Tumbasartros

FrågaSyns tumartros vid vanlig rtg ?
Jag har haft ont i min axel i flera år nu. Har tidigare blivit op i andra armen pga  förslitningskador i handleden. Nu har jag samma symtom igen. INGEN värk i handleden med värk uppåt axeln.
Min dr säger att det är tumartros men när jag läser om tumartros är det ju helt andra symtom.

SvarTumbas artros är en vanlig åkomma när man kommer upp i åren. Vanligare hos kvinnor än män…
Diagnosen kan ställas kliniskt där smärtan uppkommer i tummens bas dels när patienten pressar ihop tumme och pekfinger, vrider ut tummen rakt ut från handen, etc.
Denna då uppkomna smärta beror på förslitning av ledbrosket mellan trapezium (”stora mångkantiga benet”) och tummens metarcarpalben (mellanhandsben).
Smärta uppkommen av tumbasartros är vid rörelse kring tumbas och handled. Att du har ont i axeln beror på andra orsaker.

Denna förslitning kan man se på en konventionell röntgenbild.
Kan vara svår att avgöra i ett tidigt skede där patienten trots värk har normal ledbroskhöjd och inga andra benpålagringar som tyder på en begynnande artros. Då artrosförändringarna fortskrider kommer man lättare att kunna se en ledbroskdestruktion med sänkt ledmellanrum samt en förtätning av benet på ledytorna. Benpålagringar kring leden är då också vanliga. Flertalet patienter får även en instabilitet i tumbasleden (subluxation).

Svarat avK.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Gammal skada på båtbenet

FrågaSka röntgas om en vecka i höger hand! Skada skedd maj 2014.
Kan det nu i dagsläget utvisa om skada skett på båtbenet? Ser ut som om något växt fel! Ständiga smärtor!

scaphoideumfraktur
Scaphoideum fraktur

SvarVid konstaterad fraktur på handlovens båtben (scaphoideum fraktur) är det mycket viktig att detta får läka så stabilt som möjligt. Man brukar få ha ett fixerande gips runt hela handleden för att stabilisera handleden. Detta kontrolleras frekvent under läkningsprocessen.
Dessa små brosktäckta handlovsben där båtbenet ingår kan liknas som en ”inka-mur”. Det är väldigt tunna ledspalter emellan dessa ben. Vid fraktur kan det lätt bli läkningsdefekter som då ger inskränkt rörlighet eller smärtande rörelser i framtiden. Därav denna noggranna  även tidmässigt förlängda gipsfixering och därtill röntgenkontroller.

Det är lätt att missa en båtbensfraktur. Det är så pass viktigt att inte missa en fraktur här att enbart stark klinisk misstanke på frakturering, där inget kan åskådliggöras på röntgen, ofta leder till att patienten ändå gipsas. Detta i förebyggande syfte ifall någon skada trots allt missats på röntgen.
Datortomografi (CT) är en bra metod för att, vid fortsatt oklarhet om fraktur, i detalj avbilda handlovsbenen och därmed kunna diagnostisera en ev. fraktur.

Vi vet inte om det är generellt vedertaget men om patienten fortfarande efter 2-3 veckor har ont i denna region av handleden, utan fått en diagnos av röntgen, bör nog en noggrann undersökning utföras av handspecialist eller liknande då det kan röra sig om annan behandlingskrävande skada typ ligamentskador, mm.

Fraktur på båtbenet kan även ge en sk. pseudoled där själva frakturer då bildat en ny led. En annan ”komplikation” är pseudoartros av båtbenet. Denna kan vara symtomfri under flera år för att sedan ge sig till känna i form av smärta och orörlighet.
Tidigare skador på ben lämnar ofta spår efter sig i form av oregelbundna former, onormal förslitning, benförtätning, etc. Magnetkamera (MR) är en bra metod för att så här i efterhand ev. se uppkomna skador (broskdestruktion) efter en tidigare fraktur.

