Risker med gammakamera

Är kallad till KliniskFysiologi för hjärtundersökning med gammakamera 2-dagars undersökning. Läste lite om det och är jätte orolig för riskerna med injicering av radioaktivt ämne, känner mig inte tillräckligt dålig för att ta riskerna. Man har kollat mitt hjärta med ultraljud och allt var ok. Det här känns onödigt.
Borde jag gå ändå? Hur stora är riskerna med undersökningen?

Om du har blivit kallad till en undersökning beror det på att en läkare har gjort bedömningen att du på grund av eventuella problem med ditt hjärta har nytta av att göra undersökningen. Visserligen kommer du att utsättas för joniserande strålning från ett radioaktivt ämne, dock är risken med strålningen begränsad. Den mängd strålning som undersökningen innebär motsvarar några års naturlig bakgrundsstrålning. Det är ett sämre alternativ för dig att avstå undersökningen.

För att sjukvården ska få göra röntgen- eller scintigrafiundersökningar (gammakamera) måste man alltid ha gjord bedömningen att nyttan med undersökningen är större än den risk som undersökningen innebär. Man säger att undersökningen ska vara berättigad. Så är det i ditt fall också.

M.O. sjukhusfysiker
Röntgen Helsingborg

Varför MR efter scinigrafi

Jag har haft bröstcancer för några år sedan. (hade en aggressiv men liten tumör). Har en ärftlig gen som gör att jag har stor risk att utveckla bröst och äggstockscancer. Har nu fått väldigt ont i höften, speciellt när jag går i trappa, roterar foten inåt, trampar ner kopplingen, efter löpträning mm. Enligt sjukgymnast kommer smärtan från höftleden. Jag har gjort en scint på höften, men jag ska också göra en MR.
Kan scinten ha missat metastaser? Eller varför vill man göra MR?

Scintigrafi
Scintigrafi

Scintigrafi visar var i kroppen det finns onormalt stora upptag av det specifika radioaktiva spårsubstansen man sprutar in i blodet. Detta kan då tyda på en patologisk process med hög ämnes- och cellomsättning.
Scintigrafin kan man kalla för en ”grovkalibrig bilddiagnostik” där man endast avgör om och var ett ev. patologiskt upptag av spårsubstanser finnes. ”Finliret” görs sedan med tex. magnetkamera (MR) eller datortomografi (CT) som ger en bra mycket bättre bilddiagnostik.

Om kompletteringen med MR är för ytterligare diagnostik av oklara fynd efter scinigrafin eller man söker andra orsaker till din höftledsproblematik , om man inte fått patologiska upptag av spårämnet, får vi låta vara osagt. Du bör dock absolut prata med din läkare om detta och få mer information om varför denna MR ska bli gjord samt vad scinten visade. Det har man all rätt till.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingbors lasarett

Gravid vid scintigrafi

Jag är gravid i v 34. Jag gjorde en scintigrafiröntgen för de skulle kolla om jag hade fått en propp i lungan. De sa att de gav mig mindre radioaktivtmedel eftersom jag är gravid och att det inte skulle påverka barnet. Jag är fortfarande väldigt orolig och känner att jag inte riktigt fick de svar som jag ville ha. Är det farligt och kommer det att ha en negativ påverkan på barnet?

 Nej, det är inte farligt. Med största sannolikhet kommer ditt barn inte att påverkas av det radioaktiva läkemedlet som du fick i samband med scint-undersökningen. Eftersom det fanns en misstanke om lungemboli (propp i lungan) så är det för dig och för fostret ett bättre alternativ att göra en scint-undersökningen jämfört med att låta bli.

Stråldosen till fostret till följd av undersökningen är ungefär 0,2 mSv. Det är en mycket liten stråldos. Som jämförelse; för gravid personal som arbetar med strålning är den maximalt tillåtna stråldosen till fostret under graviditeten 1 mSv. Denna gräns är satt därför att risken med 1 mSv i fosterstråldos är så liten att man kan anse den som näst intill försumbar.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

Vad är scintigrafi

Vad är en scintigrafisk undersökning. Hur går den till?

