Inflammation i gommen

 Kan en ev. inflammation i gommen, osynlig utifrån, upptäckas med scintigrafi  om inte inte MR visar något?

 Nu är ju scintigrafi inte vårt område men denna undersökningsform är inte optimal för undersökning av käkar, tänder och gom enligt vår övertandläkare.
MR görs inte heller normalt för denna frågeställning. Har dock en MR redan genomförts och som inte visade något anmärkningsvärt så görs troligen ingen mer utredning inom röntgen av detta.

 K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

MR och CT käkled

MR-käkled
MR-käkled

Fråga Har redan gjort en MR på min käkled, nu vill läkaren att jag gör en supplerande CT-röntgen. Varför? Trodde man såg allt man behövde se på en MR? Misstänkt deformerad caput mandibula och fragmenterad menisk visade MR. Vad kan en CT-röntgen visa mera?

Svar Med MR (magnetkamera) ses leddisk och mjukdelar bra i en käkled. CT’n däremot klarar mycket bättre av att kartlägga benvävnadens finare strukturer än vad MR förmår.

CT-käkled
CT-käkled

Så en CT-undersökning är ett komplement till din MR-undersökning för att helt kartlägga käkbenet.

Svarat av G. O-S. övertandläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Havsborstmask

icon_mini_faq Jag är en student i maringiologi som har en fråga gällande röntgen.
Havsborstmaskars käkapparatur mäter mellan 1mm och flera mm. Dessa används i fossil och kallas Scolecodonter.
Jag undrar om det går att röntga en recent havsborstmask för att få en exakt bild av käkapparaturens arkitektur?

icon_mini_register Käkpartiet hos dina maskar måste vara mineraliserat för att synas med konventionell röntgen.
Det bästa är då att röntga dem med högupplöst film. Denna typ av fintecknande filmer finner du vid bl.a. tandröntgen.
Det skulle då vara hos någon tandläkare som ej gått över till digital röntgen än.
Modern mammografi (digitalt) bör även klara detta. Denna teknik har dock ej ännu någon större spridning i landet.
Konventionell ny digital röntgenteknik, som de flesta röntgenadelningar har idag, har ej denna upplösning i bilden för dessa små strukturer.

icon_mini_profile K. T. rtgssk.
Röntgen Helsingborgs lasarett

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024