Tandröntgen vid tidig graviditet

Hade min sista mens 4 maj. Den 20 maj var jag hos tandläkaren och de togs bilder på tänderna. Fick positivt graviditetstest den 26 maj och idag 29 maj. Enligt gravid app är jag idag i vecka 3+4. Finns risk att embryot /barnet tagit/ kommer ta skada av undersökningen.

Nej. Tandröntgen med normalt 2-4 enstaka tandbilder (intraoral bildsensor) som placeras inne i munnen ger ca. 0,01-0,02mSv (milliSievert) per bild.
Den naturliga bakgrundstrålningen alla i Sverige får från solen, marken, husmaterial, mm. ligger på ca. 1-2 mSv per år lite beroende på var i landet man bor. En enkel flygresa till New York ger ca. 0,05mSv.

Du får ett blyskydd runt halsen som främst ska ge skydd för sköldkörteln som är belägen fram på halsen. Detta skydd utgör även ett visst skydd för resten av kroppen från den sk. sekundärstrålningen som är spridd strålning från tänder, käkar och munhåla ism. röntgenbestrålningen.
Den strålning som ett foster får vid en tandröntgen är försumbar. Ett blyförkläde även över magen får därför mer ses som en åtgärd för att dämpa oron hos den blivande modern  vid röntgenundersökningen. Är en gravid kvinna orolig för röntgen kan man skjuta upp denna del av undersökningen om den inte anses nödvändig.

K. T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Jobba med röntgen trots graviditet

Jag undrar om det går bra att jobba med mammografi när man är gravid?

Jo om du går ut från rummet och inte står kvar i närheten av mammografen då bilderna tas. Behöver man hjälpa till att hålla patienten på något sätt får någon annan göra detta moment.
Denna policy går man inte från även om man normalt använder blyförkläde vid röntgenundersökningarna. Alla röntgenundersökningar, oavsett vad, som kräver närvaro inne på undersökningsrummet ska någon annan i personalen ta.

K.T. rtgssk.
Röntgen Helsingborg

Lungemboli och gravid

Jag är gravid i vecka 12, fick igår röntga mig för misstanke för propp i lungan. Hur farligt kan detta vara? Hade ej propp men har svårt att andas samt hjärtklappningar vid bara stående läge.

Blodproppar i lungorna (lungembolier) som ger andningspåverkan kan vara livshotande.
Mindre proppar i lungorna under graviditeten är inte helt ovanligt men förekommer mestadels under senare delen av graviditeten.
Orsaken till detta är ett stort foster och livmoder som utövar ett tryck mot venösa blodkärl som kommer från vänster ben (v. iliaca comunis). Detta venösa blodkärl ligger anatomiskt över höger bäckenartären (a.iliaca comunis) som då kläms åt av att fostret trycker mot denna ven. Det kan då bildas tromber (proppar) i denna ven då blodflödet stagnerar som kan lossna (emboli) och flyta med blodet till lungorna där de fastnar.

För att undersöka förekomst av lungembolier görs oftast en datortomografi CT-lungor med kontrast . Vid denna röntgenundersökning anpassas bildtagningen för att undvika att bestråla fostret.

Varför du får hjärtklappning under så tidig graviditet vet vi inte men ta upp detta med din egen doktor. Hjärtat kan bli ansträngt under senare delen av en graviditet.

K.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

2017-03-12

Gravid och en CT-thorax

FrågaJag är gravid i vecka 12, fick igår röntga mig för misstanke för propp i lungan. Hur farligt kan detta vara? Hade ej propp men har svårt att andas samt hjärtklappningar men vid bara stående.

SvarLungemboli ger de symtom du beskriver i form av bla. andnöd. Det finns flertalet andra sjukdomstillstånd som ger liknande symtom som vid lungemboli (hjärtsjukdom, lungsjukdommar, astma, mm.).
Proppar i lungartärerna (lungemboli) kan vara livshotande så oavsett graviditet eller inte måste man få en diagnos om så är fallet. Har man då propp i lungan måste detta behandlas för att inte tillståndet ska förvärras. Att inte undersöka, oavsett metod, gagnar varken dig eller ditt kommande barn. Det små risker det finns för fostret i samband med en röntgen får anses överkomligt med tanke på vilka konsekvenser det kan bli av att inte utreda dina besvär.

Lungembolier har nästan alltid sitt ursprung från benen. Dvs. patienten har bildat blodproppar här som lossnar och flyter med blodströmmen upp till lungorna där de fastnar. De flesta blodproppar somsom fastnar i lungorna är så pass små att de inte ger några symtom. Kroppen har ett eget försvar mot blodproppar som oftast tar hand om små proppar och löser upp dessa.
Vid graviditet är det inte helt ovanligt med lungembolier från framförallt vänster ben i slutet av graviditeten. Detta beror dels på att fostret pga. sin storlek kan trycka mot vä bäckenvener som då kan stoppa upp avflödet från vä ben och därmed ev. bilda proppar. Även en ökad östrogenproduktion under graviditeten är en riskfaktor för proppbildning.

Hittar man lungembolier kan en enkel ultraljudsundersökning av benen verifiera om dessa embolier härrör härifrån.

Svarat avK.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Röntgen axel och gravid

Röntgade idag axel och kan vara gravid.
Vad kan hända med fostret?

Inget då denna trots allt mindre bestrålning inte gjordes mot bäcken och underlivet utan enbart riktades mot axelpartiet.