Svarat avK.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Fraktur trots friad på röntgen

FrågaJag kraschade med moppen igår och röntgade knäet som var stort som en ballong samt handen. Plåtarna visade ingenting men jag har idag så fruktansvärt ont i handen under lillfingret och kan inte krama handen eller spreta med fingrarna. Kan heller inte använda handen att lyfta med eller ”trycka” med. Jag blev hemskickad med kryckor och orden ”ät ipren” Jobbigt eftersom jag inte kan använda vänsterhanden för att hålla i kryckan.
Är det möjligt att de missade en fraktur eller kan det helt enkelt göra galet ont utan att något är brutet? Jag vill ju inte vara gnällig och åka in igen.

SvarJo det går mycket väl att missa en mindre fraktur/spricka framförallt om det inte finns någon som helst felställning (dislocering) av benbrottet eller man inte ser något genombrott eller upphöjning i periostet (benytan). Granskningen av handens ben är oftast enkel med hjälp av de olika projektioner man tar konventionella röntgenbilderna (normalt 3 vinklar) med.

Handens svullnad förstärker smära. Huden utgör här begränsningen på hur mycket handen kan öka i storlek pga. svullnad i mjukdelarna. Denna begränsade möjlighet att svälla upp ökar således snärtan. Detsamma gäller för alla andra organ där en ”barriär” hindrar en volymökning av vätska/blod, etc.

Om smärtan kvarstår efter att svullnad lagt sig, fingrets utseende ser annorlunda ut, fingrarna inte ligger rätt (rotationsfelställning), det gått från några dagar till 1 vecka utan lindring, bör man söka läkare på nytt för ny undersökning och ev. kompletterande röntgen.
Små stabila och odislocerade frakturer i fingrarnas ben brukar enbart behandlas med fingerförband och vila av handen i ca. 3 veckor. Sedan finns andra typer av frakturer som kan involvera leder eller senor och senfästen. Dessa kan bli aktuella för operation för stabilisering och minskad risk för senare felställning.
Den kliniska undersökningen av ev. instabilitet i fingrarna får anses ha viktigare betydelse än röntgen för kontroll av ev. skelettskada.

Svarat avK.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Att röntga skelettåldern

Kan man röntga tillväxtszonen hos er, så fall hur går det till?

Handröntgen för bedömning av tillväxt
Hand

Genom att ta en röntgenbild av handen (oftast vänster) kan man avgöra någorlunda hur länge en individ kommer att fortsätta att växa. På röntgenbilden bedömmer man då hur mycket (eller lite) de sk. tillväxtzonerna (fogar) har slutit sig. När dessa fogar väl är igenslutna växer man inte längre och kan inte heller påverka tillväxten på medicinskt väg.

Tidigare tittade man på dessa zoner främst i handloven medan man idag enbart gör denna bedömning av fingrarnas ben. Det finns en speciell enhetlig skala med bla. preciserade röntgenbilder som man jämför med för att utröna hur länge tillväxten fortgår för barnet. Dessa skalor är något olika för pojkar och flickor. Pojkar växer generellt något längre tid än flickor.

Denna undersökning görs nog på alla röntgenavdelningar.

K.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Blyskydd vid röntgen av handen

Min dotter har varit hos er och röntgat handen för att göra en skelettåldersbestämning. Hon har gjort detta två gånger med 6 månaders mellanrum. Jag undrar varför hon inte har fått något skydd över sig någon av gångerna? Behöver man inte det vid en handröntgen?

Nej, man behöver inte något skydd över sig vid handröntgen.

På röntgenavdelningen vid Helsingborgs lasarett har vi regler för hur patienter ska skyddas vid undersökningar och hur vi ska göra med förälder som är med sitt barn under undersökningen.
Regler ska vara enkla, och våra regler är: Patienter ska inte ha lösa skydd, undantaget är testikelskydd för pojkar/män vid vissa undersökningar och bröstskydd för yngre patienter vid undersökning av ryggraden då denna är sned (skolios) och skydd för sköldkörteln vid tandröntgen.

