Hur bra är PET-CT

FrågaJag har haft lite olika cancerdiagnoser, bröstcancer och lungcancer, och genomgår pet-ct var 6:e månad. Jag har nu sedan en tid tillbaka problem med värk i axel och överarm och undrar om man kan utgå ifrån att ev cancer hade visats på pet-ct eller det krävs annan undersökning.

SvarPET-CT är en kombination av de bästa diagnostiska verktyg vi har idag för en cancerdiagnostik av helkropp. För att finna ej tidigare lokaliserad tumör eller metastastillväxt är denna metod troligen bäst. För mer specifikt lokaliserad malignitet eller utredningsområde kan magnetkameran vara att föredra för dess mycket bra avbildningsförmåga av mjukdelarna.

Svarat avK.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Hur snabb strålning efter

FrågaPET/CT 28 april, är det för tidigt för datortomografi 12 juni för strålrisken? Om kroppen hinner hämta sig?

SvarLåt oss förklara det enkelt… Kroppen återställer sig inte efter en röntgenexponering som efter en tillfällig medicinering. Kroppen samlar på sig röntgenundersökningarna efterhand som kan jämföras med att sola på sommaren. Kroppen samlar på sig den totala mängd bestrålning man utsatts för efterhand under åren som går. Så röntgas man mycket tidigt i livet kan det finnas senare risk för sk. stokastiska skador. Dvs. senare i livet uppkomna cellförändringar som beror på tidigare röntgenbestrålningen.
Vad man inte vet då i framtiden, om man nu får cellförändringar långt senare i livet, var det av röntgen 30-40 år tidigare eller är orsaken något annat? Så att säga…

Om det finns risk för strålningsindicerade skador på organ och celler beror på mängden bestrålning mot samma område, när i livet detta sker, vilket organ, mm.
Normal sjukvårdsrelaterad användning av röntgen ska inte ses som farligt då all röntgen måste vara berättigad medicinskt.

Svarat avK.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Remiss till PET-CT

Just nu behandlas jag med strålning efter livmoderhalscancer som gett en förändring på en äggstock! Nu undrar jag eftersom en Pet- kameraundersökning är så dyr kan patienten då betala den själv -Vill gärna göra en sådan efter min behandling eller redan nu!

Det är inte undersökningen som är dyr utan själva maskinen. Det är en stor investering som fram tills nu oftast placerats på de offentliga större universitets- och regionsjukhusen. Hur det är med väntetider till denna utrustning vet vi inte men cancerfall brukar generellt prioriteras högt.
Det är din behandlande och ansvariga doktor, för din behandling (onkolog), som beslutar om, när och hur det är mest lämpligt för en utvärdering av en pågående behandling.

En PET-CT är just lämplig för att bla. söka misstänkt spridning eller annan utbredning av en malign patologisk process. Om detta är den typen av undersökningsmetod som är aktuell för just dig är något som du ska och bör diskutera med din doktor.

Eftersom denna mycket dyra utrustning endast finns inom den offentliga vården krävs alltid en remiss från din doktor där du då inte själv betalar något för denna undersökning. Du kan således inte på eget bevåg besluta om eller genom att betala för en sådan här undersökning få den gjord. Detta bestämmer din doktor.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Var i Sverige finns PET/CT

Var i Sverige kan jag undersöka mig med en PET/CT undersökning?

PET/CT finns idag enbart på de större sjukhusen typ universitetssjukhus. Vad vi vet har sjukhusen i Lund, Malmö, Umeå, Örebro, Linköping, Karolinska i Stockholm, Akademiska i Uppsala, Sahlgrenska i Göteborg samt Växjö och Falu lasarett en PET-CT.
Vid undersökning med PET/CT söker man främst ev. metastasering från annan malign process. För att göra denna undersökning krävs remiss från läkare.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Att vänta på svar

Har gjort en pet-ct-röntgen för 5 veckor sen och har inte fått svar än. Är inte detta en onormalt lång väntan? Jättejobbigt!

Nu vet vi inte hur arbetsbelastningen ser ut på den röntgenavdelning där du gjorde din PET-CT-undersökning. Men att det tar mer än 5 veckor för att få ett svar kan tyckas för lång tid. Normalt tar ett svar från oss på bla. oprioriterad CT ca. 10-12 dagar. MR-svar kan dra ut några dagar ytterligare på tiden.

Nu är det ju inte röntgen som skickar svaret till dig utan den läkare som skrev remissen till röntgen. Kan det vara så att det är din läkare som tar tid att meddela dig att han/hon fått svar från röntgenundersökningen? Sedan är det nog vanligt att man får reda på svar först vid ett återbesök hos sin läkare. Man har då möjlighet att diskutera resultatet med sin läkare.
Att få ett röntgensvar vidarebefordrad hem i brevlådan resulterar nog i fler frågor än svar då ett röntgensvar oftast är väldigt svårförståeligt med många medicinska termer och uttryck.
Ring din läkare och fråga om svaret kommit.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Vad ses förutom levern vid CT…

 Pga smärtor i magen och förändringar inom levern har jag varit på CT, CT PET, magnetkameraundersökning av levern, samt ultraljud levern. Undersökningarna har pågått i ca 40 dagar och jag har mått minst sagt DÅLIGT under tiden. Har under väntetiden väldigt tydliga smärtsamma punkter i bröstbenet samt på andra ställen i bröstkorgen (på/i revbenen), även lite öm svullnad vid ett revben som liksom strålar ut i höger bröst.
Mina frågor är: kan man efter dessa undersökningar även se eventuella förändringar i bröstkorgen alltså skelettet, eller måste det till ytterligare undersökning för att utesluta ev. förändringar just där? Ser man även om det finns förändringar i brösten alltså bröstkörtlar?

