamera (MR) för att utröna om cystan påverkar omkringliggande hjärnstrukturer och då kan ge de symtom du beskriver.
Men detta är en sak din doktor får och ska ta ställning till om enbart den kliniska undersökning och gjorda CT’n är tillräcklig för en klar diagnos eller man ska gå vidare i utredningen med bla. MR, mm.

K.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Att se endometrios med CT

Min läkare skrev remiss till CT där frågeställningen var endometrios? tumör? Detta pga ihållande värk i lilla bäckenet. Till svar efter CT fick jag ”normala förhållanden i lilla bäckenet”. Jag har fortfarande väldigt ont och undrar om CT är ”optimalt” för att diagnosticera endometrios. Kan magnetkamera vara nästa steg, och vad ska jag säga när min läkare säger att jag är ”väl undersökt”.

 Endometrios är en sjukdom där slemhinna liknande den i livmodern förekommer på annan plats i buken och runt de kvinnliga genitalierna.

Om dessa strukturella ”slemhinneförändringar” i form av infektionshärdar eller cystor är små går de ej att urskilja på vare sig CT- eller MR-bilderna. Däremot kan CT- eller MR-undersökningen då bekräfta eller utesluta andra orsaker som kan ge liknande symtom som endometrios.

Detta gäller även för konventionell ultraljud där det inte går kan särskilja mindre väggförändringar. Infektionshärdar vid endometrios kan även ge fibrossammanväxt av mjukdelar i buken, vilket inte heller kan diagnostiseras med enbart CT, MR eller ultraljud. Det går att se ”denna röra av vävnad” i buken men man kan inte härleda detta till en specifik orsak vilket då gör att det inte heller går att ställa en diagnos utan enbart ev. trolig orsak.

Större cystliknande blåsor, sk. chokladcystor, som består av bla. gammalt blod, kan ses med alla tre metoder. Om de då sitter på för denna åkomma specifika ställen går det inklusive de specifika symtomen ställa diagnosen endometrios. Hur det går eller inte går att enbart med sk. intravaginalt ultraljud säkert ställa en diagnos på endometrios kan vi inte svara på då detta är en gynekologisk specialité.

Den enda ”säkra” diagnostiska metoden är nog sk. laparoskopi där man med titthålsteknik visuellt inspekterar bukhålan och dess organ. Det finns då även samtidigt möjlighet att ta prov på förändringarna för att få diagnosen bekräftad.

Handhavandet av misstänkt endometrios ska handhas av gynekolog. Har du inte redan besökt gynekolog för dina besvär bör du nog göra så. Som vi brukar nämna… är man inte nöjd med sin doktor ska man byta!

K.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Prov av en cysta

Hur går man vidare och diagnosterar om cystor i levern är godartad eller ej?
Räcker det med blodprov eller måste man göra biopsi, inte bra att sticka hål på en inkapslad cysta om den är elakartad. Fått besked att det finns en på min ena njure.

Ultraljud levercystor
Levercystor

Cystor på njurarna är normalt vanligt förekommande (hos 50% av alla över 50 år) och är oftast helt ofarliga. Dessa innehåller då bara vätska. Cystor i levern är vanligen också av benign karaktär. Dessa kan dock vara lite svårare att typbestämma. Cystor upptäcks oftast av en tillfällighet då patienten är inne för annan undersökning. Cystor kan förekomma som enstaka eller multipla inslag i dessa organ.

Stora eller många cystor i levern kan ge symtom.
En annan idag vanlig orsak till cystbildningar kan vara diverse amöbor, maskar och liknande.

Många cystiska förändringar diagnostiseras efter karakteristisk form, innehåll, lokalisation, etc. varför det oftast då ej behövs punktion för att erhålla en diagnos. Ultraljud med kontrastmedel är många gånger en enkel och bra metod för att diagnostisera en cystisk förändring i njure eller lever. Man bedömmer då bla. cystans vägg och innehåll.
Om man önskar ett patologiskt prov från en cysta eller annan oklar förändring innuti kroppen måste man sticka in en nål och suga ut lite organiskt material för prov. Detta kan då göras på röntgen med hjälp av ultraljud, CT eller vanlig konventionell röntgen (genomlysning). Nålpunktion eller biopsi bestäms efter förändringens innehåll.

