Implantat av Titan på flygplatsen

Måste jag ha intyg vid flygplatsen?? Jag har titanskruvar i käkarna.

Titan är en metall med oerhört liten magnetism. Titan blir endast magnetisk när man lägger på ett yttre magnetfält sk. paramagnetism. I dessa små storlekar som nya tandimplantat är ger de inte utslag i en större metalldetektor. Om man håller en handburen metalldetektor alldeles intill kinden på en person med äldre tandimplantat av Titan med annan legering så får vi låta det vara osagt om den då ger utslag.

K.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Tandröntgen vid tidig graviditet

Hade min sista mens 4 maj. Den 20 maj var jag hos tandläkaren och de togs bilder på tänderna. Fick positivt graviditetstest den 26 maj och idag 29 maj. Enligt gravid app är jag idag i vecka 3+4. Finns risk att embryot /barnet tagit/ kommer ta skada av undersökningen.

Nej. Tandröntgen med normalt 2-4 enstaka tandbilder (intraoral bildsensor) som placeras inne i munnen ger ca. 0,01-0,02mSv (milliSievert) per bild.
Den naturliga bakgrundstrålningen alla i Sverige får från solen, marken, husmaterial, mm. ligger på ca. 1-2 mSv per år lite beroende på var i landet man bor. En enkel flygresa till New York ger ca. 0,05mSv.

Du får ett blyskydd runt halsen som främst ska ge skydd för sköldkörteln som är belägen fram på halsen. Detta skydd utgör även ett visst skydd för resten av kroppen från den sk. sekundärstrålningen som är spridd strålning från tänder, käkar och munhåla ism. röntgenbestrålningen.
Den strålning som ett foster får vid en tandröntgen är försumbar. Ett blyförkläde även över magen får därför mer ses som en åtgärd för att dämpa oron hos den blivande modern  vid röntgenundersökningen. Är en gravid kvinna orolig för röntgen kan man skjuta upp denna del av undersökningen om den inte anses nödvändig.

K. T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Framtida röntgen med tandimplantat

Jag planerar att sätta in tandimplantat och har nu helt plötsligt börjat oroa mig för att man inte ska kunna röntga huvudet om behov uppstår – är det sant?

Vid undersökning av hjärnan, som trotts allt är det organ som undersöks mest frekvent och där det är viktigt att få till bra bilder, stör inte tandimplantaten då bildskikten vinklas från dessa metalliska implantat.
Ska du i framtiden undersöka käkarna eller käkbihålorna med datortomografi (CT) kommer det att troligen bli lite störningar från tandimplantaten.
Det samma gäller för magnetkamera undersökningar (MR).

Vid vanlig konventionell röntgen ger implantatet inga störningar i bilderna förutom de kan skymma något då medicinsk röntgen inte passerar igenom metallstrukturer.

K.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Ansiktsförlamning vid tandläkarbesök

FrågaFör en kort tid jag fick besöka tandläkare som har tagit bort en tand på mig. Nu känner jag att jag inte kan röra halva delen av mitt ansikte så bra. Vid besöket hos husläkare sa han att det är den femmte nerven. Vad ska jag göra?

SvarDenna fråga är inte röntgenrelaterad men då vi har övertandläkare inom röntgen, som handlägger problem inom käk-, hals-  och ansiktsregionen, kan vi dock komma med lite information om detta.
Får man några problem efter en behandling ska man dock alltid först ta upp detta med den som utfört behandlingen. I detta fall din egen tandläkare.

När det gäller bedövning av tänderna i överkäken ges denna bedövning mot aktuell enskild tands rotspets (terminal anestesi). Överkäkens nervgren (nervus maxillaris) löper ut från hjärnan centralt i skallen strax bredvid turksadeln i kilbenet. Denna nerv kan således inte nås med en bedövningsnål utan man lägger bedövningen runt mer distala grenar från denna nerv vid tandköttet kring den aktuella tanden.

När det gäller underkäken kan bedövning läggas så varje halva av underkäken (kvadrant) bedövas med alla de tänder som sitter i denna halva sk. mandibularblockad (ledningsanestesi) . Denna injektion brukar upplevas obehaglig av patienterna. Tandläkaren lägger då bedövningen in under käkvinkeln mot nerven alveolaris inferior innan den löper in i underkäksbenet och delar upp sig i ytterligare nervbanor till olika tandpartier.

