Om skelettåldersuträkning

FrågaOm resultatet efter röntgen blir en skelettålder på 15,3 och en poängsumma 946 av 1000. Vad innebär det?

Databeräkning
Skelettålder

SvarVid beräkning av skelettåldern studeras tillväxten i handleden och handens olika ben.
Man bedömer bendelarna i en viss ordning och och anger i stadier ( A till I) efter hur långt tillväxten har gått i de respektive bendelarna. I stadie A har ingen benbildning (nyfödd) medan stadier H till I (beroende på bendel) är färdigväxt. Vissa kriterier ska vara uppfyllda inom varje stadie för att man kan ange att patienten befinner sig detta. Varje stadie ger sedan poäng (0-100) som räknas samman till en slutsumma. Summan 100 betyder att en bendel inte växer mer. Denna slutliga totala summan av alla bendelar representerar en viss ålder.

Idag används olika metoder för uträkning av skelettåldern. Med sedan gammalt använda metoderna, Greulich-Pyle (GP) och Tanner-Whitehouse (TW2), räknas poängsumman ut manuellt. Det finns datorprogram idag automatiserat denna beräkning efter en röntgenbild.
Svaret på beräkningen av skelettåldern ges oftast med beräkning baserat på båda metoderna GP och TW3. Det kan då stå tex. kronologisk ålder: 15,52, enligt Greulich-Pyle är 17,50 år, enligt Tanner-Whitehouse 3 är 16,33 år.

Svarat avK.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

 

Röntgen vid amning

FrågaJag har en två månaders baby som jag helammar och har nu upptäckt en knöl storlek som en ärta som jag funderar på om det kan vara cancer. Jag undrar om det går att utföra mammografi när jag ammar?
Orolig då jag har en moster som dött av cancer.

SvarVanlig mammografi görs med hjälp av röntgenstrålar. Dessa röntgenstrålar finns bara då röntgenapparaten tar bilden. När exponeringen är klar stängs strålarna av och all strålning är borta. På samma sätt som ljuset från en glödlampa som försvinner då man släcker lampan. Modersmjölken tar inte skada av röntgenstrålarna.

Svarat avM. O. sjukhusfysiker
Röntgen Helsingborg

Gravid och utan blyskydd

FrågaVi var på semester och vår pojke slog i huvudet efter han fallit ner från sängen. Vi åkte och röntgade hans huvud och både jag och min fru var med i rummet, minns inte riktikgt om hon hade väst på. Läkaren fråga om hon var gravid och vi svara, kanske, men vi visste inte på den tidspunkten, men konstaterade efter en tid att vi var gravida, skal vi vara oroliga?

SvarNej ni behöver inte vara oroliga. Alla foster utsätts för strålning från den naturliga bakgrundsstrålningen. Risken med denna strålning är väldigt liten. Den stråldos som fostret fick vid undersökningen motsvarar mindre än en dags naturlig bakgrundsstrålning om din fru var utan strålskyddsförkläde. Bar hon strålskyddsförkläde fick fostret en stråldos som motsvarar någon timmes naturlig bakgrundsstrålning.

Svarat avM. O. sjukhusfysiker
Röntgen Helsingborg

Barn och tjocktarmsröntgen

FrågaJag fick åka in till sjukhuset med min 5,5 årige son för han hade så himla ont i magen. Smärtan kom i attacker med väldigt ont och sedan i stort sett symptomfri. Väl där så fick han klyx ifall han skulle vara förstoppad och sedan fick vi stanna kvar några timmar för observation och hemgång om inget annat hände. Efter ett tag så började han få ont igen och hade detta ett par timmar.
Då skulle vi göra en tjocktarmsröntgen för att utesluta invagination av tarmen. Detta gjordes men detta var det inte heller.

Nu kommer min fråga angående tjocktarmsröntgnen med kontrast och genomlysningen som han gjorde. Det gjordes även en lungröntgen för att utesluta lunginflammation.
Jag är jätteorolig för strålning som han utsattes för i onödan. Det är det enda jag tänker på nu, jämt och ständigt.
Kommer han att få cancer eller leukemi i framtiden? Hur orolig ska jag vara, hur farligt är det egentligen?