K.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Problem med cysta

Jag fick besöka en neurolog pga ilningar i bakhuvudet. Jag fick göra en MR två gånger, första gången blev det dåliga bilder. Man hittade en liten cysta, ca 1 cm, ”mellan pons och clivus”, som läkaren sa, annars sa han att ”det inte var något att oroa sig för” och att den knappast kunde vara orsaken till mina diffusa ilningar. Han var väldigt nonchalant.
Jag förstod att den sitter i närheten av hjärnstammen, men var sitter dessa pons/clivus-områden? Hur kan han så lättvindigt avfärda min cysta? Jag fick inget förtroende för honom, han suckade när jag ställde frågor. Jag har också haft ”jobbiga tankar” som loopar runt i skallen, problem med ena ögat, kan detta bero på cystan?
Visst, den är bara 1 cm, men jag förstår att man kan få stora besvär av en 2 mm stor cysta…

MR hjärnstammen
MR hjärnstammen

Tråkigt när man inte får svar på sina frågor…
Clivus är en benstruktur i främre skallbasen. Gränsen mot pons (bryggan) utgörs bla. av den sk. 4:e ventrikeln som dels är en kanal för hjärnvätskan (likvor) vars väggar även innehåller likvorproducerande  ”körtlar” samt även har öppningar för borttransport av likvorn från ventrikelsystemet.

Flertalet cystor är av benign karaktär som då även kan vara medfödda och ställer sällan till några besvär. Problemet med en cysta kan vara eller bli dess lokalisation eller storlek. Utgör den ett hinder för tex. likvorflödet påverkar detta hjärnan och ger symtom. Om en cysta sitter så till att störd likvorflöde ger neurologiska symtom kan detta åtgärdas kirurgiskt genom tömning eller avledning av likvorn från ventrikelsystemet via kateter, etc. Sedan kommer man inte ifrån att cystbildningar ibland också kan vara resultatet av en mer malign process.

Våra radiologer kan göra en bedömning och klacificera en cysta om det är en karaktiseristisk lokalisation och innehåll i cystan. Även kliniska tester (blodprov, likvorprov, etc.) utgör en del i att säkerställa en diagnos på en cystisk förändring.
Hur och om behandling och åtgärder ser ut är dock helt en fråga för en klinisk läkare eller neurolog.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Cysta vid clivus och pons

FrågaJag fick besöka en neurolog pga ilningar i bakhuvudet. Jag fick göra en MR två gånger, första gången blev det dåliga bilder. Man hittade en liten cysta, ca 1 cm, ”mellan pons och clivus”, som läkaren sa, annars sa han att ”det inte var något att oroa sig för” och att den knappast kunde vara orsaken till mina diffusa ilningar.
Han var väldigt nonchalant. Jag förstod att den sitter i närheten av hjärnstammen, men var sitter dessa pons/clivus-områden? Hur kan han så lättvindigt avfärda min cysta? Jag fick inget förtroende för honom, han suckade när jag ställde frågor.
Jag har också haft ”jobbiga tankar” som loopar runt i skallen, problem med ena ögat, kan detta bero på cystan?
Visst, den är bara 1 cm, men jag förstår att man kan få stora besvär av en 2 mm stor cysta…

SvarRadiologiska fynd inom hjärnan har i många fall karakteristiskt utseende och lokalisation som kan ge vägledning för en diagnos. Det är som med andra cystor, lokalisation, storlek och ev. påverkan på omgivande organ som i mycket bestämmer hur man bedömer om man ska låta den vara eller åtgärdas genom någon form av behandling.

MR skalle
MR skalle

Clivus är en benstruktur som sitter väldigt centralt i skallen och pons (bryggan) finns alldeles bakom. I detta område löper även kranialnerver från ögat. Bland annat nervus abducens som roterar ögat utåt. Om cystan i ditt fall har ett sammanhang och utgör en påverkan på omkringliggande strukturer kan vi inte svara. 1 cm cysta, oavsett lokalisation, kan vara en stor struktur i trånga utrymmen.

Har man som patient fortsatta besvär och inte är nöjd med nuvarande åtgärd eller behandling har man rätt att söka annan doktor för en second opinion.
Prata med din husläkare eller vårdcentral.

Svarat avK.T.rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024