Utåtrotation vid fraktur

FrågaJag undrar varför sker just en utåtrotation vid en collumfraktur?

SvarDen typiska höftfrakturen ger oftast ett utåtroterat (valgus) samt förkortat ben på den frakturerade sidan vilket kliniskt talar för en höftfraktur. Vid försök till rotation av benet uppkommer oftast smärta hos patienten. Ibland ses inte dessa ”typiska” kliniska fynd trots en höftfraktur utan patienten endast har lättare smärta från höften.
Om frakturen är odislocerat (benbrottsytorna sitter ihop) som då  är sk. inkilad fraktur kan patienten fortfarande lyfta på benet själv och även ev. stödja på benet. Det förekommer även innåtroterat ben (varus) vid höftfrakturer.

Vid höftfraktur får lårbenet således ofta en utåtrotation medan själva höftkulan ligger rätt vinklad i leden.
Denna valgusvridning kommer av att muskeln (iliopsoasmuskeln), som lyfter och roterar benet utåt samt böjer bålen framåt, drar lårbenet upp och utåt. Därav även varför benet ofta blir kortare vid en höftfraktur. Denna muskels distala fäste är i höftens lilla benutskott (trochanton minor).
Iliopsoasmuskel, som är benets viktigaste muskel vid framåtlyft, är en sammanslagning av 2 andra muskler vars fästen är  längs ryggraden samt i bäckenkammen.

När röntgenläkaren beskriver höftens/benets felställning beskrivs detta i 6 lägen varav 3 är rotationsfelställningar av benet och 3 är förskjutning av frakturens benändar.

Svarat avK.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Att se en höftledsfraktur

FrågaKan man se höftledsbrott på vanlig röntgen?

Odislocerad fraktur höger höft
Odislocerad fraktur

SvarVid misstanke på höftledsfraktur är en konventionell röntgen av höften en enkel, snabb och rellativt säker metod för frakturdiagnos.
I de flesta fall ser man brottsytorna eller annan antydan till benbrott (förändrad benstruktur) med denna enkla undersökning. Det uppstår ibland sk. odislocerad fraktur (ej åtskillda benändar) som kan vara svår att se med en vanlig konventionell röntgenmetod.

Om en stark misstanke på benbrott kvarstår trots att en konventionell röntgen ej diagnostiserat en sådan kan man komplettera undersökningen med en datortomografi (CT), magnetkamera (MR) eller ev. scintigrafi av höften.

Med CT ses i så fall en frakturlinje medan MR detekterar benmärgshematomet som alltid uppstår då blodkärl brister i frakturområdet i samband med skadan. Om man väljer att göra en scintigrafi gör man detta först efter 4-6 dagar när de radioaktiva isotoperna då tas upp där det finns en hög cellaktivitet som vid tex. ny benbildning i samband med frakturer.

Svarat avK.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Kontroll av bara ena höftleden

FrågaHar varit på efterkontroll och genomgått slätröntgen för högra höftleden. Jag har bytt höftlederna på båda sidor. Ser man även om det skulle vara något fel på vänstra höften även vid en sådan röntgen som siktat in sig på ena sidan.

SvarTas det en hel bäckenbild vid kontrollen så får man med  även den andra tidigare opererade sidan. Den bild visar dock endast själva höftkulan, kuppen, övre delen av lårbenet och inte hela protes-skaftet.
Våra radiologer koncentrerar sig således mest på den aktuella höftprotesen. Det är klart att dom ”slänger ett öga” på den andra höften också vid granskningen av bilderna. För en komplett detaljerad granskning krävs fler projektioner av den höftled man tittar på och så är inte fallet här.
Ser man något klart avvikande från den andra, inte aktuella höften, uppger man detta i svaret. Patienten får sedan ev. komma med en ny remiss från sin egen läkare för en kompletterande bildtagning av den tidigare opererade höften.

Svarat avK.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Svart i bilden av höftleden

Har en fråga om mina röntgenbilder. Det är MR-bilder. Man kan se ett svart område i den ena höftledskulan. Vad kan det vara?

MR bäcken med protes
MR bäcken

Har du en protes i höften så är det denna som ger svarta (stora) bildstörningar i bilden.
Har du ingen protes i höften så har våra radiologer lite svårare att precisera vad ett enskild mörkt parti i en röntgenbild utgör.

Det kan vara den grop vari ligamentet ((lig. capitis femori) till höftledspannan i bäckenet sitter fäst.

