Tid till CT

Svar Hur lång är väntetiden generellt på CT ?
Hur mycket snabbare vid akut sjukdom som kräver operation ?

Svar Väntetiderna för oprioriterade undersökningar skiljer sig mellan sjukhus och från månad till månad.
Aktuella väntetider för CT för olika kliniker finns under www.vantetider.se.

Akuta undersökningar göres alltid omgående eller inom någon dag beroende på frågeställning och ev. diskussion med remitterande ansvarig läkare för patienten. Det finns ju akuta CT-undersökningar som trots allt kan vänta några timmar om tillgång till en CT inte finnes omgående. För urakuta undersökningar håller vi en datortomograf ledig eller avbryter en pågående undersökning om detta är tvunget. Detta händer nu inte så ofta då vi har 3 datortomografer till förfogande. 

Svarat av K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.