Hur lång väntetid för CT

FrågaJag är 78 år och föll förra hösten så hårt på ryggen på ett stengolv att smak- och luktsinne försvann. Men samtidigt började jag också få yrsel och nu har doktorn på vårdcentralen gjort prov som tycks visa en mindre infarkt.
Hon har skrivit remiss till er på en ct-röntgen och min fråga är nu – hur lång tid tar det innan jag kommer med i rullorna?

SvarVäntetiderna för en CT-undersökning är olika beroende på vilket sjukhus och vilken region i Sverige dessa avser. Akuta undersökningar göres alltid omgående eller inom ett par timmar. Övriga prioriterade undersökningar utföres efter hur snabbt behovet av undersökningen anses föreligga. Prioritering 1 kan vara 1-3 veckor. Prioritering 2 ca 3-5 veckor, osv. Lägst prioritering kan vara 8-12 veckor. Helt oprioriterade undersökningar kommer därefter där väntetiderna kan sträcka sig över flera månader beroende på sjukhus.
Hur prioriteringen sker, vilket görs av en radiolog, beror på vad din doktor har angett för frågeställning i den remiss hon skickat till röntgen. Likaså om din doktor har anget denna som en akut undersökning eller har andra synpunkter på inom vilken tidsram hon/han vill att denna undersökning ska göras.
Vårdgarantin på undersökning inom 90 dagar gäller inte för röntgenundersökningar.

Det kan vara så att som patient får man vara beredd på att undersökningen kanske bokas på ett annat närliggande mindre sjukhus än ”det stora nära sjukhuset” man är van vid, beroende på hur kösituationen ser ut på de olika röntgenklinikerna. Även vissa speciella CT-undersökningar göres kanske bara på en del av sjukhusen inom en region.
Vill man absolut ha ett specifikt sjukhus måste detta uppges i remissen eller att man kontakta den klinik där man först fått en tid som man inte tycker passar. Det kan röra sig om att patienten har transportproblem, mm.
Det kan då bli så att väntetiden ökar något om man har dessa önskemål om ett specifikt sjukhus.

Svarat avKim T.
Rtgssk helsingborg

Svårdiagnostiserad

Gjorde nyligen en DT kolon pga att jag har haft besvär med magen efter en hel bukplastik som utfördes för 2 1/2 år sedan. Där fann man ett 6 x 7 x 2,m stor inkapslad vätsekfylld knöl nedom naveln med en utlöpare på 6 cm runt och upp till vänster om naveln( samt ett litet navelbråck). Rtg-läkare beskrev fyndet med frågeställningen abscess eller serom efter nyligen operation?!

Då jag blev inlagd för snart 1 år sedan pga infektion gjordes 3x DT buk och man fann då inte detta fynd vilket även rtg-läkaren påtalar. ( Förändringen har alltså kommit under detta halvår). Diagnosen då var njurbäckeninflammation men med.läkaren där sa att det var inte med säkerhet utan lutade mer åt oklar infektion.

Nu har det gått remiss till kirurgmott på sjukhuset där frågeställning är abscess eller serom från hälsocentralen, men en andra läkare säger att han tror det är ett bukväggsbråck, borde det inte ses på rtg-bilderna? Känner att jag inte riktigt vet hur jag ska agera, då jag har under cirka 2 månader nu mått mer illa och har ständigt smärta i buken, men gör jag något ansträngande kan jag få som kramp i hela buken.
Står på väntelista till kirurgen inom 28 dagar och det har det gått nu. Ringde kirurgen och de hade tänkt planera in en polop för abscess eller serom, men om det är bråck måste jag komma på ett besök.

Känns som jag hamnat mellan stolarna nu. Ingen av de två läkarna på hälsocentralen är kvar så…..??? Har diagnosen grav IBS.