K.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Gravid och röntgen i 20 minuter

FrågaJag är gravid i vecka 25 och kom in i röntgenrummet med mitt barn för hon hade en tid till sitt knä. Jag var där 20 min, är det Ok ?

Svar20 minuter tog hela undersökningen från det att patienten kommer in på rummet tills denna lämnar rummet.
Själva röntgenexponeringen tar bråkdels av en sekund.

Vid röntgen av ”småskelett” koncentreras röntgenbestrålningen ner över ett mindre område. Denna exponering ger ytterst liten spridning av röntgenstrålningen sk. spridd strålning från patienten.
Det är ju så att för varje meter man befinner sig från röntgenfältet minskar den lilla spridda strålningen med 4 gånger. Så står man 2 meter från patienten minskar denna bestrålning man utsätts för med 8 gånger…. osv.
En knäröntgen består mestadels av 2-4 bilder beroende på patientens ålder, frågeställning, mm.

Så ingen fara…

Svarat avK.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Röntgen vid operation

FrågaJag arbetar som narkos ssk och är i operationssalen med blyförkläde (både framsida och baksida, från axlarna till nedom knäna) samt ”hakskydd” som skyddar sköldkörteln. Vid röntgen backar jag undan minst en meter från röntgen apparaten (c-båge). Är det skadligt ändå om man är gravid?
Upptäckte nu att jag kan vara i vecka 6-7. Är man skyddad med dessa förkläden samt om man har möjlighet att backa under den tiden röntgen används? Blev lite nervös då jag utsätter mig för röntgenstrålar en till flera gånger i veckan under pågående operationer.

SvarNej, det är inte skadligt.
Sannolikheten att fostret ska skadas är i princip noll. Som personal har du dock rätt till omplacering under graviditeten så fostret inte utsätts för yrkesrelaterad strålning. Om du inte begär omplacering är gränsvärdet för stråldos till fostret 1 mSv (millisievert). Denna gräns är satt så att risken i praktiken är försumbar. Jag uppskattar att ditt foster får mindre än 0,001 mSv per vecka om du jobbar vidare som vanligt och har strålskyddsförkläde på dig.

Svarat avM. O. sjukhusfysiker
Röntgen Helsingborg

Gravid och utan blyskydd

FrågaVi var på semester och vår pojke slog i huvudet efter han fallit ner från sängen. Vi åkte och röntgade hans huvud och både jag och min fru var med i rummet, minns inte riktikgt om hon hade väst på. Läkaren fråga om hon var gravid och vi svara, kanske, men vi visste inte på den tidspunkten, men konstaterade efter en tid att vi var gravida, skal vi vara oroliga?

SvarNej ni behöver inte vara oroliga. Alla foster utsätts för strålning från den naturliga bakgrundsstrålningen. Risken med denna strålning är väldigt liten. Den stråldos som fostret fick vid undersökningen motsvarar mindre än en dags naturlig bakgrundsstrålning om din fru var utan strålskyddsförkläde. Bar hon strålskyddsförkläde fick fostret en stråldos som motsvarar någon timmes naturlig bakgrundsstrålning.

Svarat avM. O. sjukhusfysiker
Röntgen Helsingborg

Gravid och stod med vid röntgen

FrågaMitt barn var väldigt sjukt för några veckor sedan och man gjorde därför flera lungröntgen på henne under en två veckors period. Jag var ibland med i rummet då röntgen gjordes men hade inget skydd. Jag stod dock en bit ifrån när röntgen gjordes. Två veckor efter denna period blev jag gravid och jag är nu orolig för att ägget kan ha utsatts för farlig strålning och därigenom fostret.
Kan det vara så trots att det inte är jag själv som har röntgats?

SvarOm du stod ett par meter bort från ditt barn vid röntgenundersökningarna så är det inget problem. Strålningen minskar mycket snabbt med avståndet.

Svarat avM. O. sjukhusfysiker
Röntgen Helsingborg

Hjälpa till vid röntgen vid graviditet

FrågaIdag var jag på röntgen med min son, på hand bäcken. Han är allvarligt muskelsjuk och han måste passas på hela tiden så jag måste alltså vara med honom. När personalen frågade om jag var gravid svarade jag automatiskt ”nej” (har varit på hundra röntgen med min som) men det är jag, i ca V8-9 . Han var tvungen att ta två bilder o jah stod precis bredvid och höll i hand ben, hade ett sånt där tjockt blyförkläde.
Men nu bekymrar jag mig såklart , vad kan hända ? O jag kommer oavsett få göra fostervattens prov och moderkakeprov för att se att fostret inte har några allvarliga sjukdomar.

SvarStrålskyddsförklädet ger ett bra skydd. Dessutom skyddas fostret av din egen vävnad som finns mellan huden och in till livmodern. Stråldosen till fostret är i praktiken försumbar och risken för fostret är minimal eller kanske till och med noll.
Att gravida inte bör hjälpa till i samband med röntgenundersökningar är mer en ”akademisk” fråga. I strålskyddssammanhang menar man att endast om nyttan med röntgenstrålning är större än risken med strålningen så är det OK att stråla.

För patienten är nyttan större än risken, annars hade man inte gjort undersökningen. För medföljande förälder kan nyttan diskuteras, men som förälder ser man en ”nytta” med att kunna hjälpa sina barn. För fostret däremot finns ingen nytta, därför bör fostret inte utsättas för någon onödig strålning, även om denna är ”pytteliten”.

Svarat avM. O. sjukhusfysiker
Röntgen Helsingborg

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024