Vid bedövning av underkäken (blockad) kan viss känseldomning uppstå i tungan, läppar och en del av ansiktet. Denna bedövning sitter normalt i 5-6 timmar för att sedan successivt släppa. Om bedövningsnålen stuckit in i nerven kan känselpåverkan sitta i längre.  Om den inte släpper inom några dagar bör man kontakta sin tandläkare igen för en bedömning eller ev. remittering till öron-näsa-hals specialist. Denna påverkan av nerven upptäcker man oftast inte förrän lokalbedövningen normalt borde ha släppt.
Det finns även alltid större risk för nervpåverkan vid större ingrepp som tex. åtgärder av visdomständer.
Idag kan bedövning ske mot varje enskild tand även i underkäken så som vid överkäken.

Svarat avK.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Vanlig tandröntgen vs. CT

 Jag var hos en tandspecialist igår för att titta på kaviteter kring tandroten där jag eventuellt har en infektion.
Då det inte blev några bra 2D röntgenbilder så ska jag bli skickad till sjukhuset för att ta skiktbilder av kaviteten.

Jag undrar om det är så kallad skiktröntgen som används. Jag har hört att denna metod ger hög strålning och märkbar förhöjd cancerrisk, i alla fall skiktröntgen av kroppen.
Är det hög strålningsrisk att skiktröntga tänderna också? Hur är det i förhållande till vanligt tandröntgen?
Eller är det en annan metod som används för att titta på sådana problem?

 Från din beskrivning kan jag inte avgöra om du har undersökts med en vanlig datortomograf, eller om du har undersökts med en utrustning som kallas för ”conebeam CT” eller kort CBCT. Bägge utrustningarna är en form av skiktröntgen. Bägge utrustningarna ger stråldoser som ger en något liten liten förhöjd risk för cancer. Det är aldrig frågan om en märkbar förhöjd cancerrisk, oavsett vad som undersöks.

Nästan alla CBCT-utrustningar är till för undersökning av tänder. Generellt sett så ger CBCT lägre stråldoser än en vanlig datortomograf. Dock är strålningsrisken så liten, oavsett typ av utrustning, att det är väl motiverat att göra röntgenundersökningen.

 M.O. sjukhusfysiker
Röntgen Helsingborg

Röntgenstrålning vid hyperthyreos

Fråga Jag har hypothyreos och har jag har nyligen gjort en tandröntgen , utan sköldkörtelskydd .
Jag undrar om strålningen kan orsaka några besvär ? Jag menar inte bara cancer, utan om det kanske kan irritera min sköldkörtel på något sätt så man kan bli försämrad i sin hypothyreos sjukdom?

Svar Risk för cancer? Nej, med största sannolikhet kommer du inte att drabbas.
Även om man inte använder strålskydd för sköldkörteln är risken att drabbas av cancer efter en tandröntgen väldigt liten. Risken är så liten att man i praktiken kan anse den som försumbar. Att man ändå bör använda strålskydd för sköldkörteln är därför det är mycket enkelt att använda det och det reducerar den lilla risken till att bli försumbar.
Risk att du får en ytterligare försämrad sköldkörtelfunktion? Nej, ingen risk föreligger.

Svarat av M. O. sjukhusfysiker
Röntgen Helsingborg

Att få meningiom av tandröntgen

Jag har varit hos tändläkare i 2 år för att göra implantat. De har tagit 30 extra bilder av mina tänder och 2 gånger av alla mina tänder med en specielt röntgen. Jag märkte det var mycket bilder och jag blir ledsen om det var av mistag. Igår läste jag på texet tv att det finns sammband mellan hjärntumör med röntgen av tänden .Jag blev mycket orolig vill veta om man kan få den här sjukdommen och efter hur lång tid man kan få den.

Risken med att röntgenundersökas hos tandläkaren är väldigt liten, även om man tar många bilder i samband med tandimplantat. Cyklar man eller tar bilen till tandläkaren är detta oftast farligare (trafikolyckor) än röntgenundersökningen.