Man kan tycka att innan någon börjar med ett kirurgiskt ingrepp av något slag måste man var klara över diagnostiken dvs. vad ditt bekymmer egentligen är,
Bukabbscess, navel- och bukväggsbråck kan oftast enkelt ses med ultraljud. Men bäst är att göra en ny datortomografi (CT), vilket ofta är förstahandsvalet för en bukdiagnostik, där man då får en aktuell bra bilddiagnostik av alla bukens organ.
Din symtom kan ju ha en annan orsak än de olika kliniska bedömningen dina två läkare på vårdcentralen gjorde.

Din fortsatta utredning bör således ske på en kirurgmottagning inom den specialiserade sjukvården som där får utreda dig på nytt inkl. någon form av bilddiagnostik (röntgen/ultraljud) för att få en klar indikation ifall du behöver någon form av kirurgisk åtgärd.

K.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Lång väntan för HRCT

Hur lång tid tar en HRCT högupplöst CT att utföra?
Hur många patienter per dag kan klaras av?
Skall väntetiden för röntgen behöva uppgå till 6 månader?

Undersökning av lungorna med HRCT göres med de normalt förekommande datortomograferna man har att tillgå på en röntgenavdelning.
Detta betyder att dessa HRCT undersökningar, som är kompletterande utredningar, ska samsas med alla andra CT-undersökningar vilket även inkluderar alla akuta undersökningar.
Kapaciteten för datortomografi-undersökningar har sedan länge slagit i taket på landets röntgenavdelningar då så mycket mer diagnostik ställs idag med vägledning av CT.

Tid för en CT bokas efter prioritering av radiolog. Generellt beroende på indikation och frågeställning från remitterande läkare beslutas när en dylik undersökning kan göras. Akuta undersökningar och cancerfrågeställningar prioriteras alltid högt.

Det är inte tillfredställande som patient att behöva vänta flera månader på en undersökning. Alternativt kan vara att man förhör sig för på mindre sjukhus inom rimligt avstånd dit den egna doktorn då skickar en remiss.

En HRCT undersökning av lungorna tar ca. 10 minuter…

K. T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Orolig av att vänta med svåra besvär

FrågaJag är mycket orolig, trots att jag läser om cystor i levern och att det i dom flesta fall är ofarliga, min mage har blivit så stor att folk tror att jag snart ska föda. Jag är 60 år och sen tre månader tillbaka bli magen större och större.
Jag har gjort ultraljud och en bukröntgen och går nu och väntar på en bukröngen med förstärkt kontrast, men jag orkar inte gå så här längre. Varje dag är en plåga och jag kan snart inte gå, klä på mig eller röra mig som en vanlig person. Kan magen spricka? Kan jag dö under tiden jag väntar på röntgen?

Min läkare har inga svar och mina anhöriga är rädda för denna stora mage. Jag dryper av svettattacker och kan inte äta för jag är proppmätt fast magen är tom. Jag haft två urinvägsinfektioner på raken och höger sida vid midjan gör ont när jag går. Det man sett på dom röntgenbilder som är gjorda är att höger njure är aningen nedsatt och mycket mindre än vänster och så en massa cystor i levern. Ska jag dö nu?
Jag blir tokig om jag inte får ett svar snart. Kan jag åka in till ett sjukhus och begära operation?

SvarAtt på egen bevåg begära en undersökning eller operation går inte. Detta är något en läkare beslutar efter en klinisk undersökning som ligger till grund för detta.
Cystor är vanligt förekommande i såväl levern som på och i njurarna utan att anses patologiska i sig själva.
Trots den CT-buk du gjort, som troligen gjordes utan kontrastmedel (buköversikt), får radiologen ändå bra bilder för en inledande diagnostik av din mage. Ultraljud är en mycket bra undersökningsmetod var gäller njurar, lever och gallvägar. Således får de undersökningar du redan gjort ses som en bra början på en utredning.