Att inte patienter skyddas mera är antingen att stråldosen är försumbar eller att skyddet hindrar undersökningen eller försvårar den med risk att man måste ta om bilder och då ge mer strålning. Medföljande förälder ska alltid erbjudas strålskyddsförkläde. Detta är motiverat då man undersöker buken då mängden strålning (spridd strålning) som kan träffa föräldern är relativt stor. Men att ge föräldern ett förkläde då barnet undersöker handen är egentligen inte motiverat då den spridda strålningen är helt försumbar (strålningen motsvarar någon minuts naturlig bakgrundsstrålning). Men man gör det ändå för att reglerna ska vara enkla.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

Om MR av handleden

Hur magnetröntgar man en handled?

Man kan ligga nästan hur som helst bara handleden hamnar mitt i ”tunneln” vid bildtagningen.
Armen kan ligga utmed sidorna eller sträckas ovanför huvudet såväl på rygg eller liggande på magen. Är en patient väldigt ”kraftig” kan denne bli tvungen att ligga med armen eller armarna utsträckt framför sig ovan huvudet då armarna ev. kan få svårt att få plats utmed sidorna. Det finns begränsningar då det inte går att undersöka en patient som är bredare än ”tunnels” öppning som normalt på ”slutna MR” är ca. 66-70cm i diameter.
Undersökningen tar ca. 20-30 minuter beroende på frågeställningen.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Cystor i handens ben

Undrar vad ”cystor i distala ulna och capaler” betyder.
Blev röntgad i en handled. Och detta var vad dom skrev på mitt läkar intyg. Skulle komma tillbaka om det inte det onda gick över. Det gick över, men nu ett halvår senare har jag fått ont igen och nu i båda handlederna. Är det något jag bör söka för?

Om det tidigare beskrivna fyndet har att göra med dina besvär kan man inte här avgöra. Du bör överväga att söka läkare för dina besvär.
Små cystor i hand-/handledens ben kan ha många orsaker. Med åldern kan cystor utvecklas och även pga. artros eller andra sjukdomar. Cystorna i sig är ofarliga.

TLA. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Endast MR av handen

 Jag undrar om det är nödvändigt att åka in i en tunnel när man ska gör MR på en handled

 Nej det behöver du inte.
Det går oftast bra att ligga på magen och ha armen sträckt framför sig in i ”tunneln”. Beroende på modell kan du då fortfarande ha det mesta av kroppen utanför tunneln.
Men som sagt oftast går det…. inte alltid.

 K.T. rtgssk
Röntgenavdelninegn Helsingborgs lasarett

Läkning på röntgenbilden

Fråga Jag har en fråga om röntgen. Jag fick en spricka i handen efter 17 dagar i gips så hade det inte läkt något. Men efter 6 veckor i gips så kan de inte bedöma om sprickan är läkt eller inte…ser man inte det?
De ser att sprickan ligger i oförändrat läge men inte om den är läkt. De har tagit bort gipset, fingrarna har varit svullen i 15 dagar och jag har värk/ont är det normalt ?

Svar Läkningsförloppet efter en skelettskada beror på flera faktorer, bland annat ålder och hur patientens fraktur ser ut. Ibland kan det vara svårt att på röntgen bedöma grad av läkning beroende på frakturens utseende, läge, skymmande gips, mm. Efter 6 veckor ser man oftast mer eller mindre tydliga läkningstecken… dock med förbehåll enligt ovan.

Svarat av T. L. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Röntgen hand

icon_mini_faq Har bara en liten fundering. Kan man se sprickor i handen på röntgen?

icon_mini_register Det beror på var den är lokaliserad samt hur stor den är. Handen består av ett stort antal småben.
Man kan säkert upptäcka 99% (!?) av frakturerna i handens skelett med radiologiska metoder. För att komma upp i denna siffra kan man dock bli tvungen att ta till väldigt sofistikerade röntgenmetoder.

Mvh
icon_mini_profile Kim T. Rtgssk.
Röntgenavdelnngen Helsingborgs lasarett

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024