SvarDe undersökningar som din son har varit med om motsvarar ett eller två års naturlig bakgrundsstrålning. Den naturliga bakgrundsstrålningen som vi alla utsätts för är så låg att vi aldrig oroar oss för den. Du behöver inte oroa dig för din sons röntgenundersökningar.

Jag håller inte dig då du skriver att din son utsattes för strålning i onödan. Tack vare röntgenundersökningar kunde läkarna utesluta allvarliga sjukdomstillstånd. Undersökningarna gjordes alltså inte i onödan.

Svarat avM. O. sjukhusfysiker
Röntgen Helsingborg

Framtida fertilitet vid bestrålning

FrågaMin son som är 11 år fick röntgen av höften och skyddet för genitalierna gled av under röntgen. Min son blev orolig och sade det till sköterskan efteråt varpå hon svarade att ”Det var inte bra!”
Finns det risk att detta kan påverka hans möjligheter att bli pappa i framtiden?

SvarInga problem, det finns ingen risk för nedsatt fertilitet. Det finns heller ingen risk att din sons barn kommer att drabbas negativt. Förr trodde man att det fanns risk för så kallade ärftliga skador, men numera anser man att dessa inte föreligger vid de stråldoser som förekommer vid röntgenundersökningar.

Att man använder testikelskydd är för att minimera risken för testikelcancer. Även utan skydd är dock denna risk väldigt liten. Vid många röntgenundersökningar kan man inte använda testikelskydd då de stör undersökningen. I dessa fall röntgar man utan skydd eftersom risken trots allt är så liten.

Svarat avM. O. sjukhusfysiker
Röntgen Helsingborg

Oro för strålning på barn

FrågaMin 3-åriga son har idag träffat en ortopedläkare p.g.a något överrörliga knäleder. Läkaren skickade honom till röntgen där 5 bilder togs av hans högra knä och 4 av hans vänstra. Alltså totalt 9 bilder.
Jag är nu extremt orolig över denna mängd av exponering. Under hela tiden satt han upp på britsen, framåtlutan och tittade på sina knä som röntgades. Knäna var placerade helt ihop så jag tänker mig att båda hans små ben har exponerats 9(!!!) gånger samt att hans huvud var väldigt nära varje gång. Hans underliv var inte heller skyddat. Nu har jag läst om den kraftigt ökade risken för skador hos barn vid exponering av röd benmärg och känner mig ännu mer orolig för 9 exponeringar tycker jag låter sååå mycket även för en vuxen. Det blev ju så mycket strålning av samma område på en gång. Gjort är ju gjort men är detta normalt förfarande med barn och hur stor skada är skedd? Han klagade på att knäna kliade när han gick till sängs. Klandrar mig själv för att jag inte ifrågasatte detta på plats och kanske hade kunnat förhindra framtida skador. Skulle vara otroligt skönt om Röntgendoktorn kunde svara mig ärligt har farlig denna undersökning har varit för min 3-åring.

SvarFör att röntgenundersöka små barn behövs bara små mängder röntgenstrålar. Just att de är små gör att röntgenstrålarna lätt kan ta sig igenom barnet, och stråldoserna blir följaktligen också små. Viktigt vid all röntgenundersökning är att patienten är stilla. Detta kan vara ett problem då det gäller att röntgenundersöka en 3-åring. Det var nog därför som ditt barn fick sitta upp, för då var han rimligt stilla. Att han hade huvudet nära eller saknade skydd för underlivet betyder i praktiken inget. Eftersom endast små mängder röntgenstrålar användes blir mängden spridd strålning, som kan träffa huvud och underliv, försumbar.

Jag har aldrig hört att strålning från en röntgenundersökning skulle kunna orsaka klåda. Troligen är det något annat som gjorde att det kliade i knäna.

Stråldosen som ditt barn fick till följd av alla exponeringarna motsvarar ungefär stråldosen från knappt en veckas naturlig bakgrundsstrålningen. Bakgrundsstrålningen är strålning som vi alla utsätts för. Den kommer till största delen från marken och från rymden. Risken med denna stråldos är helt försumbar. Alltså, risken som ditt barn utsattes för är så liten att den kan betraktas som försumbar. Om man tar bilen till och från sjukhuset, är oftast bilresan mer farlig än röntgenundersökningen.