Fråga din läkare hur långt utredningen av dina besvär har kommit, kommande undersökningar, om trolig diagnos och om ev. planerad behandling, etc. Din läkare bör kunna klargöra en plan för din utredning och ev. behandlingar som kan bli aktuella i ditt fall på ett sätt du förstår och kan acceptera.
Det är alltid bra om man har med sig anhöriga vid samtal med sin läkare. Att själv sitta med sin läkare kan vara svårt då man kan ha svårt att förstå termer, komma ihåg samtalet och framför allt att ställa frågor till sin läkare. Gå igenom vad du undrar om med din anhöriga innan ni går till läkarbesöket så även denna andra person är insatt i din sjukhistoria och de frågor du har.

Har dina besvär ändrat karaktär eller upplevs svåra bör man söka läkare på nytt. Din läkare kan då prioritera upp den undersökning du går och väntar på eller besluta om annan eller kompletterande undersökning om dina kliniska symtom förändrats. Du kan även söka läkare direkt på en akutmottagning.

Svarat avK.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Vårdgarantin och röntgen

Har en skadad häl, (skadad sedan jag var barn).. och har tydligen tränat för hårt på äldre dagar….osv..Väldigt smärtsamt. Har gjort slätröntgen (som visar att det finns något där)
Min distriktsläkare ha sänt en remiss till MR undersökning för att sedan kunna komma vidare till ortoped, men jag får ingen tid…har nu väntat i över 4½ månad…
jag har ringt två gånger och frågat varför det dröjer, och får till svar att det finns de som har det värre. Måste snart sjukskriva mig eftersom jag inte vågar ta mera
värk,cortisonsprutor och annat…Har ett tungt vårdarbete.
Hur gäller vårdgarantin för denna undersökning???

Vårdgarantin gäller inte för röntgenundersökningar….

Du kan dock be din läkare skicka din remiss till ett valfritt annat sjukhus i Sverige. Du kan själv se under vantetider.se hur väntetiderna ser ut för olika röntgenkliniker i Sverige.
Det finns idag flera privata vårgivare med egen magnetkamera som är anslutna till Försäkringskassan som då endast kostar dig den ”normala” vårdtaxan på 200-300:-.
Sök på Internet, ring och fråga.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Från remiss till kallelse

Min ortoped skickar en remiss om en MR. Hur lång tid tar det innan ni får remissen??

När din doktor skickar remissen till oss kommer den omgående om… din doktor kan skicka denna elektroniskt (data). Går det med ordinär postgång tar detta brevbäraren 1-2 dagar.
När vi fått din remiss tittar våra radiologer på bla. frågeställningen, dvs. varför denna undersökning ska utföras, samt hur brådskande din egen läkare anser den vara. Våra radiologer ”designar” sedan undersökningen. Dvs. skriver ner hur undersökningen ska utföras samt vilka bilder som då ska tagas, mm. Din undersökning prioriteras sedan också vilket betyder att vår radiolog beslutar inom vilken tid den ska utföras vilket beror på frågeställning och våra väntetider till MR.
Därefter bokas tid till dig och en kallelse om tiden för undersökningen skickas hem till dig.
Om vi har långa väntetider eller utskick av kallelsen dröjer sänder vi en bekräftelse till dig på att vi fått din remiss.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Röntgen vid njursten

Min mann har fått diagnose nyrestein, og har jätte ondt.
Får inte nogon annat en smertevirkande läkar middel, hvilke er helt absurd i min mening, harn kisser blod og bør få röngten asap, men har fått tid til den slutet av januari.
Er det noen stelle i Sverige der jag kan ta med min mann for å ta en röntgen for å få säker beksjed om hva som feiler han ?
Ja ringer 1177 og de sender oss til skjukhuset men skjukhuset sier läkeren at han bare skal ta smertestillende og inget annet. Jag blir så opprørd at de nå i snart en väcke bare ”tror” og ikke har noe fakta om at det er det som feiler han.
Jätta konstig at de behandler mennesker på dette settet. Hvem skal ta ansvar om noe fruktansvärt skulle skje ham ?

Flertalet njurstenar lämnar kroppen av sig själv efter kort tid. Det är därför vanligt att man avvaktar detta och därför inte utför en röntgen förrän efter ca. 2-3 veckor.
Har patienten mycket svår smärta kan man behöva agera tidigare men det är en bedömning som görs av läkare.
Är man inte nöjd med den vård man erbjuds kan man vända sig till en annan läkare för bedömning.