Om det finns en avvikande attenuering i något parti av bilden av ben beror detta troligen endast på skillnad i skelettstrukturen. Denna lägre signalupptag från MR kan även utgöras av kompressionsfraktur efter tex. luxering, benblödning, bennekros, bencysta, skleros, mm. mm.

K.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Ont i höften

Har haft ont i höften så länge jag kan minnas, det är någonting i höften som har en ”strålande” känsla som sträcker sig ner i benet. Det är som mest besvärligt när jag sitter eller ligger ner. Kan inte påstå att jag har ont hela tiden men det påverkar min sömn oerhört. Naprapat och sjukgymnast har sagt att stretching är botemedlet. Det har nu gått 3 månader sedan de sa detta och i min mening har jag varit seriös med stretching men det försvinner inte!
Kan man med Magnetröntgen hitta något? Hittar man något finns det då något man kan göra åt det? Detta är extremt jobbigt.

Har du inte varit hos en läkare eller ev. kiropraktor så kan det vara tid att gå nu.
En väldigt enkel röntgen av ländryggen, bäcken och höft kan kanske bättre klargöra vad (och var) dina besvär beror på. Både läkare och kiropraktor har remissföreskrivningsrätt till en röntgenundersökning.
Sedan får din doktor (remittent) ta vidare ställning till ev. fortsatt utredning (MR), medicinsk alt. operativ behandling eller mer specificerad sjukgymnastik.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Varför MR efter scinigrafi

Jag har haft bröstcancer för några år sedan. (hade en aggressiv men liten tumör). Har en ärftlig gen som gör att jag har stor risk att utveckla bröst och äggstockscancer. Har nu fått väldigt ont i höften, speciellt när jag går i trappa, roterar foten inåt, trampar ner kopplingen, efter löpträning mm. Enligt sjukgymnast kommer smärtan från höftleden. Jag har gjort en scint på höften, men jag ska också göra en MR.
Kan scinten ha missat metastaser? Eller varför vill man göra MR?

Scintigrafi
Scintigrafi

Scintigrafi visar var i kroppen det finns onormalt stora upptag av det specifika radioaktiva spårsubstansen man sprutar in i blodet. Detta kan då tyda på en patologisk process med hög ämnes- och cellomsättning.
Scintigrafin kan man kalla för en ”grovkalibrig bilddiagnostik” där man endast avgör om och var ett ev. patologiskt upptag av spårsubstanser finnes. ”Finliret” görs sedan med tex. magnetkamera (MR) eller datortomografi (CT) som ger en bra mycket bättre bilddiagnostik.

Om kompletteringen med MR är för ytterligare diagnostik av oklara fynd efter scinigrafin eller man söker andra orsaker till din höftledsproblematik , om man inte fått patologiska upptag av spårämnet, får vi låta vara osagt. Du bör dock absolut prata med din läkare om detta och få mer information om varför denna MR ska bli gjord samt vad scinten visade. Det har man all rätt till.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingbors lasarett

Strålning vid röntgen av höften

Finns det strålningsrisker vid höftröntgen?

All användning av röntgenstrålning innebär risker. Strålningen kan påverka friska celler så att de omvandlas till cancerceller. Denna process är långsam. En strålningsinducerad cancer uppträder vanligen tio till trettio år efter bestrålningen.

Det vanligaste är dock att strålningen inte leder till någon strålningsinducerad cancer. Risken med en röntgenundersökning är oftast inte större än risken med en bilresa på några mil. De allra allra flesta som gör en bilresa råkar inte ut för någon trafikolycka, och de allra allra flesta som är med om en röntgenundersökning kommer inte att påverkas negativt av denna.

Men eftersom det inte är helt riskfritt med röntgen är det inte tillåtet att godtyckligt röntgenundersöka patienter. Man måste kunna motivera denna. Detta innebär att nyttan för patienten, med att göra undersökningen, ska vara större än risken med undersökningen. Har man problem med sin höft, bedömer jag att nyttan med röntgenundersökningen är så stor att denna helt klart väger tyngre än strålningsrisken.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

Barnhöft och strålning

För tre veckor sedan föddes vår son på American Hospital in Paris och det konstaterades att han på vägen ut bröt nyckelbenet vilket bekräftades av de röntgenbilder som togs (2st).
När vi på 4:e dagen skrevs ut från sjukhuset fick en remiss till att röntga höfterna när han är 1 månad och jag ställer mig lite frågande till det, pgr av strålningen.
Barnläkaren som undersökte honom när han var två veckor sa att han hade fina höfter och att den läkaren som skrev remissen förmodligen gjorde det av säkerhetsskäl då förlossningen var svår. Här i Frankrike har de en förmåga att övervårda och jag ställer mig därför tveksam om vi ska låta röntga hans höfter.
Hur mycket påverkar strålningen när de är 1månad och hur mycket påverkar den strålning som gjordes när han var 2 dagar? Är det för mycket att röntga så mycket när han är så liten? Bör vi kanske avvakta?