För några dagar sedan kunde man läsa i tidningar om att tandläkarröntgen orsakar hjärntumörer. I en studie gjord i USA hade man funnit att patienter med hjärntumören meningiom hade varit mer utsatta för tandröntgen jämfört med en kontrollgrupp som ej hade drabbats av hjärntumörer. Studien visar på en så kallad samvariation men säger inget om att det verkligen är röntgenundersökningarna som orsakar tumören. Det är först om den nyligen publicerade studien får stöd av annan forskning som man kan dra slutsatsen att det är röntgenundersökningen som orsakar hjärntumörerna. Det finns idag inga studier som ger detta stöd. Tvärt om visar de flesta studier att låga stråldoser, som från tandröntgen, inte orsakar hjärntumörer. Dessa studier säger inte att det är helt ofarligt med tandröntgen, men att risken är så liten att man (ännu) inte har kunna påvisa den.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgen Helsingborg

Strålning hos tandläkaren

Jag var hos tandläkare för två dagar sen eftersom jag hade besvär med några tänder .
Det togs röntgenbilder. Av någon anledning misslyckades det och det visades inget på skärmen, så det fick säkert göra 3-4 misslyckade försök innan de fick till bilderna.
Har jag blivit utsatt för onödigt mycket strålning nu? Totalt blev det kanske 6-7 försök.

Strålningsrisken vid tandröntgen är otroligt liten. Risken att ta sig till och från tandläkaren (risker i trafiken) är oftast större är risken med röntgenbilder.

Om det inte blev några röntgenbilder därför att röntgenröret inte strålade så har du inte utsatts för någon onödig stråldos. Om undersökningen misslyckades därför att detektorn som du hade i munnen inte fungerade så har du utsatts för onödig bestrålning. Dock är denna eventuella onödiga bestrålning väldigt liten och risken med den är i motsvarande grad väldigt liten.

Det kan tänkas att det strul som du fick vara med om inträffar ytterst sällan. Är det så, så får man acceptera detta. Om däremot detta inträffar ofta borde din tandläkare se över sina rutiner.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

Strålning vid panoramaröntgen

Jag funderar kring strålning och risk jag utsatts för i samband med panoramaröntgen. Har gjort panoramaröntgen 1994, 1999 (traditionell med film) samt en digital 2011. Har därutöver gjort ”vanliga” röntgenbilder hos tandläkare. Min fundering är om riskerna ackumuleras i kroppen allt eftersom man tar bilder samt mängden strålning vid en traditionell panoramaröntgen (ej digital)?

Vanlig tandröntgen men även panoramaröntgen görs med väldigt lite röntgenstrålning. Därför är stråldoserna och riskerna i motsvarande grad också väldigt små. Stråldosen vid en panoramaröntgen motsvarar någon eller (med film) några dagars naturlig bakgrundsstrålning.

Riskerna ackumuleras. För varje ny röntgenundersökning som görs ska den nya risken läggas till de gamla riskerna som härrör från tidigare röntgenundersökningar. Detta kan tyckas innebära att det blir väldigt farligt att göra många röntgenundersökningar. Men risken för varje undersökning är liten, och även om man lägger ihop många små risker så förblir den ackumulerade risken fortfarande liten. Jämför med risken att omkomma i en trafikolycka. Att göra en bilresa innebär en viss risk. Gör man tio bilresor innebär detta (förenklat) tio gånger större risk. Även om man dagligen åker bil har man mycket goda chanser att inte omkomma i en trafikolycka. Detta därför risken för varje bilresa är så liten. Risken med en panoramaröntgen motsvarar ungefär risken med en bilresa på några mil.

Man blir inte mer strålningskänslig för att man tidigare har blivit röntgenundersökt. Man härdas heller inte av strålning. Varje undersökning som görs (med samma effektiva stråldos) innebör samma risk oavsett om man blivit röntgad tidigare eller inte. Däremot avtar strålningskänsligheten men åldern. En person som är 50 år är ungefär hälften så strålningskänslig som en person på 20 år.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

Tandröntgen på småbarn

Jag har en liten 6-åring som varit på tandläkarbesök och nu vill de röntga hennes tänder (Folktandvården). Orsaken är bara att se om det finns hål vad jag har förstått.
Jag blev lite förvånad för jag trodde inte man röntgade barn. Jag undrar hur strålningen påverkar barn, de har ju t ex mycket tunnare benstomme etc så jag undrar om det är så himla bra? Hon har bara fått två permanenta tänder längst fram i underkäken än så länge.
Kan man vägra röntgen? Har man rätt till det tror ni? Lustigt nog kan jag inte minnas att det togs några bilder på mina tänder som liten…

Du kan alltid som förälder tacka nej till en röntgenundersökning.
Men ofta finns det en anledning till varför tandläkare vill röntga tänderna.
I ditt barns fall gäller det mjölk-kindtänderna så att det inte finns hål i dessa, som senare kan göra så att de permanenta tänderna får skador.
Röntgenstråldosen är ytterst liten och den får man väga mot den skada som hål i tänderna ger upphov till i framtiden.

G.O.S. övertandläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024