TLA. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Väntetider för röntgen

Jag har opererats för njurcancer, vid 6 mån. kollen (som blev 8 mån) hittade man någon slags förändring på lungröntgen. Jag väntar nu på kompletterande röntgen och väntat 2 mån och fortfarande ingen kallelse. Kan man röntga privat? Bor i Östergötland.

Det är förmodligen en datortomografi (CT) av lungorna du då ska göra.
Det finns ett flertal privata vårdaktörer i landet med möjlighet till bl.a. CT-undersökningar. Bara man har en remiss för detta. Remissen kan din egen doktor skicka till valfri vårdenhet.
Inom Stockholmsområdet finns bla. Aleris Röntgen, Ersta diakoni, Medicinsk röntgen, mfl. som har CT. Likaså finns ju Mottala och Västervik sjukhus inom ditt närområde.
Hur väntetiderna ser för CT på offentliga sjukhus kan du se på sajten www.vantetider.se. Se adresser och telefonnummer på Internet och ring runt och fråga om väntetiderna. Be sedan din doktor skicka remiss till den klinik med kortaste väntetiden.
Alternativet är att din doktor prioritera upp den redan skickade remissen… oavsett vilken röntgenmetod och sjukhus det nu gäller.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Tid till CT

Svar Hur lång är väntetiden generellt på CT ?
Hur mycket snabbare vid akut sjukdom som kräver operation ?

Svar Väntetiderna för oprioriterade undersökningar skiljer sig mellan sjukhus och från månad till månad.
Aktuella väntetider för CT för olika kliniker finns under www.vantetider.se.

Akuta undersökningar göres alltid omgående eller inom någon dag beroende på frågeställning och ev. diskussion med remitterande ansvarig läkare för patienten. Det finns ju akuta CT-undersökningar som trots allt kan vänta några timmar om tillgång till en CT inte finnes omgående. För urakuta undersökningar håller vi en datortomograf ledig eller avbryter en pågående undersökning om detta är tvunget. Detta händer nu inte så ofta då vi har 3 datortomografer till förfogande. 

Svarat av K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Svar från bäckenmätning

Fråga För 1 ½ månad sen gjorde jag en bäckenröntgen pga komplicerad förlossning som slutade i akut snitt. Jag är inte gravid i dagsläget men röntgensvaret är jätte viktigt för mig då jag fortfarande ältar att det blev snitt och jag vill gärna veta varför! Hur lång tid ska det behöva ta för att få ett röntgensvar? Är det bara läkaren som skickade remissen till röntgen som har tillgång till svaren eller kan man kontakta en annan läkare som hjälper en att få svar på röntgen?

Bäckenmätning
Klicka på bilden

Svar Vi tar sk. bäckenmätningar för att kontrollerar utgångsmåtten i lilla bäckenet. Detta oftast vid sätesbjudning där barnet ligger med rumpan neråt och planeras att födas så. Utgångmåtten från lilla bäckenet ska således klargöra om en sådan förlossning kan ske. Om det skulle visa sig att måtten är för små för en sådan ”naturlig födsel” göres kejsarsnitt.
Svar från denna undersökning skickas då omgående till remitternade doktor/mottagning.

Vid komplicerade, redan genomförda ”naturliga” förlossningar, kan man även efteråt röntga och mäta bäckenmåtten inför en ev. framtida graviditet. Detta för att i förväg konstatera om det ev. kan bli en komplicerad förlossning vid en eventuell graviditet. I så fall kan man i förväg planera för ett kejsarsnitt.
Svar från denna då oftast tidbokade undersökningen skickas först efter ca: 7-10 dagar. Detta är ingen akutundersökning som kräver ett svar omgående.
Din doktor eller den mottagning som skickade dig till röntgen har således svaret sedan länge. Kontakta honom/henne för besked om resultatet.

Svarat av K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024