En scintigrafi är ingen radiologisk undersökning utan görs oftast inom den klinisk-fysiologiska avdelningen.
Undersökningen går ut på att spruta in ett radioaktivt spårämne som man sedan med hjälp av en sk. gamma-kamera kan mäta var i kroppen detta spåämne tagit vägen.
Då spårämnet innehåller ett sockerämne samlas detta till organ eller andra processer med stor ”ämnesomsättnig”. Patologiska maligniteter eller andra sjukliga processer brukar ha bla. en ökad nybildning av tex. blodkärl och kräver mer ”energi” för detta. Spårämnet samlar sig då i dessa områden som man sedan kan avläsa med gamma-kameran.
Detta radioaktiva spårämne är väldigt kortlivat och ska inte jämföras med annan radioaktivitet.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Diskdegeneration

Jag undrar vad degenerad disk med cysta betyder samt skelettskint som visar upptag i s1. Magnet röntgen säger det förstnämda. Tacksam för svar.

En diskdegeneration är  ”åldersförändringar” eller annan försämring av elasticiteten av broskskivorna som finns mellan ryggkotorna. Denna ”nedbrytning” av kotdisken kan då leda till öka belastningen på själva ryggkotorna som även dom då påverkas till sin form och funktion. Dessa förändringar kommer mer eller mindre med högre ålder hos flertalet människor. Har däremot en yngre människa dessa fynd måste man utreda andra bakomliggande orsaker.
Åldersrelaterade förändringar i skelettet kan även ge utslag vid scintigrafi.

K. T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Inflammation i gommen

 Kan en ev. inflammation i gommen, osynlig utifrån, upptäckas med scintigrafi  om inte inte MR visar något?

 Nu är ju scintigrafi inte vårt område men denna undersökningsform är inte optimal för undersökning av käkar, tänder och gom enligt vår övertandläkare.
MR görs inte heller normalt för denna frågeställning. Har dock en MR redan genomförts och som inte visade något anmärkningsvärt så görs troligen ingen mer utredning inom röntgen av detta.

 K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Vad ser scintigrafin

 Ska på skelettscint med frågeställning benmetasaser, bencancer, infektion, ev bentuberkulos (latent tuberkulos). Kan en scint räcka till ett korrekt svar.

 Scintigrafi får ses som en ”grovkalibrig” metod avsedd för helkroppsundersökning. Denna görs med en gammakamera (scintigraf) för att utröna exv. proppar i lungan, skelettförändringar samt förekomst och spridning av metastaser, mm.
Oftast utgör scintigrafin en del i en utredningen där mer ”finavbildande” teknik som t.ex. datortomografi, MR, mm. ingår eller inte kan användas av någon anledning. Denna undersökning göres inte hos oss utan på klinisk-fysiologisk eller onkologiska avdelningar.
Så mycket mer än så här kan vi tyvärr inte svara på då detta inte är vår specialitet.

 K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Olika stråldoser

Jag skulle vilja veta i vilken omfattning man utsätts för strålning ( milliSievert ) i samband med olika undersökningar.
1. Skärmbildsundersökning.  2. Skiktröntgen.  3. PET-CT. 4. Scintigrafi.

Några exakta värden på stråldoser är väldigt svårt att ge. Det beror på frågeställning (vad som ska undersökas), vilken utrustning som används, patientens storlek, mm. Mellan tummen och pekfingret för normalstora patienter gäller:

  1. Skärmbildsundersökning gav stråldoser från 0,5 mSv upp till 2 mSv. Denna typ av undersökning gav relativt höga stråldoser och har ersatts av konventionell lungröntgen som med en modern röntgenutrustning ger en stråldos mellan 0,02 mSv och 0,06 mSv.
  2. Datortomografiundersökningar: CT-skalle ca 2 mSv, CT-thorax ca 5 mSv och CT-buk ca 10 mSv. Sen finns det ”lågdos”-varianter på vissa CT-undersökningar som ger ca 10-20% av dosen jämfört med normaldosen.
  3. PET-CT: Beroende på typ av undersökning och vilken radioaktiv isotop som används hamnar dosen oftast mellan några mSv upp till ca 15 mSv.
  4. Scintigrafi: Åter igen, beroende på typ av radioaktiv isotop och typ av undersökning ligger de flesta undersökningar i intervallet från 1 mSv upp till 10 mSv.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Scintigrafi

Fråga Jag undrar hur långt tillbaka i tiden som en scintigrafi kan påvisa skadade ben.
Jag blev skadad i februari, fick en scintigrafi i slutet av augusti för att jag fortfarande hade problem med foten som jag skadade.

Svar Det vet vi inget om.
Kontakta någon klinisk/fysiologisk avdelning som utför denna typ av undersökningar.

Svarat av K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024