Svarat avM. O. sjukhusfysiker
Röntgen Helsingborg

Gravid och stod med vid röntgen

FrågaMitt barn var väldigt sjukt för några veckor sedan och man gjorde därför flera lungröntgen på henne under en två veckors period. Jag var ibland med i rummet då röntgen gjordes men hade inget skydd. Jag stod dock en bit ifrån när röntgen gjordes. Två veckor efter denna period blev jag gravid och jag är nu orolig för att ägget kan ha utsatts för farlig strålning och därigenom fostret.
Kan det vara så trots att det inte är jag själv som har röntgats?

SvarOm du stod ett par meter bort från ditt barn vid röntgenundersökningarna så är det inget problem. Strålningen minskar mycket snabbt med avståndet.

Svarat avM. O. sjukhusfysiker
Röntgen Helsingborg

Tarmröntgen på barn

FrågaGjorde en tunntarmspassage röntgen på min son, nu är jag så orolig för den strålning han utsattes för, har ångest nu tänker på det dagligen mår dåligt av det. Kommer det att påverka honom i framtiden?

SvarDen strålning som din son utsattes för är ganska liten. Den motsvarar ungefär den strålning som vi alla årligen får från den naturliga bakgrundsstrålningen (sök gärna mer info om bakgrundsstrålning på nätet). Barn är visserligen något mer strålningskänsliga jämfört med vuxna, ungefär tre gånger. Men eftersom barn är mindre i storlek behövs inte så mycket röntgenstrålar för att stråla igenom dem, varför stråldoserna i allmänhet blir små. Risken för din son är väldigt liten, och absolut inget att oroa sig för.

Svarat avM. O. sjukhusfysiker
Röntgen Helsingborg

Hjälpa till vid röntgen vid graviditet

FrågaIdag var jag på röntgen med min son, på hand bäcken. Han är allvarligt muskelsjuk och han måste passas på hela tiden så jag måste alltså vara med honom. När personalen frågade om jag var gravid svarade jag automatiskt ”nej” (har varit på hundra röntgen med min som) men det är jag, i ca V8-9 . Han var tvungen att ta två bilder o jah stod precis bredvid och höll i hand ben, hade ett sånt där tjockt blyförkläde.
Men nu bekymrar jag mig såklart , vad kan hända ? O jag kommer oavsett få göra fostervattens prov och moderkakeprov för att se att fostret inte har några allvarliga sjukdomar.

SvarStrålskyddsförklädet ger ett bra skydd. Dessutom skyddas fostret av din egen vävnad som finns mellan huden och in till livmodern. Stråldosen till fostret är i praktiken försumbar och risken för fostret är minimal eller kanske till och med noll.
Att gravida inte bör hjälpa till i samband med röntgenundersökningar är mer en ”akademisk” fråga. I strålskyddssammanhang menar man att endast om nyttan med röntgenstrålning är större än risken med strålningen så är det OK att stråla.

För patienten är nyttan större än risken, annars hade man inte gjort undersökningen. För medföljande förälder kan nyttan diskuteras, men som förälder ser man en ”nytta” med att kunna hjälpa sina barn. För fostret däremot finns ingen nytta, därför bör fostret inte utsättas för någon onödig strålning, även om denna är ”pytteliten”.

Svarat avM. O. sjukhusfysiker
Röntgen Helsingborg

Många bilder av lungorna på barn

Jag har en fråga om efter hur många år man kan få problem om man fick mycket strålning, jag är mycket oroligt till mitt barn. Jag har en dotter hon är 14 år gammal, när hon var en månad gammal hon fick ta många röntgen bilder från hennes lungor för att hennes läkare var misstänk. Hon drack radioaktivit torium, det var en vitt flytande vätska kanske 10 eller 12 röntgen bilder. Nu hon har ingen problem men jag är hela tiden orolig. Jag vill veta efter hur många år kan man få problem eller inte?

I samband med röntgenundersökning drack ditt barn en vit vätska. Denna vätska var troligen ett så kallat kontrastmedel som används för att lättare kunna se sjukliga förändringar vid röntgenundersökningar. Detta kontrastmedel innehåller barium och det är inte radioaktivt. Kontrastmedel med barium är ofarligt. Risken med de 10 eller 12 röntgenbilderna är väldigt liten. Det finns ingen anledning att vara orolig.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgen Helsingborg

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024