 Ultraljud av levern visar vare sig skelett eller bröstkörtlar.
Om CT av levern inriktas specifikt mot just levern kan man inte bedömma bröstkorgen då denna inte är med på bilderna.
PET-CT av kroppen kan visa såväl tumörer som dottersvulster (metastaser) i bröst och skelett om de inte är allt för små.
Det låter som om du är mycket välundersökt när det gäller din lever och man är säkert lyhörd även för dina nytillkomna besvär.
Jag föreslår att du diskuterar dina funderingar med din behandlande läkare som vet mer exakt vad som undersökts och med vilka frågeställningar.

 TLA. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Ses bröstcancer med PET/CT

Jag undrar om man ser bröstcancer med Pet/ct röntgen?
Undrar mycket över om man kan vara säker på att det inte finns bröstcancer om inget syns på ovan nämnda undersökning.

Enligt vår mammografiöverläkare kan man se, inte allt för liten, cancer i bröstvävnaden med PET/CT. Om nu båda brösten i helhet kommer med på bilderna.
Om det rör sig om en liten cancersvulst missar man förmodligen denna med PET/CT-undersökningen. All misstanke om cancer eller om man känner en knuta i bröstet måste undersökas av bröstläkare och ev. med mammografi.

Mammografen ger MYCKET mer detaljerade bilder av brösten än vad CT’n (förmodligen) någonsin kommer att göra.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Hur ofta PET/CT

Jag har haft lungcancer vid ett par tillfällen och vid den senaste skiktröntgen så syntes en 4 mm förändring på ena lungan så jag ska genomgå en ny skiktröntgen. Jag har tidigare även gjort Pet/CT vid ett par tillfällen och kollat hela kroppen. Min fråga är om det räcker med Pet/CT eller det är en fördel att även göra en skiktröntgen för att kontrollera lungorna.
Till sist – hur ofta rekommenderas att man genomgår Pet/CT för att i god tid hitta eventuellt nya tumörer.

I en PET/CT-undersökning ingår en ”skiktröntgen” (CT). Så förutom ”vanlig” CT ingår även en PET-scanner i kombinationen PET/CT’n vilket då ger ett stort mervärde för samtidig diagnostisering samt lokalisation av maligna processer.
Kontrollintervallerna för PET/CT kan variera mellan tumörtyper.
Din behandlande onkolog ska kunna svara på det.

TLA. överläkare
Röntgenavdelningen helsingborgs lasarett

Risk för metastaser

Jag har en misstänkt förändring i vänsterleverloob på 1cm, och en benign cysta i levern också. Åker för Pet scanning och en biopsi. Finns det risker att det finns mer metastaser i kroppen?

Detta går inte att svara på utan att genomgått någon form av undersökning för detta.
CT är normalt bra för att leta ev. spridning av metastaser i olika delar av kroppen. Att sedan kombinera det med en PET-kamera som då kallas PET/CT är MYCKET bra.
Man hittar ev. förändringar som kanske varit för små, diffusa och av oklar natur, med enbart CT’n, då man nu med ett radioaktivt spårämne kan markerar ev. sjukliga processer. Så du kommer att genomgå den bästa undersökningen för detta ändamål som finns idag.
Genom biopsi (nålpunktion) får dom troligen även svar på vilken typ av oklar förändring som nu finns i levern.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Tiden för PET/CT

Är kallad till en pet/ct röntgen enligt sköterskan skulle det ta ca fyra tim stämmer detta.

Vi har inte en PET/CT än men den totala tiden då du genomgår denna undersökning är 2-3 timmar.
Under denna tid tas normalt först ett blodprov för kontroll av blodets glucos-värde som ska var lågt (därav fastan innan undersökningen).
Efter ca. 30 min får du sedan ett radioaktivt märkt spårämne insprutat i blodet. Därefter får du vila dig dig under ca. 60min. Själva undersökningen med bildtagningen tar ca. 30-(60) minuter beroende på (apparatmodell) och hur stor del av kroppen som ska undersökas.

Beroende på vad man avser avbilda och frågeställning tillför man även då intravenös jodkontrastmedel som ger en mycket bra kompletterande diagnostik med även datortomografen som ju är en del av PET/CT’n. Därefter får du ibland vänta en kort stund på kliniken efter undersökningen då du fått jodkontrastmedel. Detta kan variera mellan röntgenkliniker.
Så 4 timmar totalt för besöket på sjukhuset, med väntan, kan nog stämma.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024