Vanlig tandröntgen vs. CT

 Jag var hos en tandspecialist igår för att titta på kaviteter kring tandroten där jag eventuellt har en infektion.
Då det inte blev några bra 2D röntgenbilder så ska jag bli skickad till sjukhuset för att ta skiktbilder av kaviteten.

Jag undrar om det är så kallad skiktröntgen som används. Jag har hört att denna metod ger hög strålning och märkbar förhöjd cancerrisk, i alla fall skiktröntgen av kroppen.
Är det hög strålningsrisk att skiktröntga tänderna också? Hur är det i förhållande till vanligt tandröntgen?
Eller är det en annan metod som används för att titta på sådana problem?

 Från din beskrivning kan jag inte avgöra om du har undersökts med en vanlig datortomograf, eller om du har undersökts med en utrustning som kallas för ”conebeam CT” eller kort CBCT. Bägge utrustningarna är en form av skiktröntgen. Bägge utrustningarna ger stråldoser som ger en något liten liten förhöjd risk för cancer. Det är aldrig frågan om en märkbar förhöjd cancerrisk, oavsett vad som undersöks.

Nästan alla CBCT-utrustningar är till för undersökning av tänder. Generellt sett så ger CBCT lägre stråldoser än en vanlig datortomograf. Dock är strålningsrisken så liten, oavsett typ av utrustning, att det är väl motiverat att göra röntgenundersökningen.

 M.O. sjukhusfysiker
Röntgen Helsingborg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024