p>Fråga Röntgendoktorn

Jan
15

Risker med gammakamera


Är kallad till KliniskFysiologi för hjärtundersökning med gammakamera 2-dagars undersökning. Läste lite om det och är jätte orolig för riskerna med injicering av radioaktivt ämne, känner mig inte tillräckligt dålig för att ta riskerna. Man har kollat mitt hjärta med ultraljud och allt var ok. Det här känns onödigt. Borde jag gå ändå? Hur stora… Läs mer »

Nov
15

Varför MR efter scinigrafi


Jag har haft bröstcancer för några år sedan. (hade en aggressiv men liten tumör). Har en ärftlig gen som gör att jag har stor risk att utveckla bröst och äggstockscancer. Har nu fått väldigt ont i höften, speciellt när jag går i trappa, roterar foten inåt, trampar ner kopplingen, efter löpträning mm. Enligt sjukgymnast kommer… Läs mer »

Okt
31

Gravid vid scintigrafi


Jag är gravid i v 34. Jag gjorde en scintigrafiröntgen för de skulle kolla om jag hade fått en propp i lungan. De sa att de gav mig mindre radioaktivtmedel eftersom jag är gravid och att det inte skulle påverka barnet. Jag är fortfarande väldigt orolig och känner att jag inte riktigt fick de svar… Läs mer »

Okt
25

Vad är scintigrafi


Vad är en scintigrafisk undersökning. Hur går den till? En scintigrafi är ingen radiologisk undersökning utan görs oftast inom den klinisk-fysiologiska avdelningen. Undersökningen går ut på att spruta in ett radioaktivt spårämne som man sedan med hjälp av en sk. gamma-kamera kan mäta var i kroppen detta spåämne tagit vägen. Då spårämnet innehåller ett sockerämne… Läs mer »

Maj
06

Diskdegeneration


Jag undrar vad degenerad disk med cysta betyder samt skelettskint som visar upptag i s1. Magnet röntgen säger det förstnämda. Tacksam för svar. En diskdegeneration är  ”åldersförändringar” eller annan försämring av elasticiteten av broskskivorna som finns mellan ryggkotorna. Denna ”nedbrytning” av kotdisken kan då leda till öka belastningen på själva ryggkotorna som även dom då… Läs mer »

Nov
10

Inflammation i gommen


 Kan en ev. inflammation i gommen, osynlig utifrån, upptäckas med scintigrafi  om inte inte MR visar något?  Nu är ju scintigrafi inte vårt område men denna undersökningsform är inte optimal för undersökning av käkar, tänder och gom enligt vår övertandläkare. MR görs inte heller normalt för denna frågeställning. Har dock en MR redan genomförts och som… Läs mer »

Okt
08

Vad ser scintigrafin


 Ska på skelettscint med frågeställning benmetasaser, bencancer, infektion, ev bentuberkulos (latent tuberkulos). Kan en scint räcka till ett korrekt svar.  Scintigrafi får ses som en ”grovkalibrig” metod avsedd för helkroppsundersökning. Denna görs med en gammakamera (scintigraf) för att utröna exv. proppar i lungan, skelettförändringar samt förekomst och spridning av metastaser, mm. Oftast utgör scintigrafin en… Läs mer »

Sep
29

Olika stråldoser


Jag skulle vilja veta i vilken omfattning man utsätts för strålning ( milliSievert ) i samband med olika undersökningar. 1. Skärmbildsundersökning.  2. Skiktröntgen.  3. PET-CT. 4. Scintigrafi. Några exakta värden på stråldoser är väldigt svårt att ge. Det beror på frågeställning (vad som ska undersökas), vilken utrustning som används, patientens storlek, mm. Mellan tummen och… Läs mer »

Sep
02

Scintigrafi


 Jag undrar hur långt tillbaka i tiden som en scintigrafi kan påvisa skadade ben. Jag blev skadad i februari, fick en scintigrafi i slutet av augusti för att jag fortfarande hade problem med foten som jag skadade.  Det vet vi inget om. Kontakta någon klinisk/fysiologisk avdelning som utför denna typ av undersökningar.  K.T. rtgssk Röntgenavdelningen… Läs mer »