Tack vare att små barn är små så är det lätt för röntgenstrålarna att passera igenom barnet. Detta medför att stråldoserna trots allt är tämligen begränsade när man röntgenundersöker barn. Strålkänsligheten är samma antingen man är någon dag gammal eller någon månad gammal. Då man blir äldre avtar strålningskänsligheten. Man menar att små barn är ungefär tre gånger känsligare för strålning jämfört med vuxna.

Som alltid ska man kunna motivera varför man vill göra en röntgenundersökning. Från det du skriver i din fråga verkar det tveksamt om man ska röntgenundersöka höfterna. Detta är dock något som ska bedömas av läkare.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

Höftproteser och MR

För några månader sedan åkte jag in akut pga.tilltagande yrsel,huvudvärk och frånvarokänsla. De misstänkte blödning eller (ville utesluta tumör) i hjärnan och jag gjorde en Datormografi/angiografi med kontrast. De fann istället relativt utbredda förkalkningar bilateralt inom caput nc caudatus,putamen och globus pallidus (de sa också i de basala ganglierna). Rena grekiskan för mig och kan detta tyda på MS eller annat?

Nu till min också viktiga fråga: Jag ska genomgå MRT (vet ej om det är med kontrast eller ej och har astma, har tålt detta men ändå orolig!) och jag har ju en specialtillverkad protes vä.höft insatt 2009 och vet ej vilket material. De på röntgen sa att det ej är någon fara, men varför hade dom 2006 när jag var där tidigare på MRT innan jag fick protesen en stor skylt men en ÖVERKRYSSAD höftprotes på? Bör jag kolla om just MIN specialprotes har andra komponenter i sig av metaller?
Den är specialtillverkad pga.min kraftigt degenererade höft av benröta i barnaår och sjukhussjuka. Jag är jätteorolig att något händer med min hälsa eller protes pga.protes i MR kamera!

Förkalkningar är inte detsamma som MS. MS utgörs av små inflammationshärdar på myelinet kring nervtrådarna.
Hur dessa förkalkningar ska tolkas kan våra radiologer inte svara på men detta kommer troligen den kommande MR-undersökningen att kunna ge svar på.

Idag göres utan undantag (tror vi) MR-undersökningar trots höftproteser. Alla dagens höftproteser, och även tidigare varianter, är av omagnetiskt material eller legeringar. Om en protes anges speciell på något sätt är detta troligen dess utformning och fäste som skiljer sig från mer normalt utformade proteser. Själva protesmaterialet är i stort samma.
Troligen finns ingen tillverkare idag som tillverka ledproteser som är av magnetiskt material. Detta skulle då leda till att dessa patienten i framtiden inte kan genomgå en MR-undersökning.
Det enda kruxet med proteserna är att det ger en del störningar i bilderna i området precis vid protesen.
Äldre skyltar med en överkryssad höftprotes tas ner succesivt efterhand då lokalerna renoveras, etc.
Se bilder från tidigare fråga [ här ].

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Ses artros väl med vanlig röntgen

När jag sover på sida så vaknar jag ofta utav värk i höften och måst svänga på mej. Värken känns inte annars. Dagar då jag gått eller stått mycket så kan det kännas efter att jag sitter ner och sen stiger upp. Men inte då jag rör på mej. Har artros i fingrarna. Har också problem med fötterna och använder inlägg i skorna hela tiden. Har varit och röntgat höften. Men läkaren sade att allt ser bra ut inga slitage.
Ser man allt på vanlig röntgen, som t.ex. cancer?Eller borde man göra en skivröntgen? Kan det vara så lite slitage att det inte syns på röntgen men ändå ger smärta?
Är lite orolig eftersom jag för många år sen hade cancer i ená njuren och den togs bort. Allt bra efter det eftersom jag kom till behandling i ett tidigt skede.

Vanlig röntgen kan visa många sjukliga förändringar.
Om man trots att man inte hittat något sjukligt på vanlig röntgen och fortfarande misstänker något allvarligt fel kan man komplettera med en annan undersökningsmetod. Detta beror i så fall på sjukhistorien.
Lätta artrosförändringar syns inte alltid på en röntgenundersökning.